Kastettavan ikä

Lapsi, nuori, aikuinen tai hätäkastettu? Luterilaisessa kirkossa uskotaan, että Jumala ei hylkää kastettua, vaan haluaa pelastaa tämän. Jumalan rakkaus ja kasteveden suoja ympäröivät kastettua koko hänen elämänsä ajan.

Lapsi 

Alle 12-vuotias voidaan kastaa kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Tällöin kaste edellyttää vanhempien kirjallista suostumusta.

Nuori 

Yli 12-vuotiaan nuoren kastamiseen tarvitaan vanhempien ja kastettavan kirjallinen suostumus. 

15–17-vuotiaan nuoren on käytävä rippikoulu ennen kastetta. Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Lapsena kastettua nuorta ei kasteta uudestaan kirkkoon liittymisen yhteydessä

Aikuinen

Koskaan ei ole liian myöhäistä tulla kasteelle!

Jos sinua ei ole aiemmin kastettu, voit tulla kasteelle liittyessäsi kirkkoon. Kaste antaa Jumalan siunauksen koko elämän mittaiselle matkalle. Samalla sinusta tulee kristillisen kirkon ja kotiseurakunnan jäsen. Tullessasi kastetuksi aikuisena, tulee sitä ennen käydä rippikoulu. Aikuisen tullessa kasteelle, erillistä konfirmaatiotilaisuutta ei tarvita

Kasteelle pääseminen alkaa halusta liittyä kirkkoon. Kirkkoon voi liittyä verkkopalvelussa, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Vaihtoehtoisesti voi täyttää yhteydenottolomakkeenLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka siirtyy seurakuntaan käsiteltäväksi. On myös mahdollista täyttää tulostettava lomake ja toimittaa se joko postitse tai henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastoon tai aluekeskusrekisteriin. Ajankohtaisista aikuisrippikouluista ja niiden pitäjistä löytyy tietoa täältä.

Kaikkiin näihin palveluihin pääset ja lisätietoja saat myös täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä Espoon aluekeskusrekisteriin.

Jos olet aikaisemmin ollut kastettu, rippikoulun käynyt ja konformoitu kirkon jäsen, kirkkoon liittyminen tulee voimaan, kun asia on käsitelty ja saat vahvistuksen seurakunnasta.

Voit lähettää kirkkoon liittymislomakkeen, vaikka sinua ei olisi kastettu tai konfirmoitu. Aikuisrippikoulusta ja/tai kasteesta saa lisätietoja esimerkiksi Espoon seurakuntien päivystävältä papilta.
 

Hätäkaste

Jos lapsesi tai aikuinen omaisesi on hätäkastettu, ota yhteys oman seurakuntasi kirkkoherranvirastoon. Eloonjääneen lapsen tai aikuisen hätäkaste tulee vahvistaa ja sitä varten järjestetään oma tilaisuus. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hätäkastekin on oikea kaste ja myös sen kautta lapsi pääsee Jumalan armosta ja valtakunnasta osalliseksi. Hätäkastettua ei sen vuoksi kasteta uudelleen.

Kuvassa otetaan selfietä kasteperheestä.
Kuva: Antti Rintala.
Rakastettu-kampanjan dialogi vieläks ehtii kastaa aina ehtii.