Uutislistaukseen

Sairaalasielunhoitajien yhteiskuva Sairaalasielunhoito on tekijöilleen merkityksellistä ja antoisaa työtä. Harvinaisessa yhteiskuvassa työn aloittajat, virkaa hoitaneita sekä nykyinen tiimi.

Sairaalapapit ovat rinnalla elämän murtumakohdissa

23.5.2022 10.34

Hiljaisen kohtaamisen ammattilaiset ovat toimineet Espoossa jo yli 50 vuotta.

Espoon seurakuntien ensimmäinen sairaalasielunhoitaja pastori Lauri Kruus aloitti työnsä vuoden 1970 alussa. Viiden vuosikymmenen aikana Espoo on kasvanut, potilas- ja asukasmäärät ovat lisääntyneet sekä hoitoyksiköt muuttuneet. Sairaalasielunhoito on laajentunut muutoksen mukana ja tänään sairaaloissa toimii kuusi sairaalapappia ja yhteisömuusikko. 
 
Johtava sairaalapastori Markku Elo näkee, että sairaalapapin työ on pysynyt viidenkymmenen vuoden aikana melko samanlaisena. Keskiössä on yhä edelleen ihmisen kohtaaminen ja tukeminen.Ihmisen vakaumuksen kunnioittaminen ja moniammatillinen yhteistyö on ollut tärkeää alusta alkaen. 
 
- Työn merkityksellisyydestä ja tarpeesta kertoo se, että koronan pahimpana aikana kohtaamisten määrä väheni vain kymmenellä prosentilla. Ryhmätapaamisia oli vähemmän, mutta esimerkiksi rukoushetket ja henkilökunnan työnohjaukset lisääntyivät, Markku Elo kertoo.
 
Sairaaloiden ja hoitolaitosten henkilökunnan tukeminen on tärkeä osa sairaalapappien työtä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi työyhteisöjen työnohjausta. Vuosittaisten palautekyselyiden mukaan sairaalapapit ovat helposti tavoitettavissa ja korona-aikanakin yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujunut hyvin.
 
Vuonna 2017 sairaalapappien rinnalla aloitti yhteisömuusikko Katja Kangas, joka tekee osan työstään sairaaloissa ja hoivalaitoksissa. Musiikki on hoivamuusikon työväline, joka toimii kohtaamisen siltana. 
 
- Musiikki on se, mikä hoitaa. Se saattaa koskettaa hyvällä tavalla myös kerroksia, joihin sanat ei yllä. Musiikilla on myös itseisarvonsa, se vaikuttaa meihin myös ilman syvempiä merkityksiä – rauhoittaa, aktivoi, luo yhteyttä, Katja Kangas kuvaa. 

50-vuotisjuhlia vietetään 2 vuotta myöhässä
 
Espoon seurakuntien sairaalasielunhoito täytti 50 vuotta jo vuonna 2020. Koronapandemian vuoksi juhlia vietettiin vasta tänä keväänä. 
Espoon piispa Kaisamari Hintikka sanoi tervehdyksessään, että sairaalapapit ovat työssään kristinuskon keskiössä.

- Jeesuksen toiminnan ytimessä on kärsivä ihminen. Pitkään sairastanut, vasta sairastunut, sairaan läheinen, muun yhteisön elämästä sivuun jäänyt - juuri heidän kohdallaan Jeesus pysähtyy, katsoo, näkee, kuuntelee ja kuulee. 
 
- Sairaalasielunhoidon merkitys on siinä, että ihmiset saavat tukea elämän vaikeissa ja haastavissa tilanteissa. Kun arki pysähtyy tai murtuu, sairaalasielunhoitaja on rinnalla ja läsnä, Kaisamari Hintikka summaa.
 
Vaikka laitokset ovat muuttuneet ja hoitoajat sairaaloissa lyhentyneet, sairaalasielunhoidolle riittää kysyntää. Vuonna 2021 sairaalapapeilla oli 3281 yksityistä kohtaamista. Ryhmien kokoontumisia oli 237. Erilaisia hartaustilanteita ja yksityisiä ehtoollisia oli yhteensä 370. 
 
Markku Elon mukaan työ on luonteeltaan näkymätöntä ja hiljaista, sillä kaikki kohtaamiset ovat luottamuksellisia. On tärkeää, että mahdollisuudesta sairaalapapin kohtaamiseen tiedetään. 
 
Sairaalasielunhoidossa kunnioitetaan kunkin uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta uskonnonvapauden pohjalta. Yhteydenotto ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Työntekijöitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Sairaalapappi etsii tarpeen mukaan myös potilaan tai asiakkaan oman kirkko- ja uskontokunnan edustajaa. Asiakkaita palvellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi Esbo svenska församling on aktiivisesti Espoon sairaalan ruotsinkielisten potilaiden tukena. 
 
Espoon kuusi sairaalapappia ja yhteisömuusikko työskentelevät Jorvin ja Espoon sairaaloissa, Rinnekodissa ja kaupungin ylläpitämissä hoitokodeissa kuten muistipalvelukeskuksissa ja Elä ja asu -seniorikeskuksissa. Yksityisissä hoitokodeissa palvelevat alueen seurakunnan työntekijät.

Lisätietoja
 
www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/sairaalassa