Kotimaanavun voimassa olevat keräykset Espoossa

Kotimaanavun logo.

Tällä hetkellä voimassa on yleiskeräys ukrainalaisten sotapakolaisten auttamiseksi Espoossa.

 

Tämän lisäksi avataan tarpeen mukaan pienkeräyksiä yksityisten ihmisten auttamiseksi:

Kotimaanapu-logo ja vesilätäkössä leikkivä lapsi.

Tämän lisäksi avataan tarpeen mukaan pienkeräyksiä yksityisten ihmisten auttamiseksi: