Uutislistaukseen

Päiväkerhot saivat kyselyssä hyvää palautetta sekä uusia toiveita

Espoon seurakuntien päiväkerholaisten huoltajille lähetettiin sähköinen kysely tammikuussa 2019. Siinä kysyttiin tyytyväisyyttä päiväkerhojen toimintaan sekä kehittämisehdotuksia jatkoa varten.
brothers-2107264_750_Pixabay_S.jpg

Kuva: Pixabay.

Kyselyyn vastasi lähes 160 vanhempaa. Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi, vastauksista 28 oli ruotsinkielisiä.

Kyselyn vastausten mukaan keskeisintä seurakuntien varhaiskasvatuksessa on laadukkuus, monipuolisuus, kohtaaminen, kasvun tukeminen sekä pienet ryhmät, jossa voi harjoitella aikuisen tuella sosiaalisia taitoja. Kehittämisen näkökulmasta toivottiin kaikenlaista perheille suunnattua toimintaa illoiksi tai viikonlopuiksi.

– Paljon positiivista palautetta tuli sydämellisistä ja ammattitaitoisista ohjaajista sekä koko varhaiskasvatuksen toiminnan monipuolisuudesta, Espoon seurakuntien kasvatuksen asiantuntija Tiina Hänninen kertoo.

– Pienet ryhmäkoot saivat kiitosta, koska ne ovat mahdollistaneet itsenäistymisen ensiaskeleita pienellä lapsella.

Kyselyn perusteella perheet arvostivat seurakunnan varhaiskasvatuksen kristillistä kasvatusta, sosiaalisten taitojen kehittymistä ja sitä miten ohjaajat osaavat siinä tukea lasta. Lisäksi koettiin tärkeinä perinteisten kädentaitojen oppimista, leikkiä ja leikin tukemista sekä sitä että lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi.

– Varhaiskasvatus on mahdollistanut perheille ja huoltajille omaa aikaa hoitaa vanhempien omia asioita sekä muita sisaruksia. Tärkeimpänä asiana huoltajat ovat kokeneet saaneensa tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä uuden oppimiseen.

– Päiväkerho on antanut henkistä hyvinvointia, totesi yksi kyselyyn vastanneista huoltajista.

Lisää perhetapahtumia toivottiin erityisesti iltaisin ja loma-aikoina

Seurakunnilta toivottiin vielä nykyistä enemmän perhetapahtumia, perhekerhoja, perheleirejä sekä kasvattajailtoja, joissa on lastenhoito järjestetty. Näitä toivottiin nimenomaan iltaisin tai lauantaisin toiveena oli, että koko perhe pääsisi mukaan.

– Perheille haluttiin myös tapahtumia koulujen syysloman ja hiihtoloman aikaan. Tätä jotkut seurakunnat jo tekevätkin, mutta ei kaikki, Tiina Hänninen toteaa.

– Toivomuksissa oli vielä yhden illan leirejä perheille, avioliittoleirejä, kesätoimintaa 5–6-vuotiaille ja perheille suunnattua avointa iltamuskaria, johon toinen puolisokin pääsisi osallistumaan sekä myyjäisiä, kirpputoreja ja kristillisen kasvatuksen tukemista lapsille, jotka ovat jo koulussa.


Tietoa päiväkerhoista:

Espoon seurakuntien päiväkerhoissa käy lähes 900 lasta, kerhoryhmiä on noin 60. Kerhopisteitä on ympäri Espoota. Kerhot kokoontuvat 1–3 kertaa viikossa 2–3 tuntia kerrallaan. Kerhomaksu on korkeintaan 100 euroa kaudessa riippuen tuntimäärästä. Maksu ei-jäsenille on hieman korkeampi.

Espoon seurakuntien päiväkerhoissa annetaan tavoitteellista varhaiskasvatusta 2–5-vuotiaille. Sen tähtäimenä on edistää kokonaisvaltaisesti lapsen kasvua ja kehitystä. Kerhoissa työskentelee lapsi- ja perhetyön tutkinnon suorittaneita lastenohjaajia ja perhetoiminnanohjaajia.


Teksti: MAP

21.3.2019 13.09