Yhteisvastuu on välittämisen kansanliike   

Espoon lahjoitusvaihtoehtoihin pääset tästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Yhteisvastuukeräyksellä 2022 autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja maailmalla.
60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. 
Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa sunnuntaina 5.2.2023. Yhteisvastuu-piispana 2023 toimii Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja keräyksen suojelijana tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kirkkopalvelujen keräyslupa Manner-Suomessa RA/2020/639, voimassa toistaiseksi. 
Koko maassa lukuunottamatta Ahvenanmaata.

Kuvassa yhteisvastuukeräyksen punainen sydänlogo, jonka keskellä on risti.
Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen on rakkauden teko.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Keniassa.

Nuoria ja Aseman lapset ry:n väkeä kauppakeskuksessa.
Aseman Lapset ry on Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallinen kumppani.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen teema on nuoret väkivaltaisessa maailmassa

Kuluvana vuonna Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lle, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan. Konkreettisesti keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-O-toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Kumpaankin menetelmää voidaan hyödyntää monisyisten konfliktien ratkomiseen. Toiminta on konkreetista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan entiseen tapaan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Keniassa, jossa katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla. Ilmastokriisi vaikeuttaa paimentolaisperheiden elämää ja toimeentuloa laidunmaiden pienentyessä. Tämä lisää yhteisöjen välisiä konflikteja, joihin myös nuoret joutuvat mukaan. Köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä koulun keskeyttämisiä. Katastrofirahaston avustuksilla tuetaan koulunsa kesken jättäneiden nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Koulutus antaa nuorille paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa yhteisöissään.

Prosentuaalisesti vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:

  • N. 20 % keräystuotosta Aseman Lapset ry:n nuorten väkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan.
  • N. 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön
  • N. 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Yhteisvastuu 2023: Keräyspäälliköt Espoon seurakunnissa

Esbo svenska församling
Nina Wallenius, 050 432 4323, nina.wallenius@evl.fi

Espoonlahden seurakunta
Laura Kuivalainen, arkisin klo 16 jälkeen, p. 050 461 3608

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Pauliina Alanko, 040 531 1037, pauliina.alanko@evl.fi

Leppävaaran seurakunta
Heli Taina-Rantakaulio, 040 513 0867
Petri Lehtisalo, 040 546 5191, petri.lehtisalo@evl.fi

Olarin seurakunta
Kira Järves, kirajarves@gmail.com

Tapiolan seurakunta
Anna Handroo, 040 572 1242, anna.handroo@evl.fi

Tietoja päivitetty 27.1.2023