Espoon seurakunnat on osa maailmanlaajaa kirkkoa

Espoon seurakunnat toteuttavat jakamattoman kansainvälisen vastuun periaatetta. Sen mukaan lähetystyö, kansainvälinen diakonia, lähialueyhteistyö, maahanmuuttajatyö, ystävyysseurakuntatoiminta, ekumenia ja uskontojen välinen dialogi ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä keskenään.

Olemme osa maailmanlaajaa kirkkoa, jossa teemme yhteistyötä sisarkirkkojen ja lähetysjärjestöjen kanssa toteuttamalla Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä.

Periaatteet on kirjattu asiakirjoihin: Jakamaton kansainvälinen vastuu. Kansainvälinen vastuu ja Espoon seurakunnat. Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston asettaman kansainvälisen vastuun toimikunnan mietintö 1998 ja  Jakamaton kansainvälisen vastuu II. Kansainvälisen vastuun työryhmän II osamietintö 2007.

 

Jaakko Rusama esittelee Yhteinen todistus - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjausta täällä.