Hyppää sisältöön
kuvassa navigaattori

Unelmat - parisuhteen navigaattori

Meillä on aina odotuksia ja unelmia siitä, miten parisuhteen tulisi toimia.  Jos parisuhteessa on hyvä olla, odotukset ja todellisuus ovat todennäköisesti aika lähellä toisiaan. Kun suhde aiheuttaa pahaa oloa, on aika tehdä muutos. Voitte joko muuttaa tapaanne olla tai voitte muuttaa käsitystänne siitä, millaisen suhteen pitäisi olla. 

Hyvä suhde ei edellytä kumppanien samankaltaisuutta. Päinvastoin on hyvä, että olemme erilaisia. Vaatii kuitenkin aikaa, vähän kärsivällisyyttä ja luovuutta, ennen kun opimme ymmärtämään, miten voimme elää erilaisten ajotyylien kanssa.

Usein vertailemme itseämme muihin. Kaikilla muilla ei ole kuitenkaan asiat niin hyvin kuin näyttää somen perusteella. Vertaile todellisuuttasi omiin tavoitteisiin tai käytössä oleviin resursseihin. Elämä on aina keskeneräistä, mutta siinä on silti paljon hyvää. Realistiset odotukset ovat hyvää rakennusainetta tyytyväisyyteen.

Tunteet kannattaa huomioida ja ottaa vakavasti. Samalla tunteet ovat ohimeneviä ja vaihtelevat. On hyvä rakentaa suhdetta sekä tunteisiin että tosiasioihin ja tekoihin. Hyvään parisuhteeseen kuuluu lämpimiä tunteita, mutta parisuhteen ei tarvitse kaatua siihen, että hetkittäin tai kausittain ilmestyy vaikeitakin tunteita tai romanttiset tunteet ovat kadoksissa.

Mitä odotamme yhteiseltä ajomatkalta?

Elämme ajassa ja kulttuurissa, jossa käsitys parisuhteista on muuttunut suhteellisen yhtenäisestä kuvasta moninaiseen. Tämä antaa mahdollisuuksia jokaiselle parille luoda omannäköinen suhde. 

Emme osta autoa, jotta voisimme siinä istua, vaan jotta pääsisimme elämässä eteenpäin. Työkalu siihen on puhuminen: kerro kumppanille, miten ajattelet suhteestanne ja mitä haluat. Kuuntele, miten hän ajattelee ja mitä hän tässä elämänvaiheessa haluaa.

Joskus vaarana on, että odotamme liikaa, joskus taas odotamme liian vähän. Parisuhteessa voi odottaa kunnioitusta ja turvallisuutta, vastuunottoa ja kommunikointia. Voi odottaa, että toinen on siinä minun kanssani ja minua varten. Mutta samalla on hyvä muistaa, että toinen on itsenäinen ihminen, jolla on omat toiveet ja tarpeet. Miten luotte sellaista parisuhdetta, jossa molempien on tarpeeksi hyvä olla?

Samanlaiset vai erilaiset arvot?

Arvomme vaikuttavat valintoihimme sekä elämän tärkeissä asioissa että monessa arkisessa tilanteessa. Arvoissa on kyse siitä, mitä pidämme tärkeänä. Mutta miten ajattelu- ja puhetasolla oleva arvo peilautuu käytäntöön? Toimintamme paljastaa myös, mitä pidämme tärkeänä. Jos molemmat kumppanit pitävät perhettä tärkeänä, miten se näkyy arjessa? Onko mahdollisesti niin, että käytännön valinnoilla osoitamme, että työ onkin tärkeämpää? 

Mitkä arvot ohjaavat teidän yhteistä elämäänne? Onnistuko kompromissin teko, kun toinen ajattelee lomamatkaa ympäristönäkökulmasta ja haluaa matkustaa junalla ja toinen katsoo käytännöllisestä näkökulmasta ja valitsisi auton?

Pitäkää unelmistanne kiinni

Mitä sinä haluat elämältä? Mitä minä haluan? Mitä me haluamme? Ovatko tavoitteet yhteneväisiä vai kaukana toisistaan? Joillekin on luontevampaa asettaa itsenäisesti tavoitteita elämälle, kun taas toinen lähtökohtaisesti haluaa yhteisiä tavoitteita. Hyvä parisuhde on aina yhteistyösuhde, jossa tarvitaan yhteisiä tavoitteita tai päämääriä. Joskus voi ja täytyy antaa kumppaneiden omille unelmille enemmän tilaa, mutta yhteistä tavoitetta on hyvä silloinkin pitää yllä.

Helposti ajattelemme, että kumppani haluaa samoja asioita kuin itse haluan tai että hän tietää, mitä haluan. Kumppanille kannattaa kuitenkin jakaa ajatuksiasi siitä, mitä haluat sekä lyhyellä että pidemmällä tähtäimellä. Ääneen sanotut tavoitteet ja unelmat tukevat samaan hiileen puhaltamista. Se auttaa myös pohtimaan ja päättämään, mistä voin luopua, jotta yhteinen tavoitteemme tai unelmamme voi toteutua. Ei ole aina helppo tehdä kompromisseja. Silloin voi myös tehdä tietoisia valintoja, jolloin pettymyksille tai katkeruudelle jää vähemmän tilaa.

Mistä unelmoimme yhdessä? Pitäkää unelmistanne kiinni, sallikaa niiden kypsyä ja kehittyä. Unelmat toimivat teidän ajomatkanne navigaattorina.

Antakaa itsellenne tunnustusta, kun olette onnistuneet ja selvinneet, vaikka kaikki ei olisikaan mennyt täydellisesti. Joskus voitto, joka ei muiden silmissä ole suuri, on juuri teidän tilanteessanne iso saavutus. Juhlikaa onnistumisia, iloitkaa siitä, mitä teillä on ja mihin pystytte!

Itsearviointi


Arvioi asteikolla 1–5 (ja keskustele kumppanisi kanssa vastauksista). 1 = ei vastaa lainkaan kuvausta, 5 = sopii täysin kuvaukseen.

1.    Minulla on selkeä kuva siitä, mitä odotan parisuhteelta.
2.    Olemme yhdessä puhuneet siitä, mitä kumpikin odottaa parisuhteelta. 
3.    Meillä on yhteisiä tavoitteita ja unelmia, eli olemme menossa samaan suuntaan.
4.    Suhteessa on tilaa myös kummankin omille unelmille.

Pohdi/pohtikaa:

Tulevaisuus: Miltä elämämme näyttää viiden vuoden päästä ja millainen suhde meillä silloin on? 

Miten hoivaamme suhdettamme? Mitä haluamme säilyttää? Mitä uutta voisi olla?

Tehkää yhdessä unelmakartta. Molemmat omat tai yksi yhteinen. Leikatkaa lehdistä otsikoita, lausahduksia ja kuvia, jotka vastaavat teidän toiveitanne tulevasta. Teipatkaa kartta paikkaan, jossa sitä tulee säännöllisin väliajoin vilkuiltua.

Tulevaisuutta voi muistella yhdessä, jo tänään. Miltä elämänne näyttää viiden vuoden kuluttua? Mitä mahdollisuuksia näette, entä haasteita? Mitä teidän pitää tänään tehdä, jotta pääsette juuri tähän tulevaisuuskuvaan?

// ]]>