Uutislistaukseen

kuvassa lapsi laittaa kädet ristiin

Haluatko vaikuttaa lähialueellasi? Mikä on kirkon tulevaisuus Espoossa? – seurakuntavaalit lähestyvät 

28.3.2022 14.29

Kiinnostaako vaikuttaminen lähialueellasi? Haluatko uudistaa kirkon toimintaa Espoossa? Asetu rohkeasti ehdolle. Seurakuntavaaliehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia.  

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on alkanut ja päättyy 15.9.2022.  

Marraskuussa 2022 käydään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit. Espoossa valitaan uudet luottamushenkilöt kuuden seurakunnan seurakuntaneuvostoihin sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon. Seurakuntaneuvostoihin valitaan yhteensä 94 jäsentä ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 61 jäsentä. Vaaleissa valitut luottamushenkilöt käyttävät ylintä päätösvaltaa seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä tulevalla kaudella 2023–2026. Seurakuntavaaleissa äänioikeutettuja espoolaisia on 129 592.

Luottamushenkilöt päättävät isoista kysymyksistä metsien hoidosta auttamistyöhön

Luottamushenkilönä pääset päättämään seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä valitsemaan valtaosan seurakunnan työntekijöistä. Luottamushenkilöt vaikuttavat tärkeisiin linjakysymyksiin ja siihen, millainen rooli kirkolla Espoossa on. 

Tässä muutamia esimerkkejä:

 • panostetaanko tulevaisuudessa toimitiloihin vai työntekijöihin;
   
 • onko painopisteenä seurakuntatyössä lapset, nuoret ja nuoret aikuiset vai jokin muu ikäryhmä;
   
 • mihin suuntaan metsien hoitoa tai leirikeskustoimintaa kehitetään;
   
 • tarjotaanko Espoon seurakuntien tiloissa mahdollisuus vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon vai ei;
   
 • panostetaanko verkossa tapahtuvaan toimintaan vai kasvokkain kohtaamiseen;
   
 • miten paljon resursoidaan kiinteistöjen remontointiin tai seurakuntien auttamistyöhön;

Seurakuntavaalit ovat myös arvovaalit. Luottamushenkilöt valitsevat maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on koko kirkon korkein, myös opista päättävä elin.

Kuka? Ja miten voi asettua ehdolle seurakuntavaaleissa?

Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi saavat asettua kaikki konfirmoidut evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, jotka ovat vaalipäivään 20.11. mennessä täyttäneet 18 vuotta. Ehdokkaaksi voi asettua jo olemassa olevan ehdokaslistan kautta tai perustamalla uuden valitsijayhdistyksen. 

Infotilaisuus vaalilistojen kerääjille ja muille vaaleista kiinnostuneille järjestetään pe 29.4. klo 18 Teamsissa. Seurakuntavaalien info-tilaisuus - Kirkko Espoossa. Lisätietoa listoista ja ehdolle asettumisesta löytyy myös Espoon seurakuntien seurakuntavaalisivuilta espoonseurakunnat.fi/vaalit.

Tärkeät päivämäärät 

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022 

Vaalipäivä 20.11.2022 

Lue lisää seurakuntavaaleista Espoossa.