Hautajaiset

Jokainen ihminen joutuu elämässään joskus, ehkä useitakin kertoja, kohtaamaan surun väkevän voiman. 
Haluamme kulkea kanssasi pienen matkan ja auttaa löytämään niitä avun lähteitä, joita on tarjolla.

Hautajaisista sopiminen on vainajan lähiomaisten tehtävä.
Hautajaiset muodostuvat siunaustoimituksesta ja muistotilaisuudesta.

Hautaamiseen liittyvää tietoa löytyy alavalikosta "Käytännön järjestelyt" -linkin alta. 

Kuvaa klikkaamalla avautuu hautausjärjestelyt-esite.

 

Hautaustoimen järjestelyt koronavirusepidemian vuoksi

Siunaustilaisuudet järjestetään 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Piispojen 16.3., 19.5. ja 6.7.2020 antamien ohjeistusten mukaan kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin.

1.6.2020 alkaen toimituksiin voi osallistua yli 50 henkeä, kuitenkin niin että turvavälit pystytään huomioimaan. Useimmissa kappeleissa saattoväen suurin mahdollinen määrä on tämän vuoksi alhaisempi. Espoon siunauskappelissa hautajaisiin voi osallistua 40 henkilöä, Kellonummen pienessä kappelissa enintään 20 ja Kellonummen isossa kappelissa 50 henkilöä. Peruste rajoituksella on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä. Virus on vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Jos tilakohtaisista enimmäishenkilömääristä on tarve poiketa muutaman henkilön osalta, asiasta keskustellaan seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Suosittelemme haudalla tapahtuvaa siunaamista. Haudalla tapahtuvissa siunaukseen tai uurnanlaskuun voi osallistua enintään 50 henkeä.

Muistotilaisuuksien järjestäminen seurakuntien tiloissa on mahdollista 1.7.2020 alkaen. Kaikissa kokoontumisissa huomioidaan tilakohtaiset enimmäishenkilömäärät ja turvavälit.

Siunaustilaisuuden mahdollinen videointi rajoitusten aikana.

Hautausmaiden kappeleissa on tehty erikoisjärjestelyjä hygienian parantamiseksi.

Vainajien näyttötilaisuudet on keskeytetty 12.3.2020 lähtien toistaiseksi.

Kuvassa on arkku tyhjässä kappelissa.
Kuvat: Antti Rintala.