Hyppää sisältöön

RIPPIKOULUJEN TURVALLISUUSOHJEET 

 

YLEISTÄ: 

Rippikoulun fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen turvallisuus on yksi rippikoulun onnistumisen perusedellytys. Rippikoulun turvallisuuden lähtökohtana on sitoutuminen yhteisiin sääntöihin. Sääntöjen ja ohjeiden tarkoitus on luoda turvalliset puitteet ja mahdollistaa nuorelle ikimuistoinen ja hyvä rippikoulukokemus. Siksi on tärkeää, että riittävä informaatio kulkee kodin ja rippikoulun vetäjien välillä. Informaation kulkua helpottamaan saatte ensimmäisessä tapaamisessa henkilötietolomakkeen täytettäväksi yhdessä nuoren ja huoltajan kesken.  

Vastuu rippikoulun turvallisuudesta on molemminpuolinen: 

  • Seurakunnan on annettava rippikoululaiselle ja hänen huoltajalleen tarvittavat tiedot rippikoululeirin säännöistä ja ohjeista. 

  • Seurakunnalla on oltava riittävät tiedot rippikoululaisesta ja hänen terveydentilastaan, jotta seurakunta voi vastata hänen turvallisuudestaan koko rippikoulun ajan. Henkilötietolomakkeen tiedot ovat luottamuksellisia ja lomakkeet hävitetään rippikoulun jälkeen. 

Rippikoulua järjestäessään seurakunta on palveluntarjoaja, jota koskee kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettu laki.  

 

VAKUUTUKSET: 

Pienet loukkaantumiset hoidetaan leirillä ja muussa tapauksessa otetaan yhteyttä huoltajiin. Espoon seurakuntayhtymä on vakuuttanut rippikoululaiset tapaturman varalta. Mahdolliset sairaskulut ja omien tavaroiden vahingot ovat kodin vastuulla ja niiden osalta on voimassa kodin omat vakuutukset.  

 

TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA ENERGIAJUOMAT: 

Espoon seurakuntien rippikoulut ovat savuttomia, päihteettömiä ja energiatuotteettomia. 

 

RIPPIKOULUN KESKEYTTÄMINEN: 

Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä hallussapito johtaa leirimuotoisen rippikoulun keskeytymiseen. Myös jatkuva sääntöjen rikkominen voi johtaa leirimuotoisen rippikoulun keskeytymiseen. Sairastuminen saattaa myös keskeyttää leirin. Nuorella täytyy olla leirin aikana joku aikuinen yhteyshenkilö, johon voidaan olla yhteydessä ja joka voi tarvittaessa noutaa nuoren kotiin. Jos leirijakso keskeytyy, huoltajaan tai yhteyshenkilöön ollaan yhteydessä välittömästi ja rippikoulun jatkamisesta muulla tavoin neuvotellaan. 

Rippikoulun keskeyttämispäätöksen tekee kirkkoherra neuvoteltuaan rippikoulun turvallisuusvastaavan kanssa. Keskeyttämistilanteessa huoltajien tulee noutaa nuori kotiin leiriltä tai kustantaa hänelle ja saattajalle kyyti.  

  

LÄÄKKEET: 

Rippikoulun vetäjillä ei ole oikeutta jakaa mitään lääkkeitä rippikoululaisille. Kaikki rippikoululaisella mukana olevat lääkkeet täytyy ilmoittaa henkilötietolomakkeessa. Myös kaikki lääkeaineallergiat on syytä merkitä lomakkeeseen. Mikäli nuori tarvitsee apua lääkkeiden ottamisessa, on tästä sovittava erikseen leirin vetäjän kanssa.  

 

KULJETUKSET: 

Turvallisuuden takaamiseksi rippikoululaisten kuljettamisesta vastaa ammattikuljettaja, joka on vastuussa rippikoululaisten turvallisuudesta matkustamisen aikana. Hätätapauksissa rippikoululainen kuljetetaan hoitoon ambulanssilla tai taksilla. Mikäli taksin tuloon kuluisi kohtuuttomasti aikaa, leirin ohjaajalla on oikeus Suomen laissa määriteltyyn yleiseen auttamisenvelvollisuuteen vedoten kuljettaa rippikoululainen hoitoon omalla tai leiripaikan autolla. Mikäli leiripaikka on lähellä kotia, huoltajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan tulla kuljettamaan nuortaan hoidettavaksi.  

 

TURVALLISUUSOPPITUNTI: 

Leirikeskukseen saavuttuaan leirin turvallisuusvastaava pitää turvallisuusoppitunnun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällä oppitunnilla käydään läpi yhteiset säännöt, leirin ohjelma ja leirikeskuksen alueen rajat, joiden sisäpuolella rippikoululaisten tulee pysytellä koko leirin ajan.  

 

YHTEISIÄ SÄÄNTÖJÄ: 

Rippikoululaiset eivät saa mennä uimaan tai soutamaan/melomaan yksin tai keskenään. Turvallisuuden varmistamiseksi uintia tai soutamista/melomista valvoo aina joku leirin täysi-ikäisistä ohjaajista. Veneessä tai kanootissa käytetään aina pelastusliivejä. 

Rippileirillä työskennellään sovitun aikataulun ja ohjelman mukaan. Jokaisen vastuulla on noudattaa aikataulua ja olla ajoissa paikalla. Jokaiselle osallistujalle mahdollistetaan myös riittävästi lepoa yöllä. Ajoissa nukkumaan meneminen ja muille yörauhan antaminen on jokaisen vastuulla. Jos leirikeskuksessa nukkuminen ei nuorelta onnistu ja toisten nuorten yörauha häiriintyy, voidaan tarpeen mukaan sopia, että nuori yöpyy kotona. Tällöin huoltajat tai yhteyshenkilö kuljettaa nuoren päivittäin leirikeskukseen ja kotiin.  

Älylaitteiden ja kännyköiden käyttöä rajoitetaan leirin aikana tarpeen mukaan. Mikäli älylaitteet ja kännykät häiritsevät ohjelmaa tai yörauhaa, saatetaan ne kerätä talteen määriteltyyn paikkaan määritellyksi ajaksi. Laitteiden järkevä käyttö on jokaisen vastuulla. Leirin vetäjillä on turvallisuussyistä aina puhelin mukanaan.  

 

YKSITYISYYS: 

Rippikoulussa ketään ei kiusata henkisesti tai fyysisesti. Kiusaamiseen puututaan välittömästi. Yksityisyyttä kunnioitetaan myös siten, että toisen tavaroihin ei kosketa, eikä toisten huoneisiin saa mennä. Kenestäkään ei saa julkaista kuvia tai videoita ilman lupaa.  

// ]]>