Hyppää sisältöön
kuvassa pariskunta laittaa öljyä auton moottoriin

Öljyä koneeseen - seksuaalisuus ja läheisyys


-    Meillä on liian vähän seksiä.
-    Mut eihän me koskaan puhutakaan mitään.

Rakkaussuhteen ydin on yhteys kahden erilaisen ja erillisen ihmisen välillä. Yhteys on kuin öljy, joka saa parisuhdeauton osaset toimimaan tarkoitetulla tavalla. Yhteys voi olla monen tasoista, parhaimmillaan syvä kokemus yhteen kuulumisesta kahden ihmisen välillä. Yhteys syntyy ja pysyy yllä katseen, kosketuksen ja sanojen avulla. Seksi on vahva yhteyden muoto. Ajokilometrit kuluttavat auton öljyjä eikä parisuhdekaan pysy elävänä ilman, että yhteyttä pidetään tietoisesti yllä antamalla sille aikaa ja huomiota.

Fyysistä läheisyyttä on kaikki kosketus, kevyestä hipaisusta seksiin saakka ja kaikki sitä väliltä. Päivittäiset rituaalit lähtösuukkoineen ja kotiintulohalauksineen kantavat suhdetta arjen keskellä. Arkihellyys parantaa elämän laatua. Parisuhteen kannalta on tärkeää, että molemminpuolinen koskettaminen pysyy yllä. Vaikka seksi ei olisi mahdollista, koskettaa voi aina. Kun koskettaminen loppuu, saattaa etääntyminen alkaa.

Parisuhteen läheisyys koostuu henkisestä ja fyysisestä puolesta. Henkinen läheisyys syntyy ja pysyy yllä keskustelemalla, jakamalla omia ajatuksia ja tunteita. Jakamalla sisintään päästää toisen tutustumaan omaan maailmaansa, niinpä suhteen alussa puhutaan usein paljon. Henkisen läheisyyden säilyminen tarvitsee jatkuvaa päivitystä siitä, missä kumpikin elämässään menee juuri nyt, mitä miettii, millaisia tunteita kokee, mitä pelkää, mitä toivoo. Kokemus siitä, että tulee kumppanin taholta kuulluksi ja ymmärretyksi on tärkeää ja voimistaa läheisyyden tunnetta. Kun keskustelu ja jakaminen loppuvat, lisääntyvät usein negatiiviset oletukset ja tulkinnat. 

Minät ja Me

Olemme lapsuudessa ja nuoruudessa oppineet tavan olla lähellä toista ihmistä, koskettaa ja tulla kosketetuksi. Puolisoiden oppimat tavat voivat olla hyvinkin erilaisia. Turvallisessa rakkaussuhteessa voi olla mahdollisuus oppia uusia tapoja olla toisen lähellä.

Parisuhteen perusrakenteisiin kuuluvat erillisyyden ja läheisyyden tasapainottelu. Molempia tarvitaan sopivassa määrin, kumpaakaan ei saa puuttua eikä kumpaakaan olla liian paljon. Erillisyys tarkoittaa itsenäisyyttä, oman vastuun kantamista, omia ajatuksia, tunteita ja toiveita. Siihen kuuluvat omat opiskelut, työt, harrastukset, mielenkiinnon kohteet, oma lapsuudenperhe ja ystävät. 

Erillisyys on eri asia kuin etäisyys. Jos erillisyyttä on liian vähän, voi tulla tunne, ettei ole tilaa hengittää ja tarve lähteä pois. Jos sitä on liian paljon, seurauksena on vieraantuminen. Parisuhteen sisällä asuvat sekä Me että molempien Minät. Me kukoistaa läheisyydessä, Minä tarvitsee sopivan erillisyyden. Suhteen ja elämän eri vaiheissa sopiva tasapaino näiden välillä vaihtelee. 

Seksi on parisuhteen liima

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä sikiöajasta viimeiseen hengenvetoon asti. Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin seksi. Se on energiaa, osa identiteettiä, tapaa olla maailmassa ja suhteessa itseen ja toisiin. 

Parhaimmillaan seksi on liima, joka pitää puolisot yhdessä. Se on aikuisten välinen oma alue, salaisuus, josta lapset ja muut ihmiset ovat ulkopuolella. Tyytyväisyys tai tyytymättömyys parisuhteen seksuaalielämään vaikuttaa myös suhteen muihin osa-alueisiin. Samoin se, miten suhteessa muilla osa-alueilla sujuu, vaikuttaa myös seksielämään. Pettyneenä, loukkaantuneena tai turhautuneena harvoin kaipaa toisen iholle. Puhumista kannattaa harjoitella, sillä hyvät kommunikointitaidot lisäävät seksuaalista tyytyväisyyttä.

Erilaisuus näkyy myös seksuaalisuudessa. Olemme erilaisia seksuaalienergian määrässä, virittymisessä, haluissa, tarpeissa ja toiveissa. Myös odotukset eroottiseen läheisyyteen voivat olla erilaisia, paitsi puolisoiden kesken, myös eri päivinä ja aikoina. Erilaisuus on erotiikan polttoaine. Se lisää kipinää ja vetovoimaa.

Seksistä nauttiminen vaatii heittäytymistä, antautumista toisen iholle. Siksi turvallisuus on tärkeää. Molempien rajojen kunnioittaminen on tärkeää. Lähellä oleminen tuntuu hyvältä vain, jos se on turvallista, itse valittua ja sitä voi itse säädellä. 

Jos suhteessa on epäluottamusta jollain alueella, se voi heijastua seksuaalisena haluttomuutena. Muita syitä haluttomuuteen voivat olla stressi, huolet, suru, traumat, sairaudet tai niiden pelko, tarve itsenäisyyteen ja erillisyyteen ja/tai parisuhdeongelmat. On normaalia, että silloin kun elämässä on jotain muuta tärkeää, joka vie huomion, kuten vauva tai uusi työ, mielenkiinto seksiin jää hetkellisesti vähemmälle. Lapsettomuus ja kaikki siihen liittyvä voi vaikuttaa parisuhteen seksielämään, joskus pidemmänkin ajan jälkeen.

Kaasua vai jarrua?

Perustarpeemme rakkaussuhteessa on tulla hyväksytyksi ja halutuksi. Siksi torjutuksi tuleminen puolison taholta koskettaa usein syvältä ja voi heikentää itsetuntoa. 

Halun aito syttyminen tarvitsee tilaa. Jos toinen haluaa koko ajan enemmän ja toinen vähemmän, vähemmän haluavan halu ei ehdi syttyä. Silloin enemmän haluava jää toistuvasti vaille halutuksi tulemisen kokemusta.

Tilanne ei ole helppo myöskään sille osapuolelle, joka joutuu torjumaan. Joskus suostuminen, vaikka ei itse haluaisi, voi tuntua helpommalta. Torjuja joutuu usein kohtaamaan toisen pettymyksen ja loukkaantumisen. Hän saattaa kokea olevansa huono kumppani, kun ei pysty antamaan puolisolleen sitä, mitä tämä toivoo ja tarvitsee. Joskus mieleen nousee pelko hylätyksi tai petytyksi tulemisesta. 

Molempia tyydyttävä seksielämä

Antautuminen on turvallista vain, jos toiseen voi luottaa. Epäluottamus lisää turvattomuutta. Silloin voi tulla tarve hakeutua läheisyyden sijasta etäämmälle toisesta. Turvallisessa ilmapiirissä erotiikalla on mahdollisuus kukoistaa. Sopiva erillisyys, omat rajat ja terve itsekkyys lisäävät seksuaalista hyvinvointia.

Samalla alueella, jolla voimme kokea suurimpia onnen ja nautinnon hetkiä, olemme myös erityisen haavoittuvaisia. Siksi toisen seksuaalisuuteen ja kehoon tulee aina suhtautua kunnioittavasti sanoissa, teoissa ja asenteissa. 

Molempia tyydyttävä seksielämä on kuin laatuauton istuin. Tarjoamalla mukavan ajokokemuksen ja erilaisten lisävarusteherkkujen valintamahdollisuuden se lisää elämään nautinnollisuutta ja tekee yhteisestä matkasta… millaisen?

Kuivat kaudet  

Parisuhteessa on monenlaisia vaiheita, joten myös seksin ja seksuaalisuuden piirissä parit kokevat erilaisia vaiheita. Nk. kuivat kaudet, jolloin seksielämä on hiipunut, ovat myös tavallisia pulmia. Jos tästäkin vaiheesta voisi puhumalla selvitä?

Kysymyksiä yksin tai yhdessä mietittäväksi ja yhteisen keskustelun virittäjäksi:

- Muistele/muistelkaa suhteen alkua. Oliko silloin intohimoa? Mitä sellaista suhteessanne oli silloin, joka nyt puuttuu? Onko hiljaisempia kausia ollut ennenkin? Mieti, mikä niitä on edeltänyt. Mikä korjasi tilanteen, jos se korjaantui? 

- Kuinka paljon tilanne vaivaa sinua ja puolisoasi? Kärsiikö toinen tilanteesta enemmän? Miten se vaikuttaa suhteeseen?

-  Miten suhteenne voi muuten?  Kuinka paljon on etäännyttäviä elementtejä, esim. yhteisen ajan puutetta, riitelyä, välinpitämättömyyttä, kohtaamattomuutta? Kuinka paljon on lähentäviä elementtejä, esim. yhteisiä hetkiä, toisen huomioimista, rakkauden osoituksia? Mikä on näiden suhde? 

- Millaiset suhteen ulkopuoliset tekijät vaikuttavat elämäänne juuri nyt?

- Millaisia korjausyrityksiä olet sinä itse ja te yhdessä tehneet? Mitä tulee tapahtumaan, jos asialle ei tehdä mitään?

- Onko mahdollista yhdessä todeta, että tämänhetkinen elämäntilanne on vaativa ja vie energian? Voidaanko yhdessä todeta, että juuri nyt riittävät sellaiset pienet, hyvät hetket yhdessä, jotka antavat voimia arkeen, esim. lepo yhdessä sohvalla? Keskittykää siinä tapauksessa huolehtimaan siitä, että kosketus ei katoa arjen kiireisiin.

Haluttomuus – moottori ei käynnisty


Kysymyksiä yksin mietittäväksi:

- Haluaisitko, että moottori käynnistyisi, mutta se ei vaan onnistu? Eli haluaisitko haluta?

- Vai onko niin, että sinua ei huvita painaa virtanappia? Elämä ilman parisuhdeseksiä sopii sinulle hyvin juuri nyt?

- Tunnetko haluttomuutta nimenomaan suhteessa omaan puolisoosi vai ylipäätään seksiin tai läheisyyteen? 

- Onko omassa elämässäsi menossa jotain, joka vie energiasi ja huomiosi?

- Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet parisuhteeseen? 

- Millaisia tunteita koet omaa puolisoasi kohtaan? Toivotko enemmän läheisyyttä vai etäisyyttä suhteessa häneen?

- Mieti, mitä tarkalleen ottaen et halua.

- Mikä on haluttomuuden viesti sinulle itsellesi?
 

Harjoituksia yksin ja yhdessä

Itsearviointikysymyksiä:

-    Millaisesta läheisyydestä nautit?
-    Millaisesta läheisyydestä puolisosi nauttii?
-    Mitä eniten kaipaat suhteeseenne lisää: seksiä, hellyyttä, huomioiduksi tulemista, keskustelua vai jotain muuta?
-    Mitä niistä arvelet puolisosi eniten kaipaavan?
-    Milloin viimeksi kosketit kumppaniasi?
-    Tiedätkö, miten hän toivoo sinun koskettavan itseään?
-    Koetko suhteessanne luottamusta ja turvallisuutta kaikilla osa-alueilla?
-    Millaisissa tilanteissa koet eniten yhteyttä puolisoosi?
-    Milla tavoilla itse pidät yhteyttä yllä?

Yhteyden tutkiminen ilman sanoja - paritehtävä

Joskus tärkeät asiat voivat jäädä sivuun sanojen alle. Silloin kohtaamalla hiljaisuudessa, toisesta kiinni pitäen ja silmiin katsoen voi löytää jotain, joka arjessa hukkuu touhun alle.

Varatkaa hetki mahdollisimman häiriötöntä aikaa. Puhelimet kannattaa laittaa äänettömälle.
Asettukaa istumaan mukavasti niin, että olette vastakkain.
Asettakaa ajastin soimaan 1 min kuluttua.
Ottakaa toisianne kädestä kiinni. 
Istukaa hiljaa ja tunnustelkaa, miltä toisen käsi ja kosketus tuntuu.
Jos se tuntuu luontevalta, ottakaa katsekontakti.
Kellon soitua kertokaa vuorotellen toisillenne mitä tunteita, ajatuksia, muistoja, mielikuvia heräsi.

Hyväksyvän kosketuksen harjoitus - paritehtävä

Tämän harjoituksen avulla voi harjoitella rakastavaa ja hyväksyvää kosketusta, joka on vailla vaatimuksia. Sen ainoa tarkoitus on kertoa rakkaudesta ja osoittaa kiitollisuutta siitä, että toinen on siinä.

-    Varatkaa kahdenkeskinen rauhallinen aika ja paikka. Puhelimet kannattaa laittaa äänettömälle.
-    Kertokaa vuorotellen tosillenne, mistä toisen kehossa pidätte, minkä näette kauniina.
-    Toisen tehtävä on vain kuunnella hiljaa. Älkää mitätöikö toisten sanoja väittämällä vastaan.
-    Silittäkää hellästi ja kunnioittavasti toisianne vuorotellen. Kertokaa kosketuksellanne hyväksymisestä ja rakkaudesta.
(mukaillen kirjasta Falck- Ruotsalainen: Uusi suhde – rakkaus kypsässä iässä)

Lue lisää:


Aavaluoma: Elämä suhteelliSeksi. Kirjoituksia psykoseksuaalisuudesta. Suhteessa.

Airaksinen: Himon ilo. Ajatuksia seksistä ja seksuaalisuudesta. Bazar.

Kontula: Mielen seksuaalisuus. Matka kiihottumisen alkulähteille. Duodecim.

Kallio – Jussila: Syvyyttä seksiin. Kohti elävämpää seksuaalisuutta. Minerva.

Kallio – Kontula: Happy end. WSOY.

Oulasmaa – Riikonen: Sexfullness. Yhdessä jaettu nautinto. Docondo.

Pruuki – Timoria – Väätäinen: Pari suhteessa. Tunne itsesi, uskalla rakastaa. Otava.

Tanskanen: Parempaa seksiä. Tammi.

Kuuntele/kuunnelkaa:

-    Ismo Alanko: Mikrokosmos

-    Pepe Willberg: Hyväile minua hiljaa 

-    Antti Tuisku: Hanuri

-    Zen Cafe: Rakastele mua

-    Juice Leskinen: Pyhä toimitus

-    Kasmir: Iholla

-    Vuokko Hovatta: Viisi sormea

-    Happoradio: Ikävä ihollesi

-    Lauri Tähkä: Polte

-    Kiss: I Was Made For Lovin You

-    Johanna Kurkela: Sinä nukut siinä

-    Ville Valo & Agents: Mä haluan sun

-    Vuokko Hovatta Kolmisin: Pysykää sängyssä sunnuntaisin

-    Juha Tapio: Olen tahtonut sinut

-    Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani: Rakkaudella on nälkä

-    Emma Salokoski: Veden alla

// ]]>