Hyppää sisältöön

Familjerådgivningens tjänster

Vad gör vi?

  • Vi stöder vid problem i parrelationer och familjer.

  • Vi erbjuder utbildning, konsultation och arbetshandledning.

  • Vi gör förebyggande arbete.

Hur jobbar vi?

  • Vårt främsta arbetssätt är terapisamtal med individer, par och familjer.

  • Vi erbjuder också medling vid skilsmässa, när föräldrarna har svårt att avtala om saker som gäller barnen.

  • Vi ordnar gruppverksamhet, bl.a. till stöd för parrelationer och föräldraskap och vid separation (huvudsakligen på finska).

Vem är vi?

  • Familjerådgivningen i Esbo består av 12 familjerådgivare, en mottagningssekreterare och en chef, som också är familjerådgivare.

  • Alla familjerådgivare har terapeututbildning med varierande inriktning (par, familj, individ, bl.a. psykoanalytiskt, lösningfokusering, konst, trauma, sexualitet) och har genomgått kyrkans skräddarsydda utbildning för familjerådgivare. 

När och för vem? 

Relationer är inte alltid lätta och det är vanligt att man möter situationer där det behövs utomstående hjälp. Ett eller några samtal med en familjerådgivare kan leda till att man hittar nya lösningar eller ser situationen ur nya perspektiv. Man kan kontakta oss i krissituationer, men också när något skaver och det behövs hjälp för att hitta en bättre väg vidare.

På familjerådgivningen i Esbo stöder vi par, familjer och enskilda som bor i Esbo eller Grankulla. Alla slags familjer är välkomna.

Våra samtal hålls på vår mottagning eller via video.

Vi kommer tillsammans överens om vad som är målet för samtalen samt hur många gånger och hur ofta vi träffas. Det är ändå fråga om korttidsprocesser, inte långa terapier.   

// ]]>