Tapiolan seurakunta nyt ja eilen

Tapiolan seurakunnan synty

Espoon suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä kasvoi voimakkaasti 1950-luvulla, jolloin muun muassa Tapiolan ja Otaniemen alueet rakennettiin ja asutettiin. Vuonna 1955 syntyi Tapiolan Seurakuntayhdistys ry, joka esitti kirkkovaltuustolle, että Tapiolaan olisi saatava seurakuntatyökeskus ja oma pappi. Aloite johti konkreettisiin tuloksiin, ja seurakuntajako tuli ajankohtaiseksi.

Vuonna 1957 kirkkovaltuusto päätyi ehdottamaan, että Espoon suomalaisesta seurakunnasta erotetaan Tapiolan suomenkielinen seurakunta.

Valtioneuvosto antoi 12.11.1959 päätöksen, joka sisälsi periaatteet uuden Tapiolan seurakunnan muodostamiseksi. Uusi seurakunta oli suomenkielinen ja se tuli yhteistalouteen Espoon suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Tapiolan alueella asuva ruotsinkielinen väestö kuului edelleen ruotsalaiseen seurakuntaan.

Tapiolan seurakunnan alueeseen kuuluivat Tapiolan lisäksi Laajalahti, Mankkaa, Taavinkylä, Westend ja Otaniemi. Asukkaita alueella oli noin 9000. Päätöksen mukaan seurakuntaan tuli valita kirkkoherra ja kappalainen. Oma kirkko oli rakennettava viiden vuoden kuluessa seurakunnan synnystä, joka tapahtui vuoden 1960 vappuna.

Kirkkovaltuuston päätöksen mukaan Otaniemen kappeli oli Tapiolan kirkkona siihen saakka, kunnes oma kirkko valmistuisi. Vuonna 1957 valmistuneessa seurakuntakodissa voitiin pitää pienryhmien kokouksia. Tapiolan seurakunta kuului Malmin rovastikuntaan.

Lähde: Espoon seurakuntahistoria (lyhennelmä artikkelista), Eeva Ojanen 1990.

Seurakunnan vaiheita

1960
Pastori Lenno Järvi nimitettiin Tapiolan kirkollisten asioiden hoitajaksi. Tapiolan seurakunta perustettiin 1.5.

1962
Samuel Lehtonen Tapiolan ensimmäiseksi kirkkoherraksi.
Tapiolan kirkon suunnittelukilpailun voitti arkkitehti Aarno Ruusuvuoren ehdotus "Pyhät puut".

1964
Kirkon rakentaminen käynnistyi.

1965
Tapiolan kirkko
Kirkon suunnittelija: arkkitehti, professori Aarno Ruusuvuori
Väriasiantuntija: taiteilija Juhana Blomstedt
Kirkkohopeat: akateemikko Bertel Gardberg
Liturginen vaatetus: tekstiilitaiteilija Irja Mikkola

Kellotapuli
Pienimpään kelloon on kaiverrettu sanat "Tulkaa, kumartukaamme Herran, meidän Luojamme eteen" (Ps. 95:6), keskimmäiseen kelloon sanat "Kristus on noussut kuolleista,  esikoisena kuoloon nukkuneista" (1 Kor. 15:20) ja suurimpaan kelloon "Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys" (Gal. 5:22).

Helsingin piispa Aarre Lauha vihki Tapiolan kirkon ensimmäisenä adventtina 28.11.

1970
Urut
Urkurakentamo Veikko Virtanen. 36 äänikertaa.

1974
"Taivaan linnut" - seurakuntasalin kuvakudos
Taiteilija Kristiina Ihamuotila

1983
Tapio Saraneva kirkkoherraksi.

1988
Kirkon saneeraus, mm. betonin saarnatuoli vaihdettiin tammipuiseksi.

1991
Kirkon saneeraus, mm. ikkunoiden vaihto.

1992
Kirkon laajennus. Uudet virasto- ja työhuonetilat käyttöön.

1994

Antti Rusama kirkkoherraksi.
Vihkiryijy "Usko, toivo, rakkaus", tekstiilitaiteilija Ritva Puotila.

1997
Tapiolan seurakunnan uurnahautausmaan arkkitehtikilpailun voitti arkkitehti, professori Ilmari Lahdelman ehdotus "Ajan jakso".

2002
Valoteos "3"
Kuvanveistäjä Helena Hietanen ja valosuunnittelija Tarja Ervasti.

2003
Tapiolan uurnahautausmaan rakennustyö käynnistyi.

2004
Espoon piispa Mikko Heikka vihki Tapiolan uurnalehdon pyhäinpäivänä 5.11.
Kirkon ulkovalaitus uusittiin. Piha-alueet kunnostettiin.

2008
Tapiolan kirkkotekstiilikilpailun voitti taiteilija Tarja Takalon ehdotus "Valo-Rauha-Pyhyys".

2010
Tapiolan seurakunta juhli 50-vuotisjuhliaan toukokuun alussa. 

2012
Tapiolan seurakunnan 50-vuotishistoriikki ilmestyi syksyllä.

2013
Antti Rusaman jäi eläkkeelle toukokuussa. Tapiolan seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi valittiin 17.3. Päivi Linnoinen.

2015
Tapiolan kirkko täytti 50 vuotta 1. adventtina.

2020
Tapiolan seurakunta täytti vappuna 60-vuotta. Keväällä alkaneen koronapandemian vuoksi niin juhlat kuin suurin osa väkeä kokoavasta toiminnasta jouduttiin perumaan. Tapiolan kirkon peruskorjaus aloitettiin toukokuussa 2020. Keskustan väistötilana toimii entisen Kenkätapion tiloissa Virsu, osoitteessa Tapiontori 3 B. Seurakuntatoimisto muutti väistöön Mankkaantielle samaan liikekeskukseen, jossa sijaitsee Mankkaan seurakuntakoti, osoitteeseen Mankkaantie 2-4 A. Jumalanpalveluselämä siirtyi pidemmäksi aikaa vain verkkoon. Suoratoistoja välitettiin seurakunnan Facebook-sivun kautta Otaniemen kappelista ja Virsusta.

2021
Ensimmäiseksi adventiksi suunniteltu juhlamessu jouduttiin siirtämään peruskorjauksen viivästymisen vuoksi tammikuulle. Viivästymiseen vaikutti osaltaan muun muassa koronatilanteen aiheuttama tarvikepula. Tilanteen vuoksi su 19.12. järjestettäväksi aiottu ensimmäinen messu kirkossa peruuntui niin ikään. Joulun tilaisuuksia vietettiin Otaniemen kappelissa ja Virsussa. Koronatilanteen vuoksi järjestettiin myös useita ulkohartauksia Tapiolan uurnalehdossa. 

2022
Kirkon peruskorjauksen valmistuminen. Espoon piispa Kaisamari Hintikan 24.4. toimittama messu, jossa kirkko uudelleenvihitiin käyttöön.

2023
Tapiolan kirkon kastepuu, Kirsti Taiviolan teos, Paju otettiin käyttöön pe 6.1.2023. Teos on käsinpuhalletun lasilinssin avulla tehty valoprojisointi, joka muodostaa seinälle puun lehvästöä muistuttavan kuvion. Lehvästön uumenissa on pronssista valettu oksa, johon ripustetaan kastettujen lasten nimilaput.

 

Lähde: Kirkko puutarhassa –Tapiolan kirkko 40 vuotta, toim. Pekka Kiviranta 2005. Toim. Sonja Grönqvist vuodesta 2013 eteenpäin.

Piispat Gulin ja R. O. Rosenqvist vihkivät Otaniemen kaksikielisen kappelin kirkoksi 12.5.1957.
Piispat Gulin ja R. O. Rosenqvist vihkivät Otaniemen kaksikielisen kappelin kirkoksi 12.5.1957.