Uutislistaukseen

Kreikassa olevan pakolaisleirin teltassa on lapsia, joiden paidassa lukee Lähetysyhdistys Kylväjä tekee pakolaistyötä Kreikassa. Kuva Erwin Zareie

1,7 miljoonaa kansainväliseen apuun ja lähetystyöhön

24.3.2022 09.10

Espoolaiset tukevat kirkollisverojen kautta kymmeniä pitkäkestoisia hankkeita ympäri maailmaa.

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto jakoi 23.3.2022 kansainvälisen apuun ja lähetystyöhän 1,7 miljoonan euron määrärahan. Summa on 4,1 prosenttia arvioidusta kirkollisverotulosta. Lähetys ja kansainvälinen diakonia ovat seurakunnan työtä, jota tehdään yhteistyökumppaneina toimivien lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.  Järjestöt käyttävät saamansa määrärahan ulkomaiseen työhön, joka on lähetystyötä, kansainvälistä diakoniaa, kirkollista kehitysyhteistyötä tai humanitaarista avustamista. Yhä useammin työllä pyritään rakentamaan rauhaa, ehkäisemään konflikteja. 
 
Espoon seurakuntien määrärahaa käytetään kymmeniin eri hankkeisiin järjestöjen työalueilla Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa. Useimmat hankkeet ovat pitkäkestoisia ja niitä tehdään yhdessä paikallisten toimijoiden ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.
 
Suomen Lähetysseura käyttää avustusta mm. Jerusalemissa sijaitsevassa FELM-keskuksen toimintaan. FELM rakentaa Israelissa ja Palestiinassa yhteyttä eri uskontojen välille, ajaa lasten oikeuksia ja hyvinvointia sekä tekee diakonia-, kriisi- ja sielunhoitotyötä. Suomen Pipliaseuran määrärahalla tuetaan naisten lukutaitoa Afrikassa. Luterilaisen evankeliumiyhdistys kohdistaa tuen orpotyöhön Keniassa. Kansanlähetyksen kautta tukea menee laajalti myös Eurooppaan, esimerkiksi Virossa tehdään evankeliointia, kehitysvammais- ja diakoniatyötä, Kyproksella medialähetystyötä ja Kreikassa työskennellään pakolaisten parissa. Kirkon Ulkomaanavun hankkeilla eri puolilla maailmaa rakennetaan rauhaa, parannetaan toimeentulon edellytyksiä ja tuetaan koulutusta. Hankkeissa huomioidaan etenkin naiset, lapset, pakolaiset ja yhteiskunnan marginaalissa olevat ihmiset. 
 
Suurimmat summat jaettiin Kirkon Ulkomaanavulle, jonka osuus oli noin 590 000 euroa, ja Suomen Lähetysseuralle, joka sai noin 550 000 euroa. Tukea annettiin kaikille kirkon virallisille lähetysjärjestöille.


Jakamattoman kansainvälisen vastuun määräraha (1 701 500 euroa) jaettiin seuraavasti:

  • Suomen Lähetysseura - 550 202 euroa
  • Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys - 92 760 euroa
  • Sv. Luth. Evangeliföreningen i Finland - 15 104 euroa
  • Suomen Pipliaseura - 75 990 euroa
  • Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys - 153 103 euroa
  • Lähetysyhdistys Kylväjä - 115 173 euroa
  • Medialähetys Sanansaattajat - 112 037 euroa
  • Kirkon Ulkomaanapu - 587 129 euroa

 
Määrärahan saajat raportoivat määrärahan käytöstä. Järjestöt ovat sitoutuneet noudattamaan ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan.
 
Nyt jaetun määrärahan lisäksi talousarviossa on kansainväliseen diakoniaan varattu myös 30 000 euroa Suomen Merimieskirkolle sekä 80 000 euroa katastrofiavustuksiin. Maaliskuun alussa katastrofiavustusten määrärahasta myönnettiin 30 000 euroa Ukrainan sodan uhrien auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.