Johdon yksikkö

Johdon yksikössä työskentelee hallintojohtaja Risto Hämäläisen lisäksi kehityspäällikkö Kerttuli Boucht ja johdon assistentti Nina Kuismin.

Risto Hämäläinen
Kehityspäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 1, Pl 200
02771 Espoo

Johdon yksikkö

Hallintojohtaja
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 1 (vaihde)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
Johdon assistentti
Espoon seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo