Espoon seurakunnat kehittävät puhelin- ja nettiauttamista

14.12.2017 14.04

Harmaatukkainen mies puhuu puhelimessa.
Espoon seurakunnissa ei ole ollut juurikaan resursseja esimerkiksi nettiauttamiseen, koska henkilöstöresurssit on osoitettu Palvelevan puhelimen päivystystoimintaan.

Espoon seurakunnat haluavat kehittää puhelin- ja nettiauttamista. Tähän saakka esimerkiksi nettiauttamiseen ei ole juurikaan ollut resursseja, koska Espoon seurakuntien henkilöstöresurssit on Kirkon keskusteluavussa (www.kirkonkeskusteluapua.fi) osoitettu Palvelevan puhelimen päivystystoimintaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 13.12.2017 kokouksessaan irtisanoa pääkaupunkiseudun Palvelevaa puhelinta koskevan yhteistyösopimuksen nykyisessä muodossaan, jossa Espoon seurakuntien diakonit ja papit velvoitetaan puhelinpäivystystoimintaan. Sopimuksessa on vuoden irtisanomisaika, joten ensi vuoden ajan toiminta jatkuu vielä työntekijävetoisesti Espoon osalta. Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa on samalla käynnistetty neuvottelut siitä, miten toimintaa voitaisiin kehittää.

Espoon seurakuntien kokemuksen mukaan nykymuotoiselle palvelulle ei ole enää sellaista tarvetta henkilöstöresursoinnin osalta kuin aiemmin. Puheluiden määrä on laskenut, sillä tarjolla on runsaasti eri kohderyhmille suunnattuja auttamispalveluja.

Yhteisen kirkkovaltuuston käymässä keskustelussa painotettiin, että auttamiseen ja sielunhoitoon suunnattua resurssia ei ole tarkoitus vähentää, vaan tavoitteena on kohdentaa ja organisoida se uudella tavalla. Tilalle lähdetään kehittämään sellaista toimintatapaa, joka toimii ja tavoittaa paremmin nykyisessä ympäristössä.

Palveleva puhelin on kirkon valtakunnallinen puhelinauttamispalvelu. 

 

 

« Uutislistaukseen