Valoisa kuva, jossa tyttö sanoo:

Seurakuntavaalit 

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2018. Vaalien tunnus on "Minun kirkkoni". 

Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen 400 seurakunnan tulevaisuudesta. Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Milloin ja missä äänestetään


Vaalipäivä 18.11.2018

Ennakkoäänestys on päättynyt.

Katso tarkemmat äänestysajat ja -paikat

 

Ehdokkaat - ketä äänestäisin?

Ehdokkaat seurakunnittain

Vaalikone auttaa löytämään sopivan ehdokkaan.

Seurakuntayhtymässä on kahdet vaalit

Espoon seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän, ja tästä syystä Espoossa äänestetään kaksissa vaaleissa.

Vaalissa valitaan 61 jäsentä Espoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja jäsenet seurakuntien seurakuntaneuvostoihin seuraavasti

Esbo svenska församling:                                

 • kirkkovaltuustoon 6 jäsentä                                   
 • seurakuntaneuvostoon 14 jäsentä

Espoonlahden seurakunta:                             

 • kirkkovaltuustoon 11 jäsentä                                
 • seurakuntaneuvostoon 16 jäsentä

Espoon tuomiokirkkoseurakunta:                  

 • kirkkovaltuustoon 16 jäsentä                                
 • seurakuntaneuvostoon 16 jäsentä

Leppävaaran seurakunta:                               

 • kirkkovaltuustoon 9 jäsentä                                   
 • seurakuntaneuvostoon 16 jäsentä

Olarin seurakunta:                                            

 • kirkkovaltuustoon 10 jäsentä                                
 • seurakuntaneuvostoon 16 jäsentä

Tapiolan seurakunta:                                       

 • kirkkovaltuustoon 9 jäsentä                                   
 • seurakuntaneuvostoon 16 jäsentä

 

Viime vaalien tunnusluvut

Edellisissä, vuoden 2014 vaaleissa äänestysprosentti oli 12,5 ja äänestämässä kävi lähes 17 000 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä.

Äänestysprosentit seurakunnittain:

 • Tapiolan seurakunta 15,6 %
 • Espoonlahden seurakunta 13,1 %
 • Olarin seurakunta 12,6 %
 • Esbo svenska församling 12,0 %
 • Espoon tuomiokirkkoseurakunta 11,8 %
 • Leppävaaran seurakunta 10,2 %

Tilastotietoa viime vaaleista

Mistä luottamushenkilöt seurakunnissa päättävät?

Yhteinen kirkkovaltuusto

 • kokoontuu yleensä neljä kertaa vuodessa
 • seurakuntayhtymän korkein päättävä elin
 • päättää kirkollisveroprosentista
 • päättää seurakuntayhtymän talousarviosta. Talousarviossa jaetaan kullekin seurakunnalle määräraha, jonka käytöstä päättää kussakin seurakunnassa seurakuntaneuvosto.
 • vahvistaa tilinpäätöksen
 • päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myymisestä
 • päättää yli 745 000 euroa maksavista rakennushankkeista
 • valitsee yhteisen kirkkoneuvoston ja johtokunnat
 • hyväksyy seurakuntayhtymän strategiat

Kaudella 2015–2018 kirkkovaltuusto on päättänyt mm. seuraavista asioista: Suvelan kappelin rakentaminen, Espoonlahden peruskorjaus,  strategia 2017–2020, pääkaupunkiseudun seurakuntalehtien yhdistäminen Kirkko ja kaupunki -mediaksi sekä lähetystyön ja kansainvälisen avun määrärahan jakaminen kaikille kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle.

Seurakuntaneuvosto

 • kokoontuu noin kerran kuukaudessa
 • johtaa seurakunnan toimintaa
 • edistää hengellistä elämää
 • päättää seurakunnan talousarviorahojen käytöstä eli hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat
 • valitsee seurakunnan työntekijät kirkkoherraa lukuun ottamatta
 • antaa lausuntoja kirkkovaltuustossa päätettävistä asioista
 • päättää seurakunnan toimintaan vuokrattavista tiloista
 • päättää yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan kirkon käytöstä

Muut vaikutusmahdollisuudet

 • Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja kirkon taloudesta.

7 tavallista päivää. Elämää Espoon seurakunnissa -liite

kertoo Espoon seurakuntien elämästä vuosina 2017 ja 2018.

Vaalien info-sähköposti
Espoon seurakuntayhtymä