Koulutus ja kuntoutus valmentavat vankeja vapauteen

28.8.2018 13.16

Kuvassa olevat vankilapappi Tuomas Pitkänen tapaa työssään Helsingin vankilassa rangaistustaan suorittavia ... Vankilapappi Tuomas Pitkänen tapaa työssään Helsingin vankilassa rangaistustaan suorittavia vankeja. Olarin seurakunnan diakonissa Eveliina Kaipilalle vankilavierailut ovat yksi osa laajempaa kriminaalityötä. Kuva: Eija Harju

Vankilapappi Tuomas Pitkänen tapaa työssään Helsingin vankilassa rangaistustaan suorittavia vankeja. Olarin seurakunnan diakonissa Eveliina Kaipilalle vankilavierailut ovat osa laajempaa kriminaalityötä.

- Työ vankilassa vaatii nöyryyttä, rehellisyyttä ja tietynlaista rohkeutta. Vankilapappina minun on osattava ennemmin osattava kuunnella toista kuin puhua itse. Vankien kanssa vuorovaikutuksessa tulee olla selkeät rajat. Vankilassa ei pärjää työntekijä, joka haluaa miellyttää kaikkia, Helsingin vankilan uusi vankilapastori Tuomas Pitkänen kertoo.

Hän toteaa esimiestään Kati Seittiä siteeraten, että vankilan työntekijöillä ei saa olla omia agendoja.

- Tehtäväni on auttaa ja kohdata vankeja, hän korostaa.

Hermannin kaupunginosassa sijaitseva Helsingin vankila on ollut Tuomas Pitkäsen työpaikka elokuun alusta lähtien. Sijaisuus kestää tammikuuhun 2019 asti. Aiemmin hän on työskennellyt 11 vuoden ajan rippikoulutyöstä vastaavana pappina Munkkiniemen ja Mikaelin seurakunnissa.

Moniammatillista auttamista

Helsingin vankila on vuonna 1881 rakennettu suljettu laitos, jossa vankipaikkoja on 232. Keskivankiluku vuonna 2017 oli 250. Helsingin vankila on yksi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle kuuluvista vankiloista. Helsingin vankilassa Tuomas Pitkänen työskentelee vankien koulutuksesta ja kuntouttamisesta vastaavassa yksikössä. Vartijoiden lisäksi vankien parissa työskentelee muun muassa sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja päihde- ja opinto-ohjaajia sekä työtoiminnan ohjaajia. Tuomas Pitkänen kokee itsensä etuoikeutetuksi saadessaan työskennellä moniammatillisessa yhteisössä.

 Työmme tavoitteena on valmentaa vankia siten, että vapauduttuaan hän pärjää yhteiskunnassa."
Tuomas Pitkänen

Tuomas Pitkänen tapaa vankeja arkisin virka-aikaan. Kahdenkeskisten tapaamisten sisällöstä hän ei puhu muiden työntekijöiden kanssa, sillä pappina häntä sitoo vaitiolovelvollisuus. Päivittäin hän tapaa yhdestä neljään vankia. Heitä hän kohtaa muulloinkin esimerkiksi vankilan työpajoilla tai osastoilla kiertäessään.

- Tapaamistoive tulee aina vangilta. Tapaamista hän anoo lomakkeella. Uskonnonvapauslain mukaan vangilla on oikeus tavata oman uskontokuntansa edustajaa ilman vartijan läsnäoloa.

Keskusteluiden aiheet vaihtelevat perhesuhteista päihteisiin, oman elämänhistoriansa hahmottamisesta Jumala- ja merkityssuhteisiin.

- Yksi isoimmista huolista vangeilla on perhesuhteet. Usein tapaamisissa puhutaan syistä, joiden vuoksi ihminen on joutunut vankilaan. Autan vankeja myös kirkollisissa asioissa.

Sunnuntaisin Tuomas Pitkänen pitää kaksi messua vankilan kirkossa. Hän myös koordinoi muiden uskonnollisten yhteisöjen ja kirkkokuntien viikoittain pitämiä hartausvuoroja. Hän on töissä kolme viikonloppua. Joka neljäs viikonvaihde on hänellä vapaa. Silloin messusta vastaavat vuorollaan muut Helsingin seurakuntien papit.

Neuvontaa ja sielunhoitoa

Olarin seurakunnan diakonissa Eveliina Kaipilan vastuulle kuuluu päihde-, mielenterveys- ja kriminaalityö.
- Seurakuntien kriminaalityöllä tarkoitetaan työtä, jossa kohdataan vankeja, vapautuvia vankeja ja heidän läheisiään. Vankilavierailut on yksi osa tehtäviäni, Eveliina Kaipila kertoo.

Nykyisessä virassa hän on työskennellyt helmikuusta lähtien. Olarin seurakuntaan hän tuli Veripalvelusta. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja-diakonissa. Hänen koulutuksestaan on hyötyä vankilatyössä, sillä vankien terveystutkimuksissa on todettu yhdeksällä kymmenestä vangista päihdeongelmia. Lähes joka toisella vangilla on persoonallisuushäiriö, ahdistuneisuushäiriö, masennus tai muu psyykkinen sairaus.

Eveliina on tavannut vapautuneita vankeja ja heidän omaisiaan diakonian vastaanotolla. Usein auttaminen on kahdenkeskistä keskustelua ja sielunhoitoa.

- Tapaamisissa pyrin neuvomaan ihmisiä esimerkiksi heidän tarvitsemiensa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden pariin sekä auttamaan arkisten asioiden selvittelyssä. Kannustan niin ikään vapautuneita vankeja päihteettömään ja terveelliseen elämään.

Helsingin vankilassa olevien espoolaisten vankien sielunhoito on tällä hetkellä Olarin seurakunnan vastuulla.
- Vankilavierailut ovat minulle uusi asia. Jatkossa aion vierailla Helsingin vankilassa tarpeen mukaan, Eveliina Kaipila kertoo.

Teksti ja kuva:
Eija Harju


Kuvateksti:
Olarin seurakunnan diakonissa Eveliina Kaipila ja vankilapappi Tuomas Pitkänen tapaavat tarpeen mukaan vankeja Helsingin vankilassa.

« Uutislistaukseen