Oppilaitostyö Espoossa

Oppilaitospapit ovat kokonaisvaltaisen kohtaamisen ammattilaisia

Espoon oppilaitospapit ovat kuuntelun, kannattelun ja kokonaisvaltaisen kohtaamisen ammattilaisia oppilaitoksissa. Toimimme osana oppilaitosten opiskeluhyvinvointitiimejä. Työmme painopiste on opiskelijoiden hyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

Osaamiseemme kuuluu elämän kriisien, surutyön ymmärrys ja erilaisissa ihmissuhteissa esim. parisuhde- ja perhehaasteissa auttaminen. Kanssamme voi pohtia elämän laajempaan merkityksellisyyteen, vakaumukseen ja hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä.

Elämä koostuu monesta osa-alueesta ja aina niiden yhteensovittaminen ei ole helppoa. Voi tuntua siltä, että tekeminen ei lopu koskaan ja välillä on hyvä pysähtyä miettimään, millaisia voimavaroja on käytössä.

Ajatuksia tai elämäntilannetta on parempi lähteä purkamaan siinä vaiheessa, kun asiat eivät ole vielä pahimmassa solmussa. Kun toimintakyky on tallella, on myös helpompi tarttua uusiin jaksamisen keinoihin. Joskus riittää, että juttelee ystävälle, sukulaiselle, läheiselle, mutta joskus se, että puhuu ulkopuolisen kanssa avaa uusia näkökulmia.

Tapaamiset ja ajanvaraus

Palvelemme kaikkia oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilökuntaa riippumatta opintojen vaiheesta, työtehtävästä, elämänkatsomuksesta, uskonnosta, kansallisuudesta tai elämäntilanteesta. 

Oppilaitospapeille voi varata tapaamisajan sähköpostitse tai puhelimitse. Alempana olevista linkeistä pääset myös oppilaitosten sivuille, joissa on kuvattu oppilaitoskohtaisesti työtämme.

Keskustelut ovat maksuttomia. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja pappia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Yhteisölle ja henkilöstölle

Erityisosaamistamme voidaan hyödyntää laajasti mm. oppilaitosten kriisitilanteissa ja uskontodialogia vaativissa tilanteissa. Autamme ja tarjoamme osaamistamme niin juhlahetkiin ja tärkeisiin rituaaleihin. Voimme mm. järjestää ryhmäytystä, tarjota virkistyspäiviä tai vierailla erilaisilla teemoilla ryhmissä.

Oppilaitospastoreiden palvelut | Omnia

Aalto-papit - palvelut kaikkien käytettävissä | Aalto-yliopisto

Oppilaitospastorit tukevat opiskelijaa elämänkriiseissä - Laurea-ammattikorkeakoulu

Mitä on kirkon oppilaitostyö?

Espoossa työskentelee neljä oppilaitospappia ja yhteisömuusikko. Palvelemme sinua Espoon ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä Aalto-yliopistossa.

Toimimme oppilaitoksissa yhteistyösopimuksen pohjalta. Liitymme oppilaitosten opiskeluhyvinvointia tukevaan verkostoon. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat mm. opintopsykologit, kuraattorit, erityisopettajat, tutor-opettajat, koulutussuunnittelijat, turvallisuuspäällikkö, kriisioraganisaatiot. Lisäksi teemme paljon yhteistyötä opiskelija- ja oppilaskuntien kanssa. Tuomme oman osaamisemme oppilaitosyhteisön käyttöön ja hyväksi.

Espoon oppilaitostyö on osa Suomen ev.lut. kirkon työtä. Lisätietoja kirkon oppilaitostyöstä: Päiväkoti- ja oppilaitosyhteistyö - EVL Plus

Ota yhteyttä

Oppilaitospastori, Laurea, Kelloseppäkoulu
Espoon seurakuntayhtymä
Yhteinen seurakuntatyö Oppilaitostyö
Kirkkokatu 1 / PL 200
02771 Espoo
Oppilaitospastori, työnohjaaja, retriitinohjaaja, Omnia koulutus ja työpajat, Metropolia amk
Espoon seurakuntayhtymä
Yhteinen seurakuntatyö Oppilaitostyö
09 8050 2374
Kirkkokatu 1 / PL 200
02771 Espoo
Oppilaitospastori, Aalto-yliopisto (opintovapaalla 31.7.2024 asti)
Espoon seurakuntayhtymä
Oppilaitostyö Yhteinen seurakuntatyö
Kirkkokatu 1 / PL 200
02771 Espoo