Uutislistaukseen

Muskareissa on lämpöä ja läheisyyttä ja pienten iloa

Ensi syksynä alkaviin Espoon seurakuntien muskareihin eli musiikkileikkikouluryhmiin ilmoittaudutaan 20.4.–20.5. Opettajilla on vuosikymmenten kokemus ja vahva ammattitaito muskariryhmien ohjaamiseen. Monet perheet ja lapset ovat luoneet pitkiä ja kestäviä perhetuttavuuksia muskarissa.

Kuvassa on ryhmä muskariopettajia auringossa puun alla käsissään soittimia.

Espoon seurakuntien muskariopet. Kuva: Eija Harju.

–Jotkut perheet ovat käyneet muskariryhmissä aina uuden vauvan synnyttyä. Jopa seitsemän vuoden muskaritaivalta on kertynyt yhdessä ennen kuin pienin lapsi on perheestä mennyt kouluun, kertoo varhaisiän musiikinopettaja Heli Vapaakallio Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta.

–Minulla on ryhmässä yksi isä, joka on useamman vuoden ajan tuonut tyttärensä arkiaamuna muskariin ennen päiväkotiin menoa. Heille tämä on tärkeää yhteistä aikaa, Heli Vapaakallio kertoo.

Lapsen voi tuoda muskariin myös isovanhemmat tai joku muu luottoaikuinen

–Oma lapsenlapseni oli mukana ryhmässä. Oli fantastista seurata tutun pienen vauvan kehitystä. Vauva oppii yllättävän nopeasti kuulemaan tuttuja lauluja, ja iloitsee vaikka marakassien esiin ottamisesta. Ja sekin on hienoa, miten vauva herää seuraamaan muita lapsia, Vapaakallio sanoo.

–Vanhemman ja lapsen vuorovaikutus kehittyy usein hienosti. Vanhempi oppii lukemaan vauvan kehonkieltä ja viestejä. Ryhmän jäsenenä oppii tuntemaan omaa vauvaansa paremmin. Vuorovaikutus muiden lasten vanhempien kanssa on antoisaa, Vapaakallio jatkaa.

–Seurakunnan muskareissa ei ole kiire, vaan niissä on lämpöä ja läheisyyttä. Kirkon ja seurakunnan ovi on helppo avata muskariin tulemisen kautta. Muskareissa käy monenlaisia perheitä hyvin erilaisista taustoista.

Muskareita on kaikissa Espoon suomenkielisissä seurakunnissa. Kaikkiaan niissä käy yhteensä lähes 900 lasta vanhempineen viikoittain.

Erilaisia muskareita eri ikäryhmille

Vauvaryhmissä lapsi käy muskarissa aikuisen kanssa. Muskarissa lauletaan, körötellään, liikutaan, soitetaan, lorutellaan ja kuunnellaan musiikkia. Yksi- ja kaksivuotiaiden lasten muskaritunnin kesto on 30 minuuttia. Sisarusryhmiin 2–5-vuotiaiden voi osallistua useamman tai yhden lapsen kanssa. Näissä kerran kesto on 30–40 minuuttia. Isompien lasten ryhmissä lapsi käy muskarissa yksin, ilman vanhempaa. 3–6-vuotiaiden muskarin kesto on 40 minuuttia.

Kanteleryhmissä harjoitellaan 5-kielisen kanteleen soittoa. Ryhmä sopii parhaiten 6–7-vuotiaille. Lainakannel on mahdollinen joissakin seurakunnissa, jos omaa ei ole mahdollista hankkia.

Tarjolla on myös kuorotoimintaa 5–8-vuotiaille muskari-ikäisille Tuomiokirkkoseurakunnassa, Leppävaarassa, Tapiolassa ja Olarissa. Kuoroja johtavat seurakuntien musiikin ammattilaiset ja ne ovat maksuttomia. Tuomiokirkkoseurakunnassa aloitetaan uutuutena 7–8-vuotiaiden lasten nokkahuiluryhmä ensi syksynä.

Espoonlahden kirkolla pidetään lisäksi 5-6 -vuotiaiden taidemuskarikurssi (8 krt). Taidemuskarissa käytetään musiikin lisäksi muitakin ilmaisukeinoja: voimme esim. maalata, näytellä, tarinoida, tanssia. Tarkempi sisältö muotoutuu lasten kiinnostusten kohteiden mukaan. Valmistamme kurssin aikana lasten ideoiden pohjalta lyhyen esityksen, jota osallistujien perheet voivat tulla seuraamaan viimeiselle kerralle. Taidemuskaria ohjaavat musiikkileikkikoulun opettaja Sonja Munter-Mäkeläinen ja perhetoiminnan ohjaaja, keraamikko Kati Vilkman. Kurssin hinta on 60 €. 

Muskarin lukuvuosi ja maksut

Muskarit alkavat syyskaudella viikoilla 33–34 ja kevätkaudella viikolla 2. Lukuvuodessa on 30 toimintaviikkoa, joista 2–4 kertaa voi olla esim. konsertti, juhla tai perhemessu. Maksu on 75 euroa lukukaudelta, josta sisarusalennusta saa -50 %. Mikäli perhe saa jotakin Kelan harkinnanvaraista tukea, ei maksua peritä. Tätä varten löytyy verkossa maksuvapautuslomake, joka toimitetaan muskariopettajalle. Muskariin pääsee mukaan myös kauden aikana, mikäli ryhmissä on tilaa. Muskareihin voi ilmoittautua seurakunnan nettisivujen kautta myös läpi vuoden.

Muskariryhmiin ilmoittautuminen verkossa

 

Uutiseen lisätty Espoonlahden taidemuskari 21.4. klo 16.47. MA
Uutiseen lisätty lasten kuoroihin myös Olarin seurakunta 15.5. klo 17.28. ÅJ

 

18.4.2023 14.31