Uutislistaukseen

Espoon seurakuntavaalien ehdokkaista kolme neljäsosaa on uusia

Marraskuussa pidettäviin seurakuntavaaleihin asetettiin sama määrä ehdokkaita kuin neljä vuotta sitten. Suurin osa ehdokkaista on uusia. Esbo församlingissa jätettiin vain yksi ehdokaslista ja siellä päädyttiin sopuvaaliin. 

Vaalislogan

Espoon seurakuntavaaleissa on asetettu yhteensä 483 ehdokasta. Kirkkovaltuustopaikkaa seuraavalle nelivuotiskaudelle tavoittelee 238 ehdokasta ja kuuteen seurakuntaneuvostoon on ehdolla yhteensä 245 henkeä. Suurin osa ehdokkaista on ehdolla molemmissa vaaleissa. 

Vaalien ehdokkaista noin 75 prosenttia on uusia eli henkilöitä, jotka eivät tällä hetkellä toimi hakemassaan luottamustoimessa. Noin 28 prosenttia ehdokkaista on tällä hetkellä seurakuntaneuvoston jäseniä ja joka viides valtuustoehdokas on nykyinen kirkkovaltuutettu.  Vajaa kolmannes nykyisistä luottamushenkilöistä ei asetu ehdolle seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Ehdokkaiden määrä on samalla tasolla kuin viime vaaleissa. Ehdokkaiden keski-ikä on 55 vuotta. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on kaksitoista eli puolet edellisvaaleihin verrattuna. Naisia ja miehiä on ehdolla suunnilleen yhtä paljon – seurakuntaneuvostoon pyrkii niukka enemmistö naisia ja valtuustoon niukka enemmistö miehiä.

Kolme isoa ryhmittymää asetti ehdokkaita

Kaikissa suomenkielisissä seurakunnissa ehdokkaita asetti kolme valitsijayhdistystä. Poliittisista puolueista omalla listallaan mukana on tällä kertaa ainoastaan kokoomus, jonka listoilla on joka neljäs ehdokas. Osa listan ehdokkaista on sitoutumattomia. Viime vaaleissa listoja oli myös demareilla ja perussuomalaisilla.

Eniten ehdokkaita on jälleen perinteisiä arvoja kannattavalla Yhdessä matkalla -valitsijayhdistyksellä. Heidän listoillaan on hieman yli 40 prosenttia ehdokkaista, kun viime vaaleissa he asettivat yli puolet ehdokkaista. Uudistusmieliset valitsijayhdistykset Kirkko kaikille ja Tulkaa kaikki ovat vahvistaneet osuuttaan, viimeksi joka viides ehdokas edusti heitä, nyt osuus on noin 35 prosenttia. 

Esbo svenska församlingissa sopuvaalit

Esbo svenska församlingin seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston vaaleihin jätettiin vain yksi ehdokaslista. Siinä 14 hengen seurakuntaneuvostoon ehdolla on 17 henkeä ja 6 kirkkovaltuustopaikkaa tavoittelee 9 henkeä. 

Valitsijayhdistys ehdotti seurakunnan vaalilautakunnalle, että seurakunnassa järjestetään sopuvaalit ja ehdotus hyväksyttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Esbo svenskan jäsenet eivät äänestä tällä kertaa seurakuntavaaleissa. Seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet tulevat valituiksi valitsijayhdistyksen ilmoittamassa järjestyksessä. Vaalilautakunta vahvistaa valinnan marraskuussa. 

Seurakuntavaalit marraskuussa
Seurakuntavaaleissa Espoossa valitaan 61 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä yhteensä 96 jäsentä kuuden seurakunnan seurakuntaneuvostoihin. Vaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 ja varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet Espoon seurakuntien jäsenet. Esbo svenska församlingissa on sopuvaali, joten varsinaista vaalia ei suoriteta. 

Ehdokkaiden määriin voi tulla vielä pieniä korjauksia. Ehdokkaiden tiedot päivitetään vaalisivuille lähiaikoina. 

16.9.2022 13.00