Uutislistaukseen

Sinustako Leppävaaran seurakunnan luottamushenkilö?

Haluatko vaikuttaa leppävaaralaisten elämään? Tahdotko uudistaa kirkon toimintaa Espoossa? Asetu rohkeasti ehdolle, tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt. 

vaalit leppävaara2.jpg

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä 15.9.2022 asti.

Ehdokkaiksi tarvitaan eri-ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia leppävaaralaisia. Näin tulee edustetuksi koko seurakunnan näkemysten kirjo. Kaikki konfirmoidut täysi-ikäiset seurakunnan jäsenet ovat tervetulleita asettumaan ehdolle, toteaa seurakunnan kirkkoherra Kalervo Salo.

Marraskuun 2022 seurakuntavaaleissa valitaan Leppävaaran seurakuntaan ja Espoon seurakuntien johtoon uudet luottamushenkilöt, vuosiksi 2023–2026.

Luottamushenkilönä pääset vaikuttamaan seurakunnan toimintaan ja vähän laajemminkin kokonaiskirkon linjauksiin. Tulevia isoja kysymyksiä Leppävaarassa ovat esimerkiksi palaneen Perkkaan kappeliin kohtalo sekä Espoon seurakuntien strategian toimeenpano seurakunnassamme. Tulevan vaalikauden aikana valitaan seurakuntaan myös uusi kirkkoherra.

Seurakuntien luottamushenkilöt vaikuttavat myös koko kirkon tulevaisuuteen. He valitsevat maallikkoedustajat kirkolliskokouksen, joka on kirkon korkein, myös opista, päättävä elin. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon suhtautumisesta samaa sukupuolta olevien avioliittoon. 

Toivon luottamushenkilöltä sitoutumista yhteiseen päämäärään etsiä kirkon parasta, kykyä muodostaa käsiteltävään asiaan perusteltu kanta ja taitoa kuunnella sekä arvostaa myös toisella tavalla ajattelevia.

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta

Ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.8.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.

Ehdokkaaksi asetutaan liittymällä jo olemassa olevan valitsijayhdistyksen ehdokaslistalle tai perustamalla itse valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 seurakunnan äänioikeutettua jäsentä.

Vaaleissa äänioikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä. Ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11. Varsinainen vaalipäivä on 20.11. 

Kiinnostuitko?  – osallistu ehdokkaiden avoimiin teams-infoihin
Infot seurakuntavaaliehdokkuudesta kiinnostuneille vetää seurakuntavaali-inspiraattori Annmari Salmela Kirkkopalveluista. Tuokioissa saat perustiedot ehdokkaaksi ryhtymisestä. Voit myös kysyä ja keskustella kaikesta vaaleihin liittyvästä. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

- To 25.8. klo 15 https://bit.ly/3H0vY9G
- To 25.8. klo 19 https://bit.ly/3zn1Tzg
- Ma 28.8. klo 15 https://bit.ly/38Wza9D
- Ma 28.8. klo 19 https://bit.ly/3Mltofb
- To 1.9. klo 15 https://bit.ly/38ZURpi
- To 1.9. klo 19 https://bit.ly/39apGrm

Leppävaaran seurakunnan valitsijayhdistykset

Valitsijayhdistyksistä seuraavat ovat jo ilmoittaneet olevansa mukana tulevissa vaaleissa. Lue heidän tavoitteistaan ja valitse omasi.

Kirkko kaikille - Leppävaara

Kirkko kaikille – uudistuva, turvallinen ja syrjimätön seurakunta.

Ryhmän tausta: Kirkko kaikille - Leppävaara on puolueisiin ja herätysliikkeisiin sitoutumaton ryhmä Leppävaaran seurakunnan luottamushenkilöitä ja seurakuntavaaliehdokkaita. Muissa Espoon seurakunnissa toimivien Kirkko kaikille -listojen tavoin edustamme erilaisista taustoista tulevia seurauntalaisia, kuten eri puolue- ja herätysliiketaustoista tulevia, partiolaisia, erilaisissa järjestöissä, Tulkaa kaikki - liikkeessä, Tuomasyhteisössä ja ekumeenisessa toiminnassa mukana olevia sekä kirkon jäseniä ilman taustayhteisöä. Meitä yhdistää halu rakentaa tasa-arvoista, uudistuvaa kirkkoa, joka elää ajassa ja toimii rohkeasti.

Tavoitteet: 

 • Tavoitteenamme on rakentaa kirkkoa, joka elää ajassaan seurakuntalaisiaan varten.
   
 • Kirkon tulee jalkautua seurakuntalaisten keskelle, kokeilla uusia toimintatapoja ja pitää rohkeasti esillä sanomaa Jumalan armosta.
   
 • Haluamme luoda yhteisön, johon jokainen on tervetullut ja jossa on tilaa monimuotoiselle hengellisyydelle.
   
 • Haluamme, että kirkko uudistuu ja arvostaa jäseniään sekä kantaa vastuunsa lähimmäisestä lähellä ja kaukana.
   

Haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella:

 • Kaikilla pareilla sukupuolesta riippumatta tulee olla mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen.
   
 • Kohdennamme lähetyksen ja kansainvälisen vastuun määrärahat niille järjestöille, jotka sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
   
 • Toimintaan kutsutaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Alueen monikulttuurisuus huomioidaan järjestämällä toimintaa useammalla kielellä sekä edistämällä eri kristillisten toimijoiden yhteyttä ja uskontodialogia.
   
 • Olemme aktiivisesti mukana seurakunnan työntekijävalinnoissa. 
   
 • Toiminta ei ole vain työntekijöiden varassa, vaan vapaaehtoisten roolia vahvistetaan. Mahdollistamalla seurakuntalaisten osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, edistämme sitä, että jokainen voi löytää itselleen sopivan tavan toimia seurakunnassa.
   
 • Kehitämme nykyisten toimitilojen monipuolista käyttöä, mutta haluamme, että seurakunnassa jalkaudutaan kohtaamaan ihmisiä myös toimitilojen ulkopuolelle. Seurakuntamme on aktiivisesti läsnä verkossa ja mahdollistaa myös osallistumisen netissä.
   
 • Teemme yhteistyötä erilaisten järjestöjen, yhteisöjen sekä paikallisten toimijoiden kanssa.
   
 • Edistämme vastuullista ja kestävää taloudenpitoa seurakunnassa.
   
 • Toimimme luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

https://www.facebook.com/kirkkokaikilleleppavaara/
https://www.instagram.com/kirkkokaikilleleppavaara/

Yhteyshenkilö: Sini Tyvi: sini.tyvi@gmail.com, 040 732 1343.

Kokoomus ja sitoutumattomat

Rakennetaan yhdessä hyvän arjen seurakunta.

Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden toteuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta. Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta ja kykyä tehdä seurakunnissa valintoja, joissa korostuvat merkityksellisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat.

Ryhmän tausta: Kokoomus

Tavoitteet:
Rohkeutta, toivoa ja rakkautta

 • puhua uskosta ja sen merkityksellisyydestä
   
 • edistää kirkkoa, johon kaikki ovat tervetulleita
   
 • pitää kirkon merkitykselliset toiminnot lähellä ihmistä
   
 • elää ajassa ja olla edelläkävijä
   
 • suhtautua avoimesti ja kannustavasti uusiin seurakuntatyön muotoihin
   
 • turvata kirkon taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
   
 • inhimillisyyttä kohtaamiseen
   
 • arvostaa seurakunnan auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla kulkemista
   
 • ottamaan vastuuta toimista, jotta kannamme vastuuta myös tulevista sukupolvista
   
 • kehittää ja ylläpitää yhteistyötä koulujen, kolmannen sektorin, kunnan, hyvinvointi- ja sote-palveluiden kanssa
   
 • toimia kirkossa ja seurakunnassa yhteistyössä työntekijöiden kanssa, toinen toistamme arvostaen 
   
 • kuunnella ja keskustella seurakuntalaisten kanssa ja toimia yhdessä 
   
 • toimia seurakunnan ja kirkon luottamushenkilönä


Mitä haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella:

 • Seurakuntien ja kirkon taloudesta huolehtiminen on tulevalla kaudella yksi tärkeimmistä tehtävistä. Haluamme, että kirkko voi jatkossakin tarjota monimuotoisesti eri palveluja ja toimintoja. Tämä tarkoittaa seinistä vähentämistä, mutta toimintoja voi toteuttaa myös uudella tavalla. Seurakunnissa onkin jo tehty kipeitä päätöksiä toimitilojen luopumisista. Seurakunnan toimintoja täytyy nyt miettiä uudelleen, ja myös uudella tavalla.
   
 • Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Espoon seurakuntien uuden strategian loppuvuodesta. Strategiasta on tulossa kunnianhimoinen ja eteenpäin suuntautuva. Strategian toimeenpano alkaa uusien luottamushenkilöiden vetämänä ja tähän työhön panostamme. 

https://www.leppavaarankokoomus.net/seurakuntavaalit/
Facebook: https://www.facebook.com/leppavaarankokoomus

Kokoomuksen kirkkopoliittinen ohjelma

Yhteyshenkilö: Herttaliisa Tuure: herttaliisa.tuure@gmail.com, 040 559 4854.

Yhdessä matkalla

Olemme Yhdessä matkalla ja rakennamme tulevaisuuden kirkkoa ja seurakuntia.

Ryhmän tausta: Yhdessä matkalla -ryhmä toimii kaikissa Espoon suomenkielisissä seurakunnissa. Olemme aktiivisia seurakuntalaisia. Meitä yhdistää tavoite kehittää seurakuntia ja seurakuntayhtymää sekä keskittyminen kirkon perustehtävään. Ryhmämme yhdistää poliittisesti ja yhteiskunnallisesti eri tavoin ajattelevia. Meihin kuuluu myös eri kirkollisiin herätysliikkeisiin ja järjestöihin lukeutuvia henkilöitä. Kutsumme kaikkia seurakuntalaisia mukaan rakentamaan seurakuntaa ja kirkkoamme.

Tavoitteet: 

 • Sitoudumme kirkon perustehtävään ja tunnustukseen. Meille tärkeitä asioita ovat lähetystyö, vaikeuksissa olevien espoolaisten auttaminen ja perheiden tukeminen.
   
 • Seurakunta on hengellinen koti, jossa saa levätä, kasvaa uskossa, tehdä vapaaehtoistyötä ja toimia keskinäisessä kunnioituksessa. Haluamme kutsua kaikkia seurakuntayhteyteen ja aktivoida erityisesti nuoria aikuisia toimimaan omassa seurakunnassaan.
   
 • Luotamme Raamattuun. Seurakunnan tulee kannustaa mukaan toimintaan myös eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Työmuotoja tulee kehittää muuttuvien tarpeiden mukaan.
   
 • Seurakuntien ja seurakuntayhtymän talous on pidettävä kestävällä pohjalla.
   
 • Kirkon toiminnan oleellinen osa on lähetystyö. Haluamme, että Espoon seurakunnat jatkavat työtä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta.

Mitä haluamme edistää seuraavalla vaalikaudella:

 • Jokaista tarvitaan: Seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti, jossa vapaaehtoistyötä arvostetaan. Tuemme jokaista löytämään oman paikkansa.
   
 • Sanan ja rukouksen varassa: Raamattu ohjaa meitä toimimaan kaikkien parhaaksi.
   
 • Toivon sanoma lähelle ja kauas: Teemme lähetystyötä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Toivotamme maahanmuuttajat tervetulleiksi ja kehitämme toimintaamme monikieliseksi. Vahvistamme yhteyksiä kristillisiin seurakuntiin ja järjestöihin.
   
 • Toisistamme välittäen: Seurakunta kohtaa ja auttaa kaikkia avun tarvitsijoita, erityisesti heikoimmassa asemassa olevia.
   
 • Perheitä tukien: Seurakunta tukee perheiden hyvinvointia, kristillistä avioliittoa sekä lasten ja nuorten kasvatusta.
   
 • Luonnon parhaaksi toimien: Toimimme aktiivisesti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
   
 • Taloudesta huolehtien: Taloudenhoidon tulee olla kestävällä pohjalla, jotta seurakunnan ydintoimintojen jatkuvuus varmistuu.

http://www.yhdessamatkalla.fi
Facebook: https://www.facebook.com/yhdessamatkalla

Yhteyshenkilö: Kirsi Nummi, kirsi.s.nummi@gmail.com, 040 838 2371

Lisätietoa verkosta ja omasta seurakunnasta:

Valtakunnallinen vaalisivusto äänestäjille ja ehdokkaille seurakuntavaalit.fi
Espoon seurakuntien vaalisivusto
Lisätietoa seurakuntavaaleista Leppävaaran seurakunnassa saat pastori Jukka Raunulta: jukka.raunu@evl.fi,  040 524 3057. 

24.8.2022 12.10