Hyppää sisältöön
bild på två personer utanför en besiktningsstation

Välkommen till parrelationens besiktningsstation! 

Hur har vi det? Hur står det till med vår parrelation? Mår vi båda bra i relationen? Vad fungerar, vad är bra i vårt förhållande? Vad behöver vi ändra på? 

Det är bra att ibland stanna upp och kolla hur parrelationen mår, att göra ett slags besiktning. Precis som en bil behöver också parrelationen ses över då och då. Ibland behöver man reparera sådant som rostat fast eller inte fungerar längre. 

Hur fungerar er parrelation? Finns det områden där ni har stannat eller kört fast? Eller är det kanske så mycket trafik och så hård fart att det inte finns tid och plats för förhållandet? Vad finns där som bromsar upp och hindrar förhållandet från att blomstra? Vad finns det som fungerar och löper problemfritt? Finns det rostfläckar? På vilka områden behöver parrelationen service?  

Det är också bra att ibland se över sin egen parrelationskompetens. Hurdan partner är jag? Hurdan partner vill jag vara? På vilka områden vill jag utvecklas som partner? Vad hindrar mig från att vara den partner som jag egentligen vill vara?  

Det är också viktigt att stanna upp inför sina egna behov i parrelationen. Vad saknar jag i förhållandet? Kan jag uttrycka mina behov och önskemål för min partner? Hur kan jag lära mig uttrycka mig på ett sådant sätt att min partner kan höra och ta emot dem? 

Testa: Hur går er gemensamma resa?

Besvara följande frågor först ensam eller var för sig. Fundera över om du håller med påståendet eller inte. När ni båda har svarat på frågorna kan ni jämföra era svar.

Gå igenom varje punkt och tala om vad det betyder för er. Om till exempel den ena håller med påståendet ”I vårt förhållande finns rum att andas” och den andra inte håller med är det bra att stanna upp inför bådas upplevelse. Varför och i vilka situationer uppstår känslan att det inte går att andas i relationen? Beskriv, berätta och motivera. Lyssna, var nyfiken och intresserad och uppmuntra också din partner att berätta om sin upplevelse.

Om någonderas tankar sårar eller känns jobbiga, stanna upp och undersök mera. Vad allt handlar det om?

 1. Jag får tillräckligt med uppmärksamhet i parrelationen.
          
 2. Vi har tillräckligt med närhet.
   
 3. Jag vågar uttrycka mina behov för min partner.
      
 4. Jag blir hörd.
              
 5. Vi klarar av att reda ut konflikter.
                             
 6. Vi kan tala om svåra saker.
          
 7. Vi delar jämnt på ansvaret för hushållsarbetet.
          
 8. I vårt förhållande finns rum att andas.
          
 9. Jag kan vara mig själv i vårt förhållande. 
             
 10. Vi har gemensamma drömmar.
          
 11. Vi har en trygg relation.
   
 12. Tidsanvändning är en sak som orsakar krockar.
      
 13. Vi har tillräckligt med tid för varandra. 
         
 14. Jag kan lita på min partner.
               
 15. Jag upplever att min partner uppskattar och respekterar mig.
         
 16. Vi har roligt och skrattar tillsammans.
          
 17. Jag kan visa mina känslor för min partner.
       
 18. Jag känner att vi är på samma sida.
          
 19. Vi satsar båda helhjärtat på vår relation.
       
 20. Vi anklagar varandra mycket.
       
 21. Båda tar ansvar för att relationen ska fungera bra.
       
 22. Vi uppmuntrar varandra.
               
 23. Vi skryter på och talar gott om varandra.
   
 24. Båda vill den andra väl.

När ni har besvarat frågorna och diskuterat svaren, gör följande uppgift tillsammans: 

1.    Lista 1–5 saker som fungerar bra i er parrelation
 
2.    Lista 1–5 saker som ni behöver förändra i er parrelation 

Obs! Varningsklockor

Om någon av punkterna på den här listan stämmer in på er parrelation är det bäst att stanna upp och se realistiskt på situationen, också om det kan kännas smärtsamt och svårt. Har ni talat om det? Skulle ni kunna tala med en utomstående?

1.    Alkohol eller droger kastar en skugga över vår parrelation.   
2.    Det förekommer psykiskt våld i vår relation (t.ex. nedvärderande kommentarer, kontroll eller hot)
3.    Det förekommer fysiskt våld i vår relation.
4.    Det förekommer ekonomiskt våld i vår relation.
5.    Barnen har lidit på grund av det som händer i vår parrelation.
6.    Människor i vår omgivning har uttryckt oro för hur vi har det.

Övningar

- Formulera ramar eller regler för er parrelation. Kanske ni kan få inspiration av Anna Puus låt ”Säännöt rakkaudelle”  

- Hurdan historia har er parrelation? Hur började det, vad och hurdana skeden har ni gått igenom? Rita en tidslinje, där ni skriver in viktiga händelser och perioder och hur de har påverkat relationen.

- Hurdan relation har/hade dina föräldrar? Dina far- och morföräldrar? Hurdana relationer har du sett? Vill du ha något liknande eller något helt annorlunda?

// ]]>