Monikulttuurisuustyö

Monikulttuurisuustyön sihteeri koordinoi ja kehittää jakamattoman kansainvälisen vastuun työmuotoja: maahanmuuttaja-, lähetys- ja ystävyysseurakuntatyötä, kansainvälistä diakoniaa ja ekumeniaa.

Englanninkielisen työn pastori järjestää ja koordinoi koko pääkaupunkiseudun seurakuntien ja eräiden yhteistyökumppaneiden kanssa seurakuntatyötä, kuten jumalanpalveluksia, toimituksia ja sielunhoitoa englannin kielellä ja tukee paikallisseurakuntia omassa englanninkielisessä työssään.

Ota yhteyttä

Hans Krause
Englanninkielisen työn pastori
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 2212
Kirkkokatu 1 / PL 200
02771  Espoo
Matti Peiponen
Monikulttuurisuustyön sihteeri
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 2512
Kirkkokatu 1 / PL 200
02771  Espoo