2022 Yhteisvastuukeräys

Kräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin.

Alueemme keräystuotosta 20% käytetään seurakuntamme alueella asuvien lasten ja nuorten hyväksi ja toiset 20% menee valtakunnaliseen työhön. Loput 60% ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin. Varoilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu ensi vuoden kampanjaesimerkkinään työ Etelä-Sudanissa. Maa toipuu yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman pakolaiskriisin. Yhteensä neljä miljoonaa ihmistä jätti kotinsa – valtaosa näistä nuoria ja naisia – ja heistä puolet pakeni naapurivaltioihin. Globaali pandemia on syventänyt jo valmiiksi vaikeaa tilannetta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa. Monien kehittyvien maiden tapaan myös Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet ovat selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen ravinnonsaanti on turvattu. Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten turvallista paluuta opetuksen pariin tuetaan muun muassa kunnostamalla kouluja ja parantamalla perheiden tilannetta toimeentulomahdollisuuksien ja ruokaturvan saralla.

Lahjoita

MobilePayn numero on 50077.

Tilinumero on FI16 2089 1800 0067 75, Espoonlahden srk:n viitenumero on 308058.

Nettilahjoitus (verkkopankki) tapahtuu linkin kautta: Yhteisvastuukeräys (ekansio.com)

Osallistu

Etsimme uusia vapaaehtoisia Yhteisvastuun keräystoimikuntaan ja lipaskerääjiksi. Toimikunta suunnittelee erilaisia tapahtumia ja keräystempauksia. Lipaskerääjät jalkautuvat keräyslippaan kanssa sovittuina päivinä alueemme kauppakeskuksiin.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä keräyspäällikkö Leena Alaseen, p. 045  6728295 tai diakoni Minna Maijaseen p. 040 705 3358 / minna.maijanen@evl.fi.

Lisätietoja

Oman seurakunnan keräyksestä:

www.yvkerays.net

Valtakunnallisesta keräyksestä:

www.yhteisvastuu.fi

Vuoden 2021 keräystulos

Vuoden 2021 keräystulos seurakuntamme alueella oli 17 001,48€.

Kiitos jokaiselle lahjoittajalle!

Mustavalkoinen lähikuva kasvoista. Päällä teksti