Yhteistyö Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa

Espoon seurakunnilla ja Espoon kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuksella on hyvä ja toimiva yhteistyö. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet –asiakirja (2018) tarjoaa seurakunnille yhteistyömahdollisuuksia kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö pohjautuu yhteiselle kasvatustehtävälle sekä Ihmisoikeus- ja lapsen oikeuksien sopimukseen, jossa tuetaan lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää.  

Keskeistä yhteistyössä on hyvien henkilö- ja yhteistyösuhteiden vaaliminen. Myönteinen kumppanuus ja kunnioitus tukevat myös positiivisen uskonnonvapauden toteutumista. Paikallisten pelisääntöjen ja yhteistyön jatkuvuuden turvaamiseksi meillä on tulossa uusi yhteistyösopimus, jonka raameissa tehdään vuosisuunnitelma katsomuskasvatus yhteistyölle.  

Kumppanuuden korit (Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina-esite) auttavat jäsentämään paikallista yhteistyötä ja korien avulla yhteistyötä avataan sekä sovitaan, miten yhdessä toimitaan. Koreihin sisältyvät periaatteet perustuvat Opetushallituksen ohjeistukseen ja keskeiseen lainsäädäntöön.  

Valtakunnallinen vasu on muuttanut väistämättä seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyökäytäntöjä liittyen katsomuskasvatuksen yhteistyöhön. Olennaista yhteistyössä on ylläpitää hyvää dialogia, pohtia uusia toimintatapoja ja käytänteitä avoimesti yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa sekä varhaiskasvatuksen alueasiantuntijoiden kanssa.

Kangas korit joissa tekstiä.

Linkkejä

Viikon tarina avaa maailmaa lapsen näkökulmasta tässä ja nyt. Se innostaa lapsia kertomaan ja leikkimään omia tarinoita. Tarinoita voi hyödyntää seurakunnan varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä, kunnan kanssa varhaiskasvatusyhteistyössä tai kotona omien lasten kanssa. Viikon tarinan kirjoittajat työskentelevät kirkossa ja yhteistyöverkostoissa.

https://dialogikasvatus.fi/material/viikon-tarina/

 

Kangaskorit joissa tekstiä.

Ota yhteyttä

Kasvatuksen asiantuntija
Espoon seurakuntayhtymä
Yhteinen seurakuntatyö
Kirkkokatu 1
02770 Espoo
YouTube-video