Hautajaiset

Jokainen ihminen joutuu elämässään joskus, ehkä useitakin kertoja, kohtaamaan surun väkevän voiman. 
Haluamme kulkea kanssasi pienen matkan ja auttaa löytämään niitä avun lähteitä, joita on tarjolla.

Hautajaisista sopiminen on vainajan lähiomaisten tehtävä.
Hautajaiset muodostuvat siunaustoimituksesta ja muistotilaisuudesta.

Hautaamiseen liittyvää tietoa löytyy alavalikosta "Käytännön järjestelyt" -linkin alta. 

Kuvaa klikkaamalla avautuu hautausjärjestelyt-esite.

 

Hautaustoimen järjestelyt koronavirusepidemian vuoksi

Siunaustilaisuudet järjestetään 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Piispoilta 16.3.2020 tulleen ohjeistuksen mukaan kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin.

Hautaansiunaamiseen voi osallistua vain 10 lähintä omaista. Peruste rajoituksella on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä. Virus on vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Jos 10 hengen osallistujamäärästä on tarve poiketa muutaman henkilön osalta, asiasta keskustellaan seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Suosittelemme haudalla tapahtuvaa siunaamista. Myös haudalla tapahtuvissa siunauksissa ja uurnanlaskuissa henkilömäärä on sama.

Mikäli siunaustilaisuutta halutaan siirtää merkittävästi myöhempään ajankohtaan, voidaan järjestää siunaustilaisuus 2-4 viikon kuluessa läheisten läsnä ollessa ja tuhkauksen jälkeen myöhemmin järjestettävään uurnanlaskuun on mahdollista kutsua laajempi saattoväki.

1.6.2020 alkaen toimituksiin voi osallistua yli 50 henkeä, kuitenkin niin että turvavälit pystytään huomioimaan. Useimmissa kappeleissa saattoväen suurin mahdollinen määrä on tämän vuoksi alhaisempi.

Turvavälien huomioimiseksi muistotilaisuuksia ei toistaikseksi voida järjestää seurakuntien tiloissa. Muistotilaisuuksien järjestäminen on kuitenkin mahdollista seurakuntien tiloissa 1.7.2020 alkaen. Kaikissa kokoontumisissa huomioidaan tilakohtaiset enimmäishenkilömäärät ja turvavälit.

Siunaustilaisuuden mahdollinen videointi poikkeustilan aikana.

Hautausmaiden kappeleissa on tehty erikoisjärjestelyjä hygienian parantamiseksi.

Vainajien näyttötilaisuudet on keskeytetty 12.3.2020 lähtien toistaiseksi. Jo varattujen tilaisuuksien varaajiin ollaan erikseen yhteydessä.

Kuvassa on arkku tyhjässä kappelissa.
Kuvat: Antti Rintala.