Yhteistyö Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa

Espoon seurakunnilla ja Espoon kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuksella on hyvä ja toimiva yhteistyö. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet –asiakirja (2022) tarjoaa seurakunnille yhteistyömahdollisuuksia kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö pohjautuu yhteiselle kasvatustehtävälle sekä Ihmisoikeus- ja lapsen oikeuksien sopimukseen, jossa tuetaan lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää.  

Keskeistä yhteistyössä on hyvien henkilö- ja yhteistyösuhteiden vaaliminen. Myönteinen kumppanuus ja kunnioitus tukevat myös positiivisen uskonnonvapauden toteutumista. Paikallisten pelisääntöjen ja yhteistyön jatkuvuuden turvaamiseksi meillä on Espoon kaupungin ja seurakuntien yhteistyösopimus (2021). Sopimuksen raamit huomioiden tehdään yhteistyössä vuosisuunnitelma katsomuskasvatusyhteistyölle.  

Kumppanuuden korit (Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina-esite) auttavat jäsentämään paikallista yhteistyötä ja korien avulla yhteistyötä avataan sekä sovitaan, miten yhdessä toimitaan. Koreihin sisältyvät periaatteet perustuvat Opetushallituksen ohjeistukseen ja keskeiseen lainsäädäntöön.  Kumppanuuden korit -esite - evl.fi

Valtakunnallinen vasu on muuttanut väistämättä seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyökäytäntöjä liittyen katsomuskasvatuksen yhteistyöhön. Olennaista yhteistyössä on ylläpitää hyvää dialogia, pohtia uusia toimintatapoja ja käytänteitä avoimesti yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa sekä varhaiskasvatuksen alueasiantuntijoiden kanssa.

Espoon seurakunnat  tekevät Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan linjausten mukaista ja mahdollistamaa yhteistyötä päiväkotien, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa sekä yksityisen päivähoidon kanssa. Toteutamme katsomuskasvatusta alla olevien asiakirjojen pohjalta:

Päiväkotien ja kirkon yhteistyö tiivistyi viime vuonna entisestään - Evl.fi Kunnalliset päiväkodit ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat perinteisesti tehneet monenlaista yhteistyötä. Vuonna 2023 seurakuntien ja päiväkotien yhteistyö tiivistyi entisestään.  

Varhaiskasvatussuunnitelma_2022.pdf / espoo.fi

Katsomuskasvatus ja uskonnolliset tilaisuudet varhaiskasvatuksessa | Opetushallitus (oph.fi)

Espoon seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelmaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Espoon seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelma (esite)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kangas korit joissa tekstiä.

Linkkejä

Kasvua katsomuksesta - evl.fi

sisältää ajankohtaista tietoa ja materiaalia katsomuskasvatuksen pedagogiseen kehittämistyöhön.

Kurkkaa Kirkko Suomessa – viikon tarina: Viikon tarina avaa maailmaa lapsen näkökulmasta tässä ja nyt. Se innostaa lapsia kertomaan ja leikkimään omia tarinoita. Tarinoita voi hyödyntää seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä, kunnan kanssa varhaiskasvatusyhteistyössä tai kotona omien lasten kanssa. Viikon tarinan kirjoittajat työskentelevät kirkossa ja yhteistyöverkostoissa.

https://dialogikasvatus.fi/material/viikon-tarina/Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Juhlakalenterin avulla edistetään yhdenvertaisuutta arjessa ja juhlassa. Kalenterissa kerrotaan kuinka voi juhlia omalla tavallaan. Kalenterissa on esimerkkejä.

Juhlakalenteri – Tiedot lukuvuoden juhlista ja paastonajoista.

https://katsomukset.fi

Silja Lamminmäki-Vartia (varhaiskasvatuksen opettaja, TM, KK, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto): Kieli- kulttuuri- ja katsomustietoinen varhaiskasvatus ja esiopetus: alla olevassa YouTube linkissä Silja pohtii käytännönläheisesti kieli-, kulttuuri ja katsomustietoisuutta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Millaisia arjen mahdollisuuksia, haasteita ja käytännön toteutuksia teema voi pitää sisällään. Tämä kannattaa katsoa!

Kieli-, kulttuuri ja katsomustietoinen varhaiskasvatus ja esiopetus - YouTube

Kangaskorit joissa tekstiä.

Katsomuskasvatus - varhaiskasvatuksen työkalupakki.pdf

Työvälineen tarkoitus on tukea varhaiskasvattajaa toteuttamaan Vasun mukaista katsomuskasvatusta. Työkalupakissa on ideoita, ajatuksia ja rohkaisua miten lasten kanssa voidaan keskustella ja käsitellä ei katsomuksiin liittyviä aiheita sekä miten katsomusten äärelle voidaan pysähtyä ja hiljentyä.

Kumppanuuden korit: Varhaiskkasvattajan työn tueksi - hiljaisuuden retriitit 

Mitä hiljaisuuden retriitti on? Espoon seurakuntayhtymä järjestää kolme kertaa vuodessa Espoon kaupungin opetustoimen sekä varhaiskasvatuksen kasvattajille mahdollisuuden osallistua maksuttomaan hiljaisuuden retriittiin kauniissa Hvittorpin maisemissa tai muissa Espoon seurakuntayhtymän leirikeskuksissa. Kasvattajaretriiteissä on mahdollisuus rauhoittumiseen, hiljentymiseen ja musiikilliseen nauttimiseen sekä itsensä tutkiskeluun meditaatioiden ja rukoushetkien avulla. 

Palautetta retriittiin osallistujilta: ”Hiljaisuudenretriitti oli minulle merkityksellinen, hyvin pysäyttävä ja oivalluksia täynnä oleva kokemus. Nautin joka rukoushetkestä, hiljaisuudesta, rauhasta, omista ajatuksista ja itseni tutkiskelusta -jotenkin koin voimaantumisen ja armollisuuden itsessäni. Retriitti antoi avaimia rauhoittumiseen, joita osaan nyt käyttää hektisessä päiväkodin arjessa!” (osallistuja)