Uutislistaukseen

Espoon aluekeskusrekisteri selätti pitkät jonotusajat

Ihmisiä tuskastuttaneet pitkät jonot alkavat olla toistaiseksi taaksejääneitä Espoon aluekeskusrekisterissä. Esimerkiksi perunkirjoituksissa vaadittavan sukuselvityksen saa noin kahdessa viikossa.

Sari Anetjarvi kuva EijaHarju lukkari 2023.jpg

Iso merkitys meidän jonojen purkautumisessa on ollut muiden aluekeskusrekistereiden tarjoamalla avulla. Tilaussumaamme ovat lyhentäneet: Helsinki, Vantaa, Kuopio, Kokkola, Rovaniemi ja Itä-Suomi, Sari Anetjärvi kiittää.

Espoon aluekeskusrekisteri vastaa Espoon kuuden seurakunnan ja 12 muun seurakunnan kirkonkirjojen pidosta.

-Pystymme tällä hetkellä erittäin hyvin vastaamaan asiakkaiden pyyntöihin, Espoon seurakuntayhtymän hallintojohtaja, aluekeskusrekisterin johtaja Sari Anetjärvi kertoo huojentuneena.

Mistä muutos parempaan sitten johtuu?

- Uutta sukuselvitysjärjestelmää on opittu käyttämään, ja samalla myös sen tekniset haasteet on saatu selätettyä. Jonoja on saatu lyhennettyä niin ikään henkilöstöä runsaasti lisäämällä.

-Erityisen iso merkitys meidän jonojen purkautumisessa on ollut muiden aluekeskusrekistereiden tarjoamalla avulla. Tilaussumaamme ovat lyhentäneet: Helsinki, Vantaa, Kuopio, Kokkola, Rovaniemi ja Itä-Suomi, Sari Anetjärvi kiittää.

Pahimmillaan ihmiset joutuivat odottamaan tilaamaansa sukuselvitystä yli 22 viikkoa. Toimitusaikojen venyminen johtui sekä uuden teknisen järjestelmän käyttöönotosta että siirtymisestä keskitettyyn sukuselvitysten tuottamiseen aiempaa isommalla maantieteellisellä alueella.

-Isompi palvelualue toi mukanaan ennakoimattoman suuren työmäärän, ja tämä johti tarpeeseen palkata lisää henkilökuntaa keskusrekisteriin. Henkilöstön kouluttaminen sukuselvitysjärjestelmän käyttöön vaati myös useita kuukausia, Sari Anetjärvi kertoo.

Monet ihmiset ymmärrettävästi harmistuivat ja kiukustuivat kohtuuttoman pitkistä palveluajoista. Palautetta pitkistä jonoista kertyi runsaasti.

- Viime aikoina kritiikkiä ei ole tullut. On helpottavaa kaikkien kannalta, että sukuselvitysten toimitusaika on ollut jo jonkin aikaa todella hyvä, Sari Anetjärvi toteaa.

4.1.2023 07.00