Hyppää sisältöön

Välkommen till kyrkans familjerådgivning i Esbo

Familjerådgivningen ger professionellt samtalsstöd när du eller ni behöver hjälp med parrelationen, familjen eller det personliga livet. Man kan komma ensam, som par eller som familj och oberoende av etnisk bakgrund, familjekonstellation eller sexuell identitet.

Tjänsterna är avgiftsfria och du kan komma till oss också om du inte är medlem i evangelisk-lutherska kyrkan. Vi betjänar invånare i Esbo och Grankulla. Familjerådgivarna har genomgått specialiseringsutbildning inom området. Vi betjänar på finska, svenska och engelska och kan vid behov anlita tolk.

Här på webbplatsen lägger vi inom kort ut tips på hur du på egen hand kan förbättra din parrelation.

Ta kontakt med oss

Ring oss på

tfn 09 8050 2420
under våra telefontider
må, ti, to och fre kl. 9–11

Obs! Vår jourtelefon är stängd 22.4.-5.5. på grund av tillfällig resursbrist.

Under telefonsamtalet görs en kort intervju med kartläggning av hjälpbehovet. Därefter gör vi en bedömning av om det går att få hjälp via oss eller om vi hänvisar till annan hjälp. Vi tar emot nya klienter enligt våra resurser.

Mottagning

Samtalen ordnas på distans via video eller på plats på våra mottagningar. Vi finns på följande adresser:

Engångsbesök

Nu finns det också möjlighet att boka tid till ett engångsbesök hos en familjerådgivare. De här samtalen ordnas som videosamtal via Teams och det finns samtalstider tillgängliga också på svenska: Tidsbokning för engångsbesök

// ]]>