Tapiolan seurakunnan kansainvälisen vastuun ryhmä

Vuonna 2015 toimintansa aloittaneen Tapiolan seurakunnan Kansainvälisen vastuun ryhmän tavoitteena on hädänalaisten auttaminen sekä oikeudenmukaisuuden ja rauhan edistäminen lähialueilla ja maailmanlaajuisesti. Toiminnan painopistealueet ovat rauha, ympäristö, koulutus ja oikeudenmukaisuus.

Kaikki alueella asuvat henkilöt ovat tervetulleita mukaan toimintaan ja ideoimaan uusia toimintamuotoja. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja päättää yhdessä toiminnasta. Vuosittain valittava koordinaatioryhmä valmistelee kokoukset ja koordinoi toimintaa.

Ensimmäisen toimintavuoden 2015 aikana ryhmä käynnisti suomen kielen opetuksen turvapaikanhakijoille Otaniemen vastaanottokeskuksessa. Opettajina toimi 20 vapaaehtoista, joista kukin opettaa suomea ammattiopettajien tätä tarkoitusta varten valmisteleman aineiston avulla. Lisäksi ryhmä organisoi mm. kaksi katastrofikeräystä, osallistui Yhteisvastuukeräykseen ja avusti messussa ja hartaustilaisuudessa.

Vuonna 2016 tavoitteenamme on mm. laajentaa turvapaikanhakijoiden kielikoulutusta, saada aikaan enemmän monikulttuurisia kohtaamisia alueellamme ja kutsua uusia ihmisiä mukaan toimintaamme - muuttamaan maailmaa. Meitä kaikkia tarvitaan!

Ryhmän toimintaa voi seurata netissä kaikille avoimelta Facebook-sivulta:
Tapiolan seurakunnan kansainvälisen vastuun ryhmä

Lisätietoja toiminnasta:

pj. Liisa Kivekäs, la.kivekas@gmail.com

siht. Reija Hirvonen, reija.hirvonen@evl.fi, 050 348 5487

Toivon puutarha -keräys 2019

Ryhmämme haluaa olla rohkaisemassa alueellamme asuvia ihmisiä toivon tekoihin ilmastonmuutoksen uhan alla. Olemme perustaneet Toivon puutarha -keräyksen Suomen Lähetysseuran Toivoa ilmassa -tasauskeräyksen yhteyteen. Toivon puutarha Tansaniaan kuivuudesta kärsivälle Kishapuhun alueelle torjuu ilmastonmuutosta myös  globaalisti.

Keräys on päättynyt. Saavutimme 10 000 euron tavoitteen.