Hyppää sisältöön
bild på en bilmotor

Kommunikation – motorn i parrelationen


Anna stör sig på att Jakob aldrig talar med henne, inte berättar om sina känslor. Men Jakob vet att han idag igen har hjälpt Anna i växthuset för att göra henne glad.

Vi lär oss redan som barn hur man ska uttrycka sig eller när det är bäst att inte säga och visa något. Vårt eget sätt är så naturligt att vi inte tänker på det förrän vi möter på ett annat sätt att kommunicera och visa kärlek.

Kärnan i kommunikationen är att öka förståelsen, förmedla information och dela känslor. Vi kommunicerar genom tal, tystnad, kroppsspråk, känslor och handlingar. En tydlig kommunikation förutsätter att vi får med lite av allt. Om vi bara har ord men inte handling eller bara handling men inte ord, då blir det luckor i kommunikationen. Vi förstår inte varandra och missar viktiga budskap.

Vanligtvis är det lätt att kommunicera när vi är förälskade. Det känns underbart, vi är nära varandra och till och med tystnaden känns bra. Med tiden växer och förändras vi som människor och också våra relationer utvecklas. En fungerande kommunikation hjälper oss att hela tiden lära oss mera om vår partner i nya skeden och situationer. Det är bra att ibland ställa sig frågan: talar jag med sådana ord och på ett sådant sätt att den andra vill lyssna på mig. Och lyssnar jag när min partner vill tala?

Missnöje kan också vara ett gott tecken

Ofta utgår vi från att vår partner tänker på samma sätt som vi själva. Vi förväntar oss att saker och ting sker på ett visst sätt, för det är så vi en gång har lärt oss att det ska fungera ”När vi får gäster är det överenskommet på förhand, vi är båda på plats och vi bjuder gästerna på något att äta.” Men tänk om den andra kommer från en bakgrund där gäster droppar in oanmälda, de som är hemma kan fortsätta med det de höll på med och så dricker man en kopp kaffe tillsammans.

Om man inte talar om saken går det inte att undvika egna tolkningar och krockar. Den ena undrar: ”Varför i all världen stressar han/hon på det där viset? Jag har saker på gång, inte hinner jag sitta ner nu”. Och den andra kanske tänker: ”Hjälp så oartigt, är du sur, gillar du inte mina gäster?”.

Båda sätten att fungera kan vara helt rätt och ingendera gör något galet. Två olika personer ser och upplever situationer utifrån sin egen historia och uppfattning. Ibland kan det kännas som om vi är från olika planeter. Handlar det då om att den andra är så annorlunda att det känns som ett hot? Att det känns främmande? Vad betyder det att vi är två olika individer och att vi är så olika?

När man är medveten om de olika förväntningarna kan man tala om dem och tillsammans komma överens om hur man ska göra. Det minskar risken för att man gör tolkningar som leder till gräl. Till en kärleksfull relation hör samtal och kompromisser. En kompromiss betyder i praktiken att ingendera får helt som den vill. Det är faktiskt ett tecken på en god kompromiss när båda är lite missnöjda. 

När motorn går het – att gräla konstruktivt


- Hur tänker du om konflikter och gräl? Är det något man måste undvika? Är det enbart negativt? Eller kan det leda till något gott?

- Hurdan modell har du för att gräla eller lösa konflikter? Vill du fortsätta göra så?

- När ni har en konflikt på gång: tala i jag-form, berätta hur du uppfattar saken, ”så här känner/tänker jag”.

- Lyssna också aktivt på den andras perspektiv.

- Målet ska vara att söka förståelse, inte att vinna eller lyckas platta till den andra.

- Försök vara öppen och ärlig.

- Kom inte med antydningar. Undvik att muttra och tjura.

- Undvik beskyllningar och ”alltid” eller ”aldrig”. 

- Håll dig till fakta och till det som händer här och nu. Gå inte tillbaka till det som har hänt för flera år sedan. Det är svårt att köra framåt när man backar.

- Kom överens om en paus om grälet accelererar eller börjar spåra ur:  ”Nu tar vi en paus och fortsätter/försöker igen om en halv timme.”

- Utmynnar era gräl alltid i rop och skrik? Vad betyder det? Upplever någondera av er att den andra är långt borta, inte går att få kontakt med och inte hör om jag inte ropar?

- Kom ihåg att målet med ett gräl inte är att båda ska tänka lika i fortsättningen. Målet är att bådas olika sätt att tänka ska få plats, att båda blir hörda.

- Vill du vara lycklig eller vill du ha rätt?

- Försonas. Om barnen har hört grälet är det bra att också låta dem höra försoningen.

- Stanna upp och fundera över vad grälet handlar om, vilka olika saker som kommer upp i grälet. Kan ni uttrycka ilska, besvikelse och sorg på något annat sätt?

- Sök er tillbaka till varandra, vårda er närhet.

Föreställ dig er kommunikation som en bilfärd.
Hur fungerar du?

- Vem av er vill alltid vara chaufför? Hur kommer ni överens om vem som sitter vid ratten?

- Vad händer om du styr körningen från kartläsarens plats? Hur låter du, vad hör din partner?

- Hur reagerar du om du förpassas till baksätet i parrelationen?
 
- Vem av er följer trafikreglerna striktare? Vilka gemensamma regler är det som gäller? Har ni diskuterat trafikreglerna?

- Vem av er tenderar ilskna till bakom ratten? Hur uttrycker ni känslor – är det på ett sätt som är ok för båda?

- Hur fördelar ni ansvaret för att underhålla bilen? Gör ni som ni alltid har gjort eller är det möjligt att ändra på ansvarsfördelningen? Duger det när den andra gör saker på lite annat sätt?

- Vem reagerar snabbare på oroväckande biljud från bilen? Lyssnar din partner när du påpekar det? Märker hen att något är annorlunda och hur för du saken på tal?

- Vem vågar köra längre när bränsletanken börjar bli tom? Hur stor tillit har ni till att bränslet räcker i relationen? Hurdana risker tar ni? Har ni kommit överens om var gränserna går?

- Vem av er bromsar mera? Finns det en orsak till det – har du frågat? 

- Vem kör överhastighet? Hänger din partner med i din takt? Är det ok att ha lägre fart på beslutsfattandet och tankarna?

Övningar

Rita ett hus: be din partner ge anvisningar för hur huset ska se ut. Koncentrera dig på att lyssna på anvisningarna. Gör därefter samma övning på nytt men andra vägen, så att du ger anvisningar och din partner ritar.

Fundera sedan över hur det gick. Lyckades du rita enligt anvisningarna eller blev det ett sådant hus som du själv tänkte dig?

Hur var det att lyssna? Hur var det att ge anvisningar? Blev du hörd och förstådd? Fick uppgiften er att skratta eller blev det en spänd stämning?  Uttrycktes anvisningarna på ett sådant sätt att det kändes bra att höra dem? Togs anvisningarna emot på ett sådant sätt att det kändes bra att ge dem?

Testa olika sätt att kommunicera

- Rör vid din partner under den kommande veckan, en lätt beröring i förbifarten. Vad händer?
- Har ni en egen låt eller vilken kunde vara er egen låt? Finns det en låt som beskriver er eller er relation eller er situation just nu?
- Spela låtar för varandra som är viktiga för er
- Skriv (kärleks)brev åt varandra 
- Ta en stund av högläsning, läs för varandra

Sätt igång bilstereon – paruppgift

- Välj båda ut musik som beskriver er kontakt just nu eller hurdan närhet du skulle önska att ni hade. Låtlistan nedan kan kanske ge dig bra idéer. 
- Välj en lugn tid och plats. Det lönar sig att sätta telefonerna på ljudlöst läge.
- Spela musik för varandra och lyssna tillsammans koncentrerat på musiken. Låt musiken tala till er. 
- Den som fått höra en låt berättar vilka tankar musiken väckte, den som valt musiken lyssnar. 
- Sedan berättar den som valt musiken varför hen ville spela just den här musiken och vad hen ville säga med den. 
- Byt sedan roller.

// ]]>