Yhteisvastuu on välittämisen kansanliike   

Espoon lahjoitusvaihtoehtoihin pääset tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Gemensamt AnsvarLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Vuonna 2024 Yhteisvastuu auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla. Kotimaassa tuotot ohjataan HelsinkiMission ja Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.

Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat.

Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa sunnuntaina 4.2.2024. Yhteisvastuu-piispana 2024 toimii Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka ja keräyksen suojelijana pääministeri Petteri Orpo.

Kirkkopalvelujen keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639, voimassa toistaiseksi.
Ahvenanmaalla: Keräyslupa ÅLR/2023/7525, voimassa 1.1. – 31.12.2024.

Nuori poika seisoo seinää vasten ja katsoo kameraa.
Kotimaassa HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun.

Yhteisvastuu-piispana toimii Kaisamari Hintikka. Espoon hiippakunta emännöi keräystä vuonna 2024.

Ugandalaiset pakolaisnuoret koulussa. Tyttö keskellä katsoo kameraan.
Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella.

Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräyksen teema on nuorten yksinäisyys ja syrjäytymisen ehkäisy

Apua kotimaan koulumaailmaan

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.*

HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun – aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan.

Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Koulutusta Ugandan pakolaisasutusalueelle

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Apu menee perille.

HelsinkiMissio

  • Noin 20 % tuotoista suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. Vuoden 2024 kumppanina toimii HelsinkiMissio.

Suomen ev.lut. seurakunnat

  • Noin 20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle monipuoliseen avustus- ja auttamistoimintaan.

Kirkon Ulkomaanapu

  • Noin 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun.

*Tämä perustuu School to Belong -yksinäisyyskyselyyn. Lisätietoja osoitteesta www.helsinkimissio.fi/uutinen/school-to-belong-yksinaisyyskysely-2023/Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Yhteisvastuu 2024: Keräyspäälliköt Espoon seurakunnissa

Esbo svenska församling
Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

Espoonlahden seurakunta
Laura Kuivalainen, arkisin klo 16 jälkeen, p. 050 461 3608

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Sofia Ali, 040 513 0862, sofia.ali@evl.fi

Leppävaaran seurakunta
Heli Taina-Rantakaulio, 040 513 0867
Petri Lehtisalo, 040 546 5191, petri.lehtisalo@evl.fi

Olarin seurakunta
Tapio Suontakanen, 050 409 4047, tapio.suontakanen@evl.fi

Tapiolan seurakunta
Anna Handroo, 040 572 1242, anna.handroo@evl.fi

Tietoja päivitetty 19.1.2024