Uutislistaukseen

Kuva Kira Ertmanista meren äärellä. Kuvaaja Marko Läärä. Kira Ertman on Esbo svenskan uusi kirkkoherra. Kuva: Marko Läärä.

Kira Ertman valittu Esbo svenskan kirkkoherraksi

2.10.2018 19.22

Esbo svenska församlingin uudeksi kirkkoherraksi on valittu Kira Ertman. Uusi kirkkoherra aloittaa virassa 1. huhtikuuta 2019.

Esbo svenska församlingin seurakuntaneuvosto on 2.10.2018 kokouksessaan valinnut Kira Ertmanin uudeksi kirkkoherraksi. Tämä on ensimmäinen kerta kun Espoon seurakunnissa valitaan kirkkoherra epäsuoralla vaalilla.

Kira Ertman on syntynyt vuonna 1982 ja valmistunut teologian maisteriksi 2008. Hän on työskennellyt seurakuntapastorina Norra svenska församlingissa vuonna 2008, Esbo svenska församlingin seurakuntapastorina 2009–2013 ja kappalaisena vuodesta 2013.

Virkaa hakivat Ertmanin lisäksi kappalainen Monica Cleve, Ekenäsnejdens svenska församling, kirkkoherra Karl af Hällström, Lovisa svenska församling sekä hiippakuntadekaani Magnus Riska, Domkapitlet i Borgå stift.

Valinnasta äänestettiin. Kira Ertman sai 10 ääntä, Magnus Riska 4 ääntä ja Karl af Hällström 1 äänen.

Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat päteviksi virkaan. Vaaleja on valmistellut seurakuntaneuvoston asettama haastatteluryhmä. Yleisölle avoin paneelikeskustelu järjestettiin 27.9.

Porvoon tuomiokapituli vahvistaa vaalituloksen. Nykyinen kirkkoherra Roger Rönnberg jää eläkkeelle 1.4.2019.

Esbo svenska församlingin jäsenmäärä on noin 15 000 ja se on Porvoon hiippakunnan suurin seurakunta. Työntekijöitä on kolmekymmentä ja seurakunta toimii koko Espoon kaupungin alueella. Sen pääkirkkona on Espoon tuomiokirkko.

 

Kira Ertman ny kyrkoherde i Esbo svenska församling

Församlingsrådet i Esbo svenska församling har vid sitt möte 2.10.2018 valt Kira Ertman till ny kyrkoherde. Det är första gången som en kyrkoherde i Esbo svenska församling har valts genom indirekt val.

Kira Ertman är född 1982 och blev teol. mag. 2008. Hon har varit församlingspastor i Norra svenska församlingen år 2008, församlingspastor i Esbo svenska församling 2009-2013 och kaplan i Esbo svenska församling från år 2013.

Förutom av Kira Ertman söktes tjänsten av kaplan Monica Cleve, Ekenäsnejdens svenska församling, kyrkoherde Karl af Hällström, Lovisa svenska församling, och stiftsdekan Magnus Riska, domkapitlet i Borgå stift.  

Valet skedde genom omröstning med resultatet 10 röster för Kira Ertman, 4 röster för Magnus Riska och 1 röst för Karl af Hällström.

Alla sökande har av domkapitlet i Borgå stift förklarats vara behöriga för tjänsten. Valet förbereddes av en intervjugrupp som tillsattes av församlingsrådet. En paneldebatt för allmänheten ordnades 27.9.

Valet ska ännu fastställas av domkapitlet i Borgå stift. Den nuvarande kyrkoherden Roger Rönnberg går i pension 1.4.2019. 

Esbo svenska församling är med sina 15 000 medlemmar den största församlingen i Borgå stift. Församlingen har 30 anställda och har verksamhet i hela Esbo stad med Esbo domkyrka som sin huvudkyrka.