Kummit

Kasteen kautta lapsen elämään astuvat tärkeät henkilöt, kummit. Kummeja täytyy olla vähintään kaksi ja heidän tulee olla evankelisluterilaisen kirkon jäseniä, jotka on kastettu ja konfirmoitu. Näiden lisäksi kummeja voi olla niistä kirkkokunnista, jotka tunnustavat luterilaisen kasteen (esimerkiksi ortodoksit tai katoliset). Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kummina.

Poikkeustapauksessa lapsella voi olla vain yksi kummi. Tästä päätöksen tekee kotiseurakunnan kirkkoherra.

Kummien tiedot ja kuuluminen seurakuntaan tarkistetaan ennen kastetta. Kummien nimet, henkilötunnukset ja tieto kotiseurakunnasta annetaan kastepapille kastekeskustelussa.

Kummin tehtävänä on tukea vanhempia lapsen kristillisessä kasvatuksessa ja rukoilla kummilapsen ja hänen perheensä puolesta. Lapselle kummi on myös erityinen aikuinen ystävä. Seurakunta tukee niin vanhempien kuin kummienkin kasvatustyötä pyhäkoulussa, seurakunnan kerhoissa, rippikoulussa, messuissa ja muussa seurakunnan toiminnassa.

Nuori miesohejentaa vauvaa käsivarret suorina kuvaajaa kohti.
Kuva: Antti Rintala.