Monikulttuurisuustyö

Monikulttuurisuustyön sihteeri koordinoi ja kehittää jakamattoman kansainvälisen vastuun työmuotoja: maahanmuuttaja-, lähetys- ja ystävyysseurakuntatyötä, kansainvälistä diakoniaa ja ekumeniaa.

Englanninkielisen työn pastori järjestää ja koordinoi koko pääkaupunkiseudun seurakuntien ja eräiden yhteistyökumppaneiden kanssa seurakuntatyötä, kuten jumalanpalveluksia, toimituksia ja sielunhoitoa englannin kielellä ja tukee paikallisseurakuntia omassa englanninkielisessä työssään.

Ota yhteyttä

Englanninkielisen työn pastori
Espoon seurakuntayhtymä
09 8050 2212
Kirkkokatu 1 / PL 200
02771 Espoo

Monikulttuurisuustyö

Monikulttuurisuustyön asiantuntija
Espoon seurakuntayhtymä
Yhteinen seurakuntatyö monikulttuurisuustyö
09 8050 2512
Kirkkokatu 1 / PL 200
02771 Espoo