Uutislistaukseen

Koronapandemian vaikutus näkyy Espoon seurakuntien tilinpäätöksessä

Espoon seurakuntien vuoden 2021 tilinpäätös oli 1,8 miljoonaa ylijäämäinen. Seurakunnat olivat varautuneet verotulojen vähenemiseen, mutta ne laskivat vain hieman. Koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset olivat voimassa lähes koko viime vuoden, mikä vaikeutti toimintaa ja näkyi pienempinä menoina. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti tilinpäätöksen kokouksessaan 25. toukokuuta.

Kuvassa alboihin pukeutuneen nuoret ojentavat ruusuja toisilleen. Rippikoulut pystyttiin pitämään koronapan...

Kesän 2021 rippikoululeirit pystyttiin pitämään koronapandemiasta huolimatta. Kuva Sirpa Päivinen

Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2021 selvästi ennakoitua enemmän, 43,1 miljoonaa euroa. Talousarviossa määrä oli arvioitu 2,6 miljoonaa euroa pienemmäksi, mutta koronapandemialla ei ollut lopulta verotuloa alentavaa vaikutusta. Edelliseen vuoteen verrattuna verokertymä pieneni noin 0,2 miljoonaa euroa. Myös jäsenmäärän pudotus oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna.

Valtion korvausta Espoon seurakunnat saivat 5,7 miljoonaa euroa. Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus. Valtionkorvauksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

Toimintatuottoja seurakunnat saivat 0,4 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Ero johtuu pääasiassa asunto- ja kiinteistöosakkeiden myynnistä saaduista tuotoista. Rahoitustuotoissa varainhoitajat realisoivat osakkeiden arvonnousua. 

Käyttötalousmenoissa määrärahoja jäi käyttämättä noin 3 miljoonaa euroa. Tässä merkittävin syy oli koronapandemiasta johtunut toiminnan selkeä vähentyminen. Auttamistyötä jatkettiin pandemiasta huolimatta, mutta iso osa tilaisuuksista siirtyi verkkoon ja osa jouduttiin perumaan kokonaan. Kesän rippileirit pystyttiin pitämään, mutta lähes kaikki muu leiritoiminta oli tauolla rajoitusten vuoksi. Kaikissa pääluokissa jäi määrärahoja käyttämättä. 

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeen. Käyttötalousmenoihin varattava määrä pidetään tämän vuoden tasolla.  
 

25.5.2022 20.15