Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion, Tapiolan ja Leppävaaran kirkkojen remontit ja linjasi kurssikeskusten tulevaisuutta

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 12.12.2018 Espoon seurakuntien talousarvion vuodelle 2019.  Talousarvio on 3,4 miljoonaa alijäämäinen.

Seurakuntien toiminta rahoitetaan pääosin seurakunnan jäsenten maksamalla kirkollisverolla, jota arvioidaan ensi vuonna kertyvän 41,5 miljoonaa euroa. Talousarvio perustuu yhden prosentin kirkollisveroon, mikä on maan alhaisimmalla tasolla. Valtionrahoitusta Espoon seurakunnat saavat 5,3 miljoonaa euroa.

Espoon seurakunnat ovat viime vuosien ajan sopeuttaneet talouttaan. Ensi vuonna käyttötalousmenot eivät laske vaan ne pidetään tämän vuoden talousarvion tasolla. Seurakuntien käyttötalouden menomäärärahat ovat ensi vuonna 20,5 miljoonaa euroa. Määrärahat jaetaan seurakuntien väkiluvun mukaan. Seurakunnilla on runsaasti toiminnallisia painopisteitä. Useammassa seurakunnassa panostetaan ensi vuonna esimerkiksi kasteisiin, sosiaaliseen mediaan ja monikulttuuriseen toimintaan.

Yhteisen seurakuntatyön määräraha on 4,4 miljoonaa, josta noin 2 miljoonaa käytetään lähetystyöhön ja kansainväliseen apuun sekä katastrofi- ja muihin avustuksiin. Ensi vuonna käynnistyy myös kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään arabian- ja venäjänkielistä toimintaa seurakunnissa.

Kiinteistötoimeen on talousarviossa varattu 8,4 miljoonaa. Yleishallinnon kulut ovat 8,6 miljoonaa, mikä on hieman vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Investointeihin on varattu ensi  vuodelle 4,9 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät mm. Leppävaaran kirkon korjaus sekä Tapiolan kirkon peruskorjauksen suunnittelu. Investointeja rahoitetaan säästöillä 0,4 miljoonan edestä.

 

Espoon seurakuntien leiritoimintaa kehitetään Hvittorpin ja Velskolan kurssikeskusten ympärille

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehityslinjaukset tuleville vuosille. Linjausten mukaan leiritoimintaa kehitetään jatkossa etenkin Nuuksion kupeessa sijaitsevan Velskolan ja Masalassa sijaitsevan Hvittorpin kurssikeskusten ympärille, kun taas Kirkkonummella olevasta Hilasta pyritään suunnitelman mukaan luopumaan jollakin aikataululla. Hilan osalta kehityssuunnitelmista äänestettiin. Vastaesitys, jossa Hilaa koskevat linjaukset olisi poistettu kokonaan, kaatui äänin 42-12, 2 tyhjää.

Velskolassa ja Hvittorpissa on tarkoitus lisätä majoituskapasiteettia. Jugend-huvila Villa Hvittorp otetaan jälleen majoituskäyttöön ja lisäksi tutkitaan asuinkäytössä olevan kiinteistön ottamista leirikäyttöön. Velskolaan suunnitellaan lisärakentamista, joka korvaisi sekä Velskolan kartanon että Hilan tilat. Hilasta voidaan luopua vasta kun korvaavat tilat on saatu rakennettua.

Monipuolinen leiritoiminta on keskeinen osa seurakuntien toimintaa. Kesäaikaan oma kapasiteetti ei riitä, vaan iso osa rippikoululeireistä toteutetaan vuokratiloissa. Pitkällä talvikaudella ylläpidettävää tilaa on kuitenkin liikaa toimintaan nähden, sillä keskusten käyttö painottuu viikonloppuihin. Kehittämisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja näin turvata seurakuntien leiritoiminta jatkossakin. Nyt tehdyt päätökset ovat luonteeltaan kehityslinjauksia, joiden mukaan kurssikeskusten toimintaa kehitetään. Kaikista toteutettavista osa-alueista tullaan tekemään omat erilliset hankepäätöksensä aikanaan.

 

Päätökset Tapiolan ja Leppävaaran kirkon remonteista

Tapiolan kirkon peruskorjaushanke hyväksyttiin ja hankkeen tarkempi suunnittelu käynnistyy ensi vuonna. Peruskorjaus pääsee todennäköisesti alkamaan syksyllä 2020 tai keväällä 2021 ja kestää 12–16 kuukautta.

Peruskorjauksen enimmäiskustannukset ovat 16,3 miljoonaa euroa sisältäen verot ja hankkeen riskivaraukset. Laaja remontti toteutetaan allianssiprojektina kuten Espoonlahden kirkkokin. Mallissa molemmat osapuolet sitoutuvat sovittuihin tavoitteisiin ja kustannusraamiin, mikä auttaa kustannusten hallinnassa.

Kirkon julkisivut korjataan, ikkunat kunnostetaan, kattoikkunat uusitaan ja laajennusosan tiiviysvauriot korjataan. Rakennusten sokkeleiden kosteuseristystä parannetaan ja samalla uusitaan salaojitus. Tekniset järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä, joten lämmitys-, viemäri-, vesijohto- ja ilmanvaihtojärjestelmät pääsääntöisesti uusitaan. Myös tonttivesijohto uusitaan. Valaistusta ja akustiikkaa niin ikään parannetaan. Peruskorjaus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein niin, että ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat, taloudellisuus sekä sosiaalisuus huomioidaan. Kirkon tontilla sijaitsevat asuntorakennukset eivät sisälly hankkeeseen.

Myös Leppävaaran kirkon korjaussuunnitelma ja 1,25 miljoonan talousarvio hyväksyttiin. Kirkko on peruskorjattu vuonna 2010, mutta vaatii nyt lisäkorjauksia silloin korjaamatta jääneisiin rakenteisiin. Kirkossa tullaan tiivistämään alapohjan ja seinärakenteiden liitoksia. Sisäkattojen ilmasulut vaihdetaan ja ilmavaihtokanavat tiivistetään. Korjaukset toteutetaan ensi vuoden aikana.

 

Lisätietoja

Tapiolan kirkon kuvia voit ladata uutiskäyttöön Kirkon kuvapankistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Muita kuvia voi kysyä Espoon seurakuntien viestinnästä viestinta.espoo@evl.fi

13.12.2018 13.36