Uutislistaukseen

Espoossa lahjoitettiin 116 000 euroa Yhteisvastuulle

Varoilla torjutaan nälkää ja köyhyyttä Espoossa, muualla kotimassa sekä maailman konfliktialueilla. Kiitokset kaikille lahjoittajille ja isolle vapaaehtoisten kerääjien joukolle!
Kuvassa yhteisvastuukerääjiä lippaiden ja liivien kanssa.

Yhteisvastuukerääjän tunnistaa liivistä ja lippaasta. Kuva: Jukka Granström

Espoon seurakuntien Yhteisvastuukeräyksen 2018 tulos on 116 064 euroa. Kaikkiaan suomalaiset lahjoittivat nälän torjuntaan 3,14 miljoonaa euroa.

Espoonlahden seurakunnan keräystulos 31 781 euroa oli jälleen Espoon suurin. Myös jäsenlukuun suhteutettuna Espoonlahti oli ykkönen: 1,03 euroa /jäsen.

Yhteisvastuun tuotto 2018 seurakunnittain Espoossa

  • Espoonlahden seurakunta: 31 781 € (1,03 €/jäsen)
  • Olarin seurakunta:  21 520 € (0,77 €/jäsen)
  • Tapiolan seurakunta: 13 997 €  (0,62 €/jäsen)
  • Espoon tuomiokirkkoseurakunta: 27 613 € (0,58 €/jäsen)
  • Esbo svenska församling: 8 725 € (0,58 €/jäsen)
  • Leppävaaran seurakunta: 12 425 € (0,51 €/jäsen)

Keräystuottojen käyttö Espoossa ja kotimaassa

Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Diakoniarahastosta myönnetään avustuksia esimerkiksi sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 20 prosentin osuus käytetään paikallisesti oman seurakunnan päättämään tarkoitukseen. Espoossa osa tuotosta on mennyt nimenomaan nälän lievittämiseen ja osa muuten tarpeessa olevien auttamiseen.

Tuomiokirkkoseurakunnassa keräystuotolla on hankittu ruokakasseja vähävaraisille ja heikosti liikkumaan pääseville vanhuksille. Tukea ohjattiin eteenpäin myös alueella toimivien ruoka-apujärjestöjen Manna Apu ry:n ja Hyvä Arki ry:n kautta. Tapiolan osuutta käytettiin niin Otaniemen Yhteinen keittiö -hankkeeseen kuin suoraan ruoka-apuun.

Espoonlahdessa oman seurakunnan osuudella tuettiin yksin asuvia, liikuntarajoitteisia vanhuksia. Vanhusten kerhoja lisättiin ja niihin järjestettiin myös kuljetus. Myös vaikeassa tilanteessa oleville yksinäisille miehille järjestettiin toimintaa. Leppävaarassa tuotolla tuettiin Raitin Pysäkin toimintaa. Olarin osuus kohdennettiin taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien perheiden tukemiseen.

Yhteisvastuun antama apu ulkomailla

Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän ravinnon ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon, majoitukseen, lasten koulunkäyntiin ja perheiden toimeentuloa parantavaan koulutukseen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Vuoden 2018 ulkomaista kohdetta ei ollut nimetty etukäteen. Keräyksen 2018 kansainvälisenä esimerkkikohteena seurattiin Etelä-Sudanista sotaa ja levottomuuksia Ugandaan paenneiden ihmisten elämää.

”Vuosi sitten pelkäsin tyttäreni laihtuvan hengiltä yksipuolisen ja riittämättömän ravinnon vuoksi. Kirkon Ulkomaanavulta saamani viljelykoulutuksen ja siementen avulla sain kasvimaan tuottamaan”, Etelä-Sudanista yksin kuuden lapsensa kanssa Ugandaan paennut opettaja Muja Rose kertoo.

Saamallaan tuella Rose on pystynyt laajentamaan viljelyään, hankkimaan kanoja ja perustamaan pienen kaupan. Lisäksi hän on päässyt töihin läheiseen alakouluun.

”Lapset voivat nyt paljon paremmin ja käyvät koulua. Olen niin kiitollinen kaikesta tuesta, jonka olemme saaneet”, Rose sanoo.

Vuoden 2019 keräys tukee lasten ja nuorten koulutusta

Vuoden 2019 Yhteisvastuukeräys tukee lasten ja nuorten koulutusta. Keräys käynnistyy sunnuntaina 3.2.2019 ja sen esimiehenä toimii Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura.

27.11.2018 09.14