Naiset tanssivat kansallisasuissa Suvelan kappelilla.

Kerhot / Clubs

 • Arabian kielen oppitunti koululaisille joka lauantai klo 18-20 (21.1.–27.5.2023) Uutun seurakuntakoti, osoite Lintukulma 2, Espoo. 
  Lisätietoja: arabiankielisen työn ohjaaja Mirna Nadra mirna.nadra(at)evl.fi / Arabic Language Club for Children for children 7-15 years every Saturday at 6-8 pm (21 Jan–27 May 2023) Uuttu Chapel, Lintukulma 2, Espoo. For more info, contact Arabic Parish worker Mirna Nadra, mirna.nadra(at)evl.fi

 • Arabiankielinen perhekerho joka torstai klo 18–20 (5.1.–8.6.2023), Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, Espoo. Lisätietoja: arabiankielisen työn ohjaaja Mirna Nadra mirna.nadra(at)evl.fi / Arabic Family Club every Thursday at 6–8 pm (5 Jan–8 June 2023), Tapiola Church, Kirkkopolku 6, Espoo. For more info, contact Arabic parish worker Mirna Nadra mirna.nadra(at)evl.fi 

 • Arabiankielinen pyhäkoulu lapsille kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 11–12 (5.2., 5.3., 2.4., 7.5.2023), Uutun seurakuntakoti, Lintukulma 2, Espoo. Lisätietoja: arabiankielisen työn ohjaaja Mirna Nadra mirna.nadra(at)evl.fi / Sundayschool for kids in Arabic first Sunday of each month at 11–12 (5 Feb, 5 March, 2 April, 7 May 2023). Uuttu Chapel, Lintukulma 2, Espoo. For more info, contact Arabic Parish worker Mirna Nadra, mirna.nadra(at)evl.fi

 • Arabiankielinen Rauhan kuoro kuukauden toinen, kolmas ja neljäs lauantai klo 18.00–20.00 (21.1.–27.5.2023) seurakuntakoti Uuttu, osoite: Lintukulma 2, Espoo. Lisätietoja: arabiankielisen työn ohjaaja Mirna Nadra mirna.nadra(at)evl.fi / Arabic Peace Choir every second, third and fourth Saturday of each month at 6–8 pm (21 Jan–27 May 2023), Uuttu Chapel, Lintukulma 2, Espoo. For more info, contact Arabic Parish worker Mirna Nadra, mirna.nadra(at)evl.fi

 • Arabiankielinen senioreiden (eläkeläisten) ryhmä joka toinen perjantai klo 11–14 (3.2.–26.5.2023), Karakappeli, Karakalliontie 12, Espoo. Lisätietoja: arabiankielisen työn ohjaaja Mirna Nadra mirna.nadra(at)evl.fi / Arabic Senior Club (pensioners) every second Friday of each month at 11–14 (3 Feb–26 May 2023), Karakappeli Chapel, Karakalliontie 12, Espoo. For more info, contact Arabic parish worker Mirna Nadra mirna.nadra(at)evl.fi

 • Toimintatiedot arabiaksi / Information in Arabic. [Lisätään myöhemmin / To be added later.]

 • Chapple Hangout toimii viihtyisänä kohtaamispaikkana kaikille aikuisille. Paikalle voi tulla yksin tai yhdessä. Seuranasi ovat muut kävijät ja iloiset työntekijät. Avoinna tiistaista perjantaihin klo 13–16. Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, Matinkylä (uuden puolen 2. krs.). Tervetuloa! / Chapple Hangout is an open meeting place for adults. You can have a break and chill, play a game, or chat with new people or old friends. You can come alone or bring a friend. There will be great people and happy Chapple staff to hang out with. Open Tue–Fri at 1–4 pm. Iso Omena Shopping Mall, Suomenlahdentie 1, Matinkylä (new wing, 2nd floor). Welcome! 

 • Family Tuesdays - Monikulttuurinen perhekerho - starting at 31th August 2021
  FAMILY TUESDAYS. Open multicultural club for families at Suvela Chapel. Spend time together and improve your Finnish while singing, playing, and talking together! Lunch available before the club at 12.30-13.15. Adults: 3 €. Children older than 3: 1.50 €. Younger than 3: Free of charge. Cash only. 13.15―13.45 Music time with music teacher Taija. 13.45―15.00 Play time together with Marika and Katri, children and parents together. Info; [email protected], tel. 050 5110341. / PERHEIDEN TIISTAI. Avoin monikulttuurinen perhekerho. Opetellaan yhdessä suomen kieltä laulaen, leikkien, yhdessä puuhastellen ja jutellen. Mahdollisuus ruokailuun ennen kerhoa klo. 12.30―13.15. Aikuiset 3 €, yli 3-v. lapset 1.50 €, alle 3-v. ilmaiseksi. Käteismaksu. 13.15―13.45 Muskari kappelisalissa muskariope Taijan kanssa. 13.45―15.00 Yhteinen leikkihetki Marikan ja Katrin kanssa, vanhemmat ja lapset yhdessä. Lisätiedot; [email protected], p. 050 5110341.

 • Fellowship & Dance Party lauantaina 26.8., 7.10., 11.11. ja 9.12.2023 klo 17, Soukan kappeli, Soukankuja 3, Soukka. Lisätietoja: Jukka Pelkonen, puh. 040 580 4416, facebook.com/espoonlahtifellowship, instagram: praisepartyespoo / Fellowship & Dance Party on Saturday 26 Aug, 7 Oct, 11 Nov and 9 Dec 2023 at 5 pm, Soukka Chapel, Soukankuja 3, Soukka. For more info, contact Jukka Pelkonen, tel. 040 580 4416 or check facebook.com/espoonlahtifellowship or instagram: praisepartyespoo

 • Kanerva-piiri inkerinsuomalaisille ja virolaisille kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai klo 13–15, Suvelan kappeli, Kirstintie 24, Suvela. Aiheina elämänilo, terveys, hengelliset kysymykset jne. Lisätietoja diakoni Kirsi Salonen tel. 0405471861 [email protected]Finn Ingrians' and Estonians' Club "Kanerva" on every first and third Monday of the month at 1–3 pm Suvela Chapel, Kirstintie 24, Suvela. Topics: joie de vivre, health, spirituality etc. For more info, contact diacon Kirsi Salonen tel. 0405471861 [email protected]

 • Kansainvälinen olohuone kahvila Valossa keskiviikkoisin klo 17–19 (10.5.2023 asti), Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, Tapiola. Tule kohtaamaan eri puolilta maailmaa tulevia ihmisiä. Voit myös lukea lehtiä, pelata lautapelejä tai ehdottaa muuta yhteistä tekemistä. Teetä ja pientä purtavaa tarjolla. International livingroom at Café Valo, every Wednesday 5–7 pm (until 10 May 2023), Tapiola Church, Kirkkopolku 6, Tapiola. Come to meet with people from various parts of the world. You can also read magazines, play board games or suggest what else to do together. Tee and snacks will be served.

 • Kansainvälinen TZ-kuoro tiistaisin klo 18.00–19.30 Uutun kappeli, Lintukulma 2, Espoo. Lauletaan yhdessä suomeksi , latinaksi, hepreaksi, venäjäksi, englanniksi, arabiaksi… Kuoronjohtaja: Grigory Pass. Lisätietoja: Vadim Rozhnovskiy, puh. 050 563 5905. / International TZ Choir on Tuesdays, 6–7.30 pm, Uuttu Chapel, Lintukulma 2, Espoo. We sing in Finnish, Latin, Hebrew, Russian, English, Arabic… Choir director: Grigory Pass. For more info contact Vadim Rozhnovskiy (in Finnish or Russian), tel. 050 563 5905. / Международный хор «TZ» собирается по Bo BT. Uuttu-kappeli, Lintukulma 2, Espoo с 18:00 до 19:30. Поём духовную классику на русском, финском, латинском, английском, арабском языках и иврите. Хормейстер Григорий Пасс.

 • Khmerinkielinen ryhmä kokoontuu onlinetapaamisiin joka su klo 16.00 Teamsissa. Lisätietoja Yukho Sok-Sar, tel. 045 650 9604, youkhos'at'yahoo.com / Khmer group meets online via Teams on Sundays at 4 pm.  For more info, contact Yukho Sok-Sar, tel. 045 650 9604, youkhos'at'yahoo.com. Language used Khmer (Cambodia). 

 • Kang Li kiinankieliset perheillat kerran kuukaudessa perjantai klo 17–20 (10.11. ja 8.12.2023), Uuttu-kappeli, Lintukulma 2, Espoo. Lisätietoja englanniksi tai kiinaksi: Kenny Ding, kenny.ding'at'gmail.com. / Kangli Li Chinese Family Fellowship once a month on Friday at 5–8 pm (10 Nov and 8 Dec 2023). For more info, contact Kenny Ding kenny.ding'at'gmail.com (either in Chinese or English). 

 • Kongolaisten ryhmä parillisen viikon lauantai klo 16.00–18.00, Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, Espoo. Vetäjät Jackie Machozi Bilombele. Ryhmän kieli swahiili. (Lähtömaa: Kongon demokraattinen tasavalta). Lisätietoja: Jackie, puh. 040 932 3264,  bimachozi'at'suomi24.fi / Congo group, on even weeks on Saturday at 4–6 pm, Kauklahti Chapel, Kauppamäki 1, Espoo. Leaders: Jackie Machozi Bilombele. Language: Swahiili. (Country of origin: Congo Democratic Republic). For more info, contact Jackie, tel. 040 932 3264, bimachozi'at'suomi24.fi 

 • Kysy venäjänkielisestä aikuisrippikoulusta: Vadim Rozhnovskiy: 050 563 5905

Small girl is decorating christmas bakings.
Photo: Mikko T. Helminen.