Hyppää sisältöön
kartbild från en navigator

Drömmar – parrelationens navigator

Vi har alltid drömmar och föreställningar om vad en parrelation ska ge och hur den ska fungera. Om ni mår bra i relationen ligger antagligen förväntningarna och verkligheten ganska nära varandra. Om ni inte mår bra i er relation är det dags att förändra något. Då kan ni förändra antingen ert sätt att vara tillsammans eller bilden av hurdan relationen borde vara. 

Man behöver inte vara likadana för att få en bra relation. Tvärtom är det bra att vi är olika, men det kräver tid, tålamod och kreativitet för att komma underfund med hur vi ska leva med olikheterna.

Det är vanligt att vi jämför oss med andra. Men andra har det inte alltid så bra som vi föreställer oss eller som det ser ut i sociala medier. Jämför din verklighet med dina egna mål eller resurser. Vi lever alltid med ofullkomlighet, men ändå finns det mycket som är bra. Realistiska förväntningar ger förutsättningar för att kunna vara nöjd med livssituationen.

Ta era känslor på allvar, men kom också ihåg att känslorna växlar och är flyktiga. Det är bra att bygga relationen på både känslor, realiteter och handlingar. Varma känslor hör till en bra parrelation, men den behöver inte heller krascha av att det stundvis eller periodvis finns jobbiga känslor eller saknas romantiska känslor.

Vad förväntar vi oss av vår gemensamma resa?

Vi lever i en tid och en kultur där uppfattningarna om parrelationer har ändrat från en rätt så enhetlig bild till mycket varierande uppfattningar. Det här ger varje par möjlighet att skapa en sådan relation som passar just dem. 

Vi köper inte en bil för att bara sitta i den, utan för att komma framåt. I relationen är samtalet drivkraften för att komma vidare. Berätta för din partner vilka tankar du har om förhållandet och vad du önskar. Lyssna vad din partner säger och vill i det här skedet.

Ibland är faran att vi förväntar oss för mycket, ibland att vi förväntar oss för lite. Det är rimligt att förvänta sig respekt och trygghet, ansvarstagande och kommunikation. Man kan förvänta sig att den andra finns där med mig och för mig när man samtidigt kommer ihåg att den andra är en självständig individ som har sina egna behov och önskemål. Hur skapar ni en relation som är tillräckligt bra för er båda?

Likadana eller olika värderingar?

Våra värderingar påverkar våra val både i stora livsfrågor och i många små vardagliga situationer. Värderingarna handlar om vad vi tycker är viktigt. Men hur syns de värderingar vi har i teorin på ett konkret plan i verkligheten? Också våra handlingar och val visar vad vi tycker är viktigt. Kanske båda tycker att familjen är viktig, men hur syns det i vardagen? Är det möjligen så att de val vi gör i vardagen signalerar att arbetet är viktigare? 

Vilka värderingar styr ert liv tillsammans? Går det att göra kompromisser till exempel när den ena planerar semesterresan med miljöhänsyn i åtanke och vill åka tåg medan den andra tänker på bekvämlighet och väljer bilen?

Håll fast vid era drömmar

Vad vill du ha ut av livet? Vad vill jag? Vad vill vi? Har vi liknande mål eller ligger de långt ifrån varandra? För någon är det mer naturligt att fokusera på sina egna livsmål, medan andra helst utgår från gemensamma mål. En bra parrelation är alltid ett samarbete där det behövs gemensamma mål. Ibland behöver man ge mera utrymme för varderas egna drömmar, men också då är det bra att hålla fast vid något gemensamt mål.

Det är lätt hänt att jag tror att min partner vill samma saker som jag vill eller att partnern självklart vet vad jag vill. Men partnern är inte tankeläsare. Det lönar sig att berätta om sina drömmar och mål på både kortare och längre sikt. När man sätter ord på sina drömmar och mål blir det lättare att dra åt samma håll, att göra det tillsammans. Det hjälper också att göra prioriteringar. Vad kan jag avstå för att våra gemensamma drömmar och mål ska kunna bli verklighet? Det är inte alltid lätt att göra kompromisser. Men tydlig kommunikation hjälper oss gör medvetna val och då minskar riskerna för besvikelse och bitterhet.

Vad drömmer ni om tillsammans? Håll fast vid era drömmar, låt dem mogna och utvecklas. Drömmarna fungerar som navigator för er gemensamma resa.

Kom ihåg att ge er själva erkänsla och tack när ni har lyckats, klarat av eller uppnått något. Också om det inte har gått helt felfritt och smärtfritt. Ibland kan en seger som inte ser stor ut i andras ögon just i er situation vara en stor bedrift. Fira när ni lyckas, var glada över det ni har och det ni fixar och klarar av!

Självvärdering


Bedöm på skala 1–5 (och diskutera svaren med din partner). 1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer fullständigt.

1.    Jag har en klar bild av vad jag förväntar mig av min parrelation.
2.    Vi har tillsammans talat om varderas förväntningar. 
3.    Vi har gemensamma drömmar och mål. Vi är på väg åt samma håll.
4.    I vår relation finns också plats för varderas egna drömmar.

Frågor att reflektera kring och diskutera

Hur tar ni hand om er relation? Vad vill ni hålla fast vid? Finns det något som ni vill eller behöver lägga till?

Framtid: Hur ser ert liv ut om fem år och hurdan relation har ni då? Hurdana möjligheter ser ni, hurdana utmaningar? Vad borde ni göra nu för att nå den framtidsbilden?

Gör en drömkarta tillsammans eller enskilt. Klipp ut tidningsrubriker, citat och bilder som säger något om era drömmar. Klistra upp kartan någonstans där ni ser den alltid emellanåt.

Vilka värderingar bygger ni er relation på? Hur syns de i praktiken?

// ]]>