Uutislistaukseen

Tapiolan kirkon peruskorjaus etenee

Espoon Tapiolan kirkon peruskorjaushanke etenee. Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman 12. marraskuuta.
Tapiolan kirkon sisäänkäynti

Tapiolan kirkon sisäänkäynti

Seuraavaksi asia etenee yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn. Jos valtuusto myöntää varat peruskorjaukseen, jatkosuunnittelu käynnistyy toteutuskumppaneiden kilpailutuksella. Peruskorjaus pääsee alkamaan aikaisintaan vuoden 2020 syksyllä tai viimeistään 2021 keväällä. Varsinainen työmaavaihe kestää 12–16 kuukautta.

Aarno Ruusuvuoren suunnittelma kirkko on rakennettu vuonna 1965. Laajassa peruskorjauksessa kunnostetaan suunnitelman mukaan niin rakenteita, kiinteistötekniikkaa kuin kirkon aluetta. Kirkkorakennus on suojeltu asemakaavalla niin ulkosivun kuin sisätilojen osalta. Peruskorjaus suoritetaan vuoropuhelussa kaupunginmuseon kanssa.

Kirkon julkisivut korjataan, ikkunat kunnostetaan, kattoikkunat uusitaan ja laajennusosan tiiviysvauriot korjataan. Rakennusten sokkeleiden kosteuseristystä parannetaan ja samalla uusitaan salaojitus. Tekniset järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä, joten lämmitys-, viemäri-, vesijohto- ja ilmanvaihtojärjestelmät pääsääntöisesti uusitaan. Myös tonttivesijohto uusitaan. Valaistusta ja akustiikkaa niin ikään parannetaan. Peruskorjaus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein niin, että ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat, taloudellisuus sekä sosiaalisuus huomioidaan. Kirkon tontilla sijaitsevat asuntorakennukset päätettiin rajata hankkeen ulkopuolelle.

Tapiolan seurakunnan keskeinen toiminnallinen tavoite peruskorjaushankkeessa on vahvistaa kirkkoa "matalan kynnyksen" kohtaamispaikkana. Suunnitelman mukaan kirkon aulan sisäraitista halutaan tehdä kulkuväylä avaamalla raitti ja kirkkorakennus myös Tapiolan keskustan suuntaan. Raitille rakennetaan kahvilatila ja muut kokoontumistilat kootaan sisäraitin ympärille. Toimistotilojen muuntaminen monitoimitiloiksi tutkitaan rakennussuojelunäkökohdat huomioon ottaen.

Esityksen mukaan hanke on tarkoitus toteuttaa allianssiprojektina. Projektimalli oli käytössä myös Espoonlahden kirkon peruskorjauksessa, jolloin se todettiin toimivaksi mm. kustannusten hallinnan osalta. Allianssimallissa sopimusosapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä ja jakavat sen tavoitekustannukseen ja tavoitteisiin liittyvät taloudelliset ja muut riskit ja hyödyt. Valtuustolle esitetään, että Tapiolan kirkon peruskorjauksen kustannuskatoksi määritellään 16,5 miljoonaa euroa.

Tapiolan kirkko laajuudeltaan 3226 kem2. Tontilla on kirkkorakennuksen lisäksi asuinrakennus ja toimistorakennus sekä uurnalehto, Tapiolan kirkkotarha. Tapiolan kirkon edellinen laajempi peruskorjaus ja rakennuksen laajennus on tehty vuonna 1992, jolloin suunnittelusta vastasi Anna Ruusuvuori.

Tapiolan seurakunnassa on noin 23 000 jäsentä ja seurakunta pyrkii palvelemaan kaikkia alueen asukkaita, joita on n. 40 000. Työntekijöitä on noin viisikymmentä. Tapiolan seurakunnan lisäksi myös Esbo svenska församling käyttää kirkon tiloja toiminnassaan.

Lisätietoja

Petteri Leinonen, 050 340 5230, petteri.leinonen@evl.fi
kiinteistöjohtaja, Espoon seurakuntayhtymä

Päivi Linnoinen, 050 379 9038, paivi.linnoinen@evl.fi
kirkkoherra, Tapiolan seurakunta

Tapiolan kirkon kuvia voit ladata uutiskäyttöön Kirkon kuvapankistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

14.11.2018 09.39