Tapiolan lähetyksen nimikkokohteet ja projektit

Mediatyö: Keski- ja Länsi-Afrikka

Radiotyö fulani-heimojen alueilla on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi tavoittaa paikasta toiseen liikkuvia fulani-paimentolaisheimoja Sahelin alueella, Saharan eteläpuolella.
Kamerunissa tehtävien radio-ohjelmien kuuluvuusalue kattaa laajan alueen Länsi- ja Keski-Afrikassa. Ohjelmat antavat kristillisen ohjelmasisällön lisäksi koulutusta aina perhekysymyksistä, naisten asemasta, lastenkasvatuksesta, taloudenhoidosta ja terveyskasvatuksesta maanviljelysopastukseen ja kulttuuriin. Ohjelmia kuunnellaan ahkerasti ja ne ovat pidettyjä sekä muslimien että pienen kristityn vähemmistön parissa.
Lähetysjärjestö: Medialähetys Sanansaattajat
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.net

Kenia 

Silvontaa ja lapsiavioliittoja ehkäisevä CREDO-ohjelma pelastaa tyttöjä Kenian maasai- ja samburu-heimojen alueilla naisten ympärileikkaukselta sekä vanhojen miesten jalkavaimoiksi päätymiseltä. Keniassa tytöt silvotaan noin 8-14-vuotiaina. Yhteensä maailmassa arvioidaan olevan noin 136 miljoonaa silvottua naista ja tyttöä.
Tuemme seurakuntana erityisesti diakonissa Susan Kirionkin,  CREDOn paikallisen koordinaattorin ja tyttöjen ”äidin”, palkkausta. Hän myös vierailee kouluissa ja seurakunnissa kertoen tyttöjen oikeuksista.
CREDOon pakenevat noin 9-vuotiaat tytöt pelastetaan suojaisiin asuinpaikkoihin ja kouluun. Vuosia myöhemmin he voivat palata jopa kotikyliinsä saatuaan arvostetun koulutuksen ja ammatin. Jo ohjelman kuluessa pyritään järjestämään vierailuja kotiseudulle. CREDOn kautta autetut toimivat usein tehokkaina valistajina valitsemissaan ammateissa sekä alueillaan.
CREDO sisältää myös kummiohjelman, jolla katetaan tyttöjen päivittäiset elinkustannukset ja koulunkäynti. 
Lähetysjärjestö: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.net
Lue lisää ympärileikkauksesta Keniassa

Hengellis-humanitaarinen työ, Etelä-Sudan/ Ugandan pakolaisleirit 

Lamwon leirillä Pohjois-Ugandassa.

Hengellis-humanitaarinen työ eteläsudanilaisten auttamiseksi keskittyy väliaikaisesti Pohjois-Ugandaan, tilanteen vakiinnuttua siirtyy takaisin Etelä-Sudaniin. 
Ugandan pakolaisleireillä on noin miljoona eteläsudanilaista pakolaista. YK:n tilastojen mukaan pakolaisista 87 % on naisia ja lapsia ja moni heistä on kristittyjä. Tukemamme työ on yhdistelmä seurakunnallis-sielunhoidollista sekä humanitaarista avustustyötä. Työllä tuetaan erityisesti Etelä-Sudanin luterilaisen kirkon pastoreita ja diakonissoja, jotka toimivat pakolaisten parissa. 
Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio. Se itsenäistyi Sudanista vuonna 2011, yli 20 vuotta kestäneen sisällissodan jälkeen. Asukkaita maassa on yli 11 miljoonaa, ja kooltaan se on noin kaksi kertaa Suomen kokoinen. Lukutaitoisia on alle 30 % väestöstä. Yli puolet kansasta on kristittyjä ja loput luonnonuskontojen edustajia ja muslimeja. Maa koostuu monista heimoista ja on yksi maailman köyhimmistä. Maa ajautui vuonna 2013 sisäiseen kriisiin ja sisällissotaan. Tämä on aiheuttanut valtavan pakolaisvyöryn naapurivaltioihin. YK:n mukaan yli 3,5 miljoonaa ihmistä on välittömässä nälänhädässä.
Lähetysjärjestö: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.net

Etiopia 

Mekane Yesus -kirkon seurakuntatyön kautta tuemme maailman suurimman luterilaisen kirkon vapaaehtoisten ja palkattujen työntekijöiden koulutusta. Kasvava, noin kymmenen miljoonan jäsenen Mekane Yesus toimii pienin varoin kehitysmaan olosuhteissa. Suuri osa kirkon jäsenistä on nuoria. Kirkon kouluttamat ihmiset toimivat laajalti evankeliointityön sekä humanitaarisen ja koulutustoiminnan parissa. Hankkeella tuetaan myös kirkon naistyötä sekä stipendeillä musiikkityötä.
Vammaistyön hankkeessa parannetaan vammaisten oikeuksia Pohjois-Etiopiassa. Tiedotustoiminnan avulla pyritään ehkäisemään tietämättömyydestä johtuvaa syrjintää ja asenteellisuutta. Hankkeessa parannetaan vammaisten asemaa mm. edistäen heidän kuntoutus-, koulutus- ja työmahdollisuuksiaan. Viranomaisia, opetushenkilökuntaa ja perheenjäseniä koulutetaan.
Terveystyön hankkeella annetaan lisäkoulutusta terveysasemien henkilökunnalle seksuaali- ja hygieniakoulutukseen liittyen sekä parannetaan terveysasemien varustetasoa ja lääkkeiden saatavuutta.
Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura / Mekane Yesus-kirkko
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.net

Bangladesh 

Bangladesh on maailman toiseksi köyhin maa. Tapiolan seurakunta on vuosikymmeniä ollut mukana Bangladeshin maaseudun lasten, nuorten ja aikuisten auttamisessa.
Paikallisten seurakuntien tuki muodostaa puolet nimikkotuestamme. Pyrimme tukemaan kymmeniä paikallisia seurakuntia ja niiden toiminnan kehittämistä, samalla auttaen kristillistä vähemmistöä. Tavoitteenamme on kehittää seurakuntien työtä monipuolisemmaksi, esimerkiksi perhe- ja nuorisotyön kautta.
Ammattikoulutuksen lyhytkursseja tarjoaa lähettien perustama Uzirpurin aikuiskoulutuskeskus. Keskus on tuonut toimeentulon lukuisille bangladeshilaisille vain joidenkin viikkojen tai kuukausien koulutuksella. Kurssin käyneet voivat perustaa esimerkiksi korjaustyöpajoja tai ompelimon.
Uzirpurin esi- ja alakoulu palvelee syrjimättä myös etnisiin vähemmistöihin kuuluvia lapsia. Tapiolan seurakunta tukee koulun toimintaa, kummien puolestaan tarjotessa asuntola- ja iltapäivätoimintaa, mikä mahdollistaa myös monien maatyöläisten lasten koulunkäynnin.

Yläkoululaisten koulunkäyntiä tuemme Sapaharin yläkoulun tyttöjen ja poikien asuntoloiden kautta. Köyhimmät nuoret saavat stipendejä ja kotimatkatukea loma-aikoina. Sapaharin asuntoloiden nuoret ovat kristittyyn vähemmistöön kuuluvia, joiden etenemismahdollisuudet huonon koulutustason sekä valtauskonto islamin keskellä muuten olisivat vähäiset.
Lähetysjärjestö: Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.net

Pakistan 

Slummien lukutaitotyö: Afganistanin rajaseudulla jopa 88 % naisista ei osaa lukea. Peshawarin hiippakunta tarjoaa slummeissa ilmaista lukutaito-opetusta taustaan katsomatta. Naisille ja tytöille järjestetään myös kädentaitojen opetusta. Esimerkiksi kristilliseen vähemmistöön kuuluvalla ei useinkaan muuten ole mahdollisuutta opiskeluun tai muihin peruspalveluihin. Lukutaidoton joutuu myös helposti petosten uhriksi.  
Raamattutyö: Pakistanin uskonnollisessa ympäristössä on haastavaa tutustua Raamattuun. Kirjekurssit ovat huomaamaton tapa sekä kristityille että muille oppia kristillisestä uskosta. Kursseja järjestetään eri tasoisina ja pituisina.
Terveydenhuolto- ja vammaistyö: Risalpurin klinikka tarjoaa mm. rokotteita, neuvolan, perhesuunnittelua ja röntgenpalveluita. Hankkeella tuetaan myös erityislasten päivätoimintakeskusta, jossa sijaitsee koulu. Lisäksi tarjotaan kuntoutusta, perheneuvontaa sekä tietoa ja koulutusta vammaisuuteen liittyen.
Tankin kristillisen sairaalan neuvola- ja kenttätyötä tehdään haastavalla alueella. Sairaala tarjoaa tasa-arvoista ja tasokasta sekä tarvittaessa ilmaista terveydenhuoltoa. Hankkeella tuetaan lasten- ja äitiysneuvolan työtä.
Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura / Peshawarin hiippakunta
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.net

Intia 

Raamattutyön kokonaisuus pitää sisällään monenlaista kristillistä työtä. Intian Pipliaseura tukee Raamattujen kääntämistä ja painattamista Intian eri kielille, lukutaitokoulutusta sekä vammaisille suunnattujen erityisraamattujen jakamista.
Intian Pipliaseura tekee myös diakonista työtä. Se avustaa muun muassa leskiä sekä muita ryhmiä, joiden asema on erityisen huono.
Lähetysjärjestö: Suomen Pipliaseura / Intia
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.net

Bolivia 

Kirkollinen työ Boliviassa tapahtuu paikallisen luterilaisen kirkon kautta, joka koostuu alkuperäiskansojen jäsenistä. He asuvat Andien vuoristossa. Työntekijät toimivat usein kokonaan tai osin vapaaehtoisesti, hankkien varsinaisen toimeentulonsa muualta. Maan levottomuuksien keskellä luterilainen kirkko tekee seurakunnallista ja evankelioivaa työtä, parantaa Bolivian alkuperäiskansojen ja naisten oikeuksia sekä mm. järjestää nuorille työpajoja.
Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura / Bolivian kirkko
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.net

Kolumbia 

Kirkolliseen työhön ovat vaikuttaneet maan pitkään jatkuneet levottomuudet, jotka ovat tuoneet erityisiä haasteita myös kirkolle. Kolumbian pieni luterilainen kirkko pyrkii toiminnallaan hengellisen työn ohessa auttamaan eri tavoin levottomuuksissa vammautuneita. Hanke on yhdistelmä seurakunnallista, kuntoutus- ja vammaistyötä, entisten sissien koulutusta sekä naisten ja etnisten vähemmistöjen aseman parantamista.
Lähetysjärjestö: Suomen Lähetysseura / Kolumbian kirkko
Lue lisää työstä seurakunnan lähetysblogista: lahetysblogi.net
 

Ota yhteyttä

Lähetyssihteeri
Tapiolan seurakunta
09 80504427
Mankkaantie 2 - 4 A 17
02180 Espoo