Espoon seurakunnat toteuttavat kansainvälistä vastuuta 

Espoon seurakunnat toteuttavat kansainvälistä vastuutaan 

 • lähetystyössä
 • kansainvälisessä diakoniassa,
 • monikielisessä työssä
 • maahanmuuttajatyössä
 • ystävyysseurakuntatoiminnassa
 • ekumeniassa
 • uskontojen välisessä vuoropuhelussa

Kansainvälinen vastuu sisältää sekä seurakuntien järjestämää toimintaa että yhteistyökumppaneiden taloudellista tukemista. Espoon seurakunnat ovat mukana lukuisissa verkostoissa, joissa viranomaiset, uskonnolliset toimijat ja kansalaisyhteiskunnan eri tahot edistävät kansainvälisen vastuun toteutumista.  

Katso Espoo International Lutheran Church -sivultaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, millaista kokoavaa toimintaa seurakunnat järjestävät erikielisille ja maahanmuuttajataustaisille ihmisille Espoossa. 

Ulkomailla Espoon seurakunnat toteuttavat kansainvälistä vastuutaan 20 eri maassa kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Vuonna 2020 yhteinen kirkkovaltuusto päätti jakaa määrärahaa ulkomailla tapahtuvaan työhön 1,7 miljoonaa euroa. Hankkeilla tuetaan paikallisten kirkkojen ja niitä lähellä olevien toimijoiden kautta tehtävää työtä näillä aloilla ja maantieteellisillä alueilla: 

 • diakoniatyötä ja sosiaalista tukemista mm. Ateenassa pakolaisten keskuudessa, Etiopiassa, Kiinassa, Keniassa, Kolubiassa, Ugandassa 
 • dialogia ja vuoropuhelua mm. Israelissa, Omanissa
 • kirkon työtä ja toimintaa mm. Etiopiassa, Hongkongissa, Keniassa, Senegalissa, Taiwanissa, Turkissa, Venäjällä
 • lukutaitoa, koulunkäyntiä ja ammattikoulutusta mm. Etiopissa, Keniassa, Malawissa, Namibiassa, Tansaniassa, Ugandassa
 • lähetystyötä mm. Keniassa, Keski-Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa
 • raamatunkäännöstyötä mm. Sambiassa ja Venäjällä
 • teologista koulutusta mm. Etiopissa, Hongkongissa, Latinalaisessa Amerikassa, Taiwanissa
 • vaikuttamistyötä mm. Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä

Määrärahan lisäksi Espoo tukee Suomen Merimieskirkon työtä, ystävyysseurakuntaa Hatsinassa ja myöntää hakemuksesta katastrofiapua. 

Jakamattoman kansainvälisen vastuun periaatteet on kirjattu asiakirjoihin: Jakamaton kansainvälinen vastuu. Kansainvälinen vastuu ja Espoon seurakunnat. Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston asettaman kansainvälisen vastuun toimikunnan mietintö 1998Linkki avautuu uudessa välilehdessä ja  Jakamaton kansainvälisen vastuu II. Kansainvälisen vastuun työryhmän II osamietintö 2007Linkki avautuu uudessa välilehdessä.