Kastettavan ikä

Lapsi

Alle 12-vuotias lapsi voidaan liittää kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. 12–17-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan lisäksi hänen oma kirjallinen suostumuksensa.

Nuori tai aikuinen

Jos olet aikuinen ja haluat kasteen, ota yhteyttä seurakuntasi kirkkoherran virastoon. Haluamme kannustaa kristinuskosta kiinnostuneita ja kastamattomia nuoria ja aikuisia rohkeasti pyytämään kastetta oman asuinalueen seurakunnasta. Aikuisen kaste edellyttää kristillistä opetusta, jota järjestetään seurakunnissa.

 Nuorille ja aikuisille on olemassa oma kastekaavansa. 15 vuotta täyttäneen nuoren tai aikuisen kaste vastaa konfirmaatiota, mutta kastetulla on kuitenkin oikeus halutessaan osallistua yhteiseen konfirmaatioon esimerkiksi rippikouluryhmän kanssa.

Hätäkaste

Jos lapsesi tai aikuinen omaisesi on hätäkastettu, ota yhteys oman seurakuntasi kirkkoherranvirastoon. Eloonjääneen lapsen tai aikuisen hätäkaste tulee vahvistaa ja sitä varten järjestetään oma tilaisuus. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hätäkastekin on oikea kaste ja myös sen kautta lapsi pääsee Jumalan armosta ja valtakunnasta osalliseksi. Hätäkastettua ei sen vuoksi kasteta uudelleen.

Kuvassa otetaan selfietä kasteperheestä.
Kuva: Antti Rintala.