Kummit

Kasteessa lapsi saa itselleen kummin tai kummeja. Kummi on lapselle erityinen ja tärkeä aikuinen ystävä. Monesti kummisuhde säilyy läpi koko elämän.

Usein kummiksi pyydetään läheistä ihmistä. Kummin tehtävänä on tukea perhettä kastetun kristillisessä kasvatuksessa. Kirkkoon kuulumaton henkilö voi toimia kasteen todistajan. Heidät kutsutaan kulkemaan perheen ja kastettavan rinnalla.

Kastettavalla tulee olla ainakin yksi kummi, joka on konfirmoitu, evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäsen. Kummina voi lisäksi olla evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö.

Kummien tiedot (nimet, henkilötunnukset ja tieto kotiseurakunnasta) ilmoitetaan kastekirjeen mukana tulevalla lomakkeella papille kastekeskustelussa.

Seurakunta tukee vanhempien ja kummien kasvatustyötä sekä arjessa että seurakunnan toiminnassa, kuten kerhoissa, rippikoulussa ja messuissa. Hyviä vinkkejä kummin tehtävään löytyy kumminkaa.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä-sivustolta.

Lue seuraavaksi, mitä kastejuhlaan kuuluu: Kastetilaisuus

Nainen ja mies välissään vauva kesäisellä pihalla.
Kuva Veera Lehti
Mies ja vauva kastemeskossa kesäisellä pihalla.
Kuva Mia Streng-Lehti