Uutislistaukseen

Espoonlahden uusi kirkkoherra valitaan huhtikuussa – ehdokkaat äänessä maaliskuussa

Espoonlahden seurakunnan uusi kirkkoherra on selvillä 4.4.2023. Tuleva kirkkoherranvaali käydään välillisenä eli valinnan tekee Espoonlahden seurakuntaneuvosto. Ennen valintaa hakijat haastatellaan, minkä lisäksi seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin.

Ehdokkaat yhdessä.jpg

Kuvassa ehdokkaat vasemmalta oikealle: Jukka Lehti, Kirsi Muurimäki ja Tuomas Luoma.

Espoonlahden seurakunnan monivuotinen kirkkoherra Jouni Turtiainen jää vanhuuseläkkeelle ensi syksynä. Uusi kirkkoherra aloittaa työssään 1.9.

Uudeksi kirkkoherraksi on ehdolla kolme hakijaa: Espoonlahden seurakunnan hallintokappalainen Jukka Lehti, Lahden Joutjärven seurakunnan kappalainen Tuomas Luoma ja Espoon tuomiokirkkoseurakunnan pastori Kirsi Muurimäki.

Espoonlahden seurakuntaneuvosto haastattelee hakijat kokouksessaan 7.3. Seurakuntaneuvosto valitsi haastattelukysymysten laatimista sekä muun vaaliohjelman valmistelua varten vaalityöryhmän, johon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra Jouni Turtiainen, Tuomiokapitulin asettama vaalin valmistelija kirkkoherra Päivi Linnoinen (Tapiolan seurakunta) ja seurakuntaneuvoston valitsemat jäsenet Sampo Alanko, Elina Jussila ja Marja Vuorela.

Kullakin ehdokkaalla on mahdollisuus pitää Toivon aamurukous viikolla 11 eli 13.–17.3. välisenä aikana. Ehdokkaiden pitämiä rukoushetkiä voi seurata Espoonlahden kirkossa ja Facebookin välityksellä. Ehdokkaiden avoin haastattelu- ja esittelytilaisuus pidetään Espoonlahden kirkossa 23.3. klo 18. Lisäksi ehdokkailla on mahdollisuus osallistua Onnenpäivä-tapahtumaan Soukan kappelilla 25.3.

Ehdokkaiden esittely

Ehdokkaita pyydettiin kertomaan itsestään jatkamalla seuraavia lauseita:

  1. Minua innosti hakemaan Espoonlahden kirkkoherraksi…
  2. Antaisin Espoonlahden seurakunnalle…

Jukka Lehti

Minua innosti hakemaan Espoonlahden kirkkoherraksi luottamus Jumalan suunnitelmaan ja siihen, että hän ohjaa minut oikealle paikalle valtakuntansa työssä. Olen saanut palvella tätä seurakuntaa jo 17 vuoden ajan, joten tiedän, minkälaiseen upeaan työ- ja jumalanpalvelusyhteisöön olen hakeutumassa uuteen tehtävään.

Antaisin Espoonlahden seurakunnalle tuttuutta, innokkuutta, uutteruutta ja toivottavasti myös uutta näkökulmaa johtamiseen. Strategista näkyä ja hengellistä johtajuutta.

 

Tuomas Luoma

Minua innosti hakemaan Espoonlahden kirkkoherraksi mahdollisuus toimia omassa kotikaupungissani kirkkoherrana. Kokisin hienona ja merkityksellisenä asiana saada olla osa Espoonlahden seurakuntaa tässä roolissa. Omat kokemukseni Espoonlahden seurakunnasta ovat todella myönteisiä, ja tässä tehtävässä minua innostaisi se, että saisin olla tekemässä ja mahdollistamassa samanlaisia kokemuksia myös muille.

Espoonlahden seurakunnassa minua innostaa myös ajatus monien erilaisten tapojen, perinteiden ja kulttuureiden yhteiselosta. Ajattelen, että Espoonlahden seurakunta voisi olla monenlaisten yhteisöjen verkosto, joita yhdistäisi yhteinen identiteetti, yhteinen sanoma ja raikkaasti sanoitettu evankeliumi. Kun jotain tuollaista aistin, innosti se entisestään lähtemään mukaan hakuun.

Espoonlahden seurakunta saisi minusta keskustelevan, läsnä olevan ja luotettavan kirkkoherran. Yhdessä pystyisimme suunnittelemaan toimintaa sopivasti säilyttäen ja tarpeen tullen uudistaen. Kirkkoherrana antaisin Espoonlahden seurakunnalle välineitä hyvään, sujuvaan ja yhteisölliseen seurakunta-arkeen.

Aikaisempi kokemukseni seurakuntatyöstä ja opintoni yhteiskunnan muutosten parissa ovat auttaneet ymmärtämään sitä, missä yhteiskuntamme menee. Minulla on hyvä ymmärrys siitä, millainen rooli seurakunnalla voi parhaimmillaan olla osana suomalaista elämäntapaa. Kirkkoherrana antaisin mielelläni omat tietoni ja taitoni seurakunnan käyttöön, jotta se voisi jatkossakin palvella ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla. Omalla toiminnallani loisin mahdollisuuksia ihmisille olla ja elää kristittynä itselleen luontevalla tavalla. Seurakunnan arki on paljon suunnitelmia, ideointia ja tehtyä toimintaa. Kaikki sellainen on tärkeää, mutta kirkkoherrana toisin mukanani myös lapsenomaisen innostumisen kirkkomme sanomasta ja evankeliumin läsnäolosta tässä maailmassa.

 

Kirsi Muurimäki

Olen Kirsi Muurimäki ja olen asunut Espoossa 30 vuotta. Siitä parikymmentä vuotta olen toiminut seurakuntapastorina sekä hoitanut aluekappalaisen tehtävää Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa, joka on Suomen viidenneksi suurin seurakunta. Espoonlahden seurakunta näyttää merenranta-alueineen, uuden Länsi-metron tuomien mahdollisuuksien ja ammattitaitoisten työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden ja vastuunkantajien modernilta ja kansainväliseltä yhteisöltä.

Ihmisen kohtaaminen kulloisessakin tilanteessa on tärkeintä. Kaikkien ihmisten kunnioitus ja arvostaminen on peruslähtökohta. Olen rohkeasti kirkon ja evankeliumin asialla luontoarvoja unohtamatta. Maailma on muuttunut ja Espoo sen mukana. Tulevaisuus vaatii myös seurakunnalta uudistumista ja pelotonta kehittämistyötä perinteitä hylkäämättä. Kirkon arvot ovat usko, toivo ja rakkaus. Ne ohjaavat seurakunnan pitämään huolta pienimmistä, luomaan toivoa nuorille ja kulkemaan niiden rinnalla, jotka ovat joutuneet ahtaalle elämässä. Kirkko ei ole meidän ihmisten, vaan Kristuksen varassa, siksi kuljemme Pyhän Hengen viitoittamalla tiellä. Työyhteisössä toivon olevani kuunteleva ja kannustava esihenkilö. Uskon yhdessä tekemiseen rukouksen hengessä.

25.1.2023 10.52