Hyppää sisältöön
kuvassa pariskunta katsastusasemalla

Tervetuloa parisuhteen katsastusasemalle! 

Mitä meille kuuluu? Missä menemme meidän parisuhteessamme? Onko tässä suhteessa molemmilla hyvä olla? Mikä on suhteessamme hyvää ja toimivaa? Mihin kaivataan muutosta? 

Parisuhteen tilaa on hyvä välillä pysähtyä tarkastelemaan, tehdä niin sanotusti parisuhteen katsastus. Niin kuin autoa myös parisuhdetta täytyy välillä huoltaa ja tarvittaessa korjata niitä kohtia, jotka ovat päässeet ruostumaan tai eivät enää toimi. 

Miten parisuhteenne kulkee? Onko parisuhteessanne pysähtyneisyyttä ja jumeja? Tai onko elämässä tällä hetkellä liikakin liikennettä, menoa ja meininkiä ja tunne, ettei parisuhteelle ole tilaa ja aikaa? Mikä jarruttaa ja estää suhdetta kukoistamasta? Mikä suhteessa pelittää ja sujuu? Entä mikä on päässyt ruostumaan? Missä kohdissa suhde tarvitsisi huoltotoimia?  

Omat parisuhdetaidot on myös hyvä välillä tarkistaa. Millainen kumppani olen? Millainen kumppani haluaisin olla? Missä asioissa kumppanina haluaisin kehittyä? Mikä estää minua olemasta ihanteideni mukainen kumppani?  

On tärkeää pysähtyä tarkastelemaan omia tarpeita parisuhteen suhteen. Mitä minä kaipaan parisuhteelta? Osaanko ilmaista omat tarpeeni ja kaipaukseni kumppanilleni? Miten voisin oppia ilmaisemaan omat toiveeni ja tarpeeni kumppanilleni siten, että kumppanin olisi ne mahdollista kuulla ja ottaa vastaan? 

Testaa: Miten ajo sujuu?

Vastaa seuraaviin kysymyksiin yksin (erikseen kumppanin kanssa). Pohdi, oletko samaa vai eri mieltä väitteiden kanssa. Kun olette vastanneet kysymyksiin, vertailkaa vastauksianne.

Käykää jokainen kohta yhdessä keskustellen läpi. Jos esimerkiksi toinen teistä on vastannut olevansa samaa mieltä kohdan ”Suhteessamme on tilaa hengittää” kanssa ja toinen on eri mieltä, on hyvä pysähtyä molempien kokemuksen äärelle. Miksi ja millaisissa tilanteissa tulee tunne, ettei saa suhteessa happea? Kuvaile, kerro ja perustele.  Kuuntele, ole kiinnostunut ja kannusta myös kumppaniasi kertomaan omasta kokemuksesta.

Jos joku kumppanisi ajatus loukkaa tai satuttaa, pysähtykää erityisesti siihen kohtaan. Mitä kaikkea tähän kohtaan liittyy?

 1. Saan riittävästi huomiota parisuhteessamme
          
 2. Suhteessamme on riittävästi läheisyyttä
   
 3. Uskallan ilmaista omat tarpeeni kumppanilleni
      
 4. Tulen kuulluksi suhteessamme
              
 5. Osaamme selvittää ristiriitoja
                             
 6. Osaamme puhua vaikeistakin asioista
          
 7. Otamme vastuuta kotitöistä tasapuolisesti
          
 8. Suhteessamme on tilaa hengittää
          
 9. Voin olla suhteessamme oma itseni 
             
 10. Meillä on suhteessamme yhteisiä haaveita
          
 11. Parisuhteemme on turvallinen
   
 12. Ajankäyttö aiheuttaa meille erimielisyyttä
      
 13. Meillä on riittävästi aikaa toisillemme 
         
 14. Voin luottaa kumppaniini
               
 15. Koen, että minua arvostetaan suhteessamme
         
 16. Suhteessamme on iloa ja hauskuutta
          
 17. Pystyn ilmaisemaan tunteitani kumppanilleni
       
 18. Koen, että olemme samalla puolella
          
 19. Olemme molemmat sitoutuneita tähän suhteeseen
       
 20. Parisuhteessamme on paljon syyttelyä
       
 21. Molemmat ottavat vastuuta suhteemme hoitamisesta
       
 22. Kannustamme toisiamme
               
 23. Kehumme toisiamme
   
 24. Suhteessamme on hyväntahtoisuutta

Kun olette vastanneet kysymyksiin ja keskustelleet vastauksistanne, tehkää seuraavat tehtävät yhdessä: 

1.    Listatkaa 1-5 asiaa, jotka ovat parisuhteessanne toimivia
 
2.    Listatkaa 1-5 asiaa, joihin kaipaisitte suhteessanne muutosta 


Hox! Huolilista

Jos suhteessanne toteutuu yksikin kohta alla olevasta huolilistasta, on hyvä pysähtyä ja uskaltaa nähdä tilanne rehellisesti, vaikka se kipeältä tuntuisikin. Oletteko puhuneet asiasta yhdessä? Voisitteko puhua ulkopuolisenkin kanssa?

1.    Päihteet varjostavat suhdettamme.   
2.    Suhteessamme on henkistä väkivaltaa (esim. eristämistä, haukkumista ja uhkailua).
3.    Suhteessamme on fyysistä väkivaltaa.
4.    Suhteessamme on taloudellista väkivaltaa.
5.    Lapsemme ovat kärsineet parisuhteestamme.
6.    Muut ihmiset ovat ilmaisseet huolensa parisuhteestamme.


Harjoittele:

- Kuunnelkaa Anna Puun kappale ”Säännöt rakkaudelle” ja laatikaa teidän parisuhteenne ohjekirja.  

- Millainen on parisuhteenne historia? Mistä kaikki alkoi, mitä vaiheita olette läpikäyneet? Piirtäkää parisuhteenne aikajana, johon kirjataan merkittävät tapahtumat ja ajanjaksot, ja niiden vaikutus suhteeseenne.

- Millainen suhde sinun vanhemmillasi on/oli? Isovanhemmilla? Millaisia suhteita olet nähnyt? Haluatko jotain samanlaista tai jotain muuta?

// ]]>