Uutislistaukseen

Beiralainen koulu tarjoaa väliaikaismajoitusta kotinsa menettäneille. Beiralainen koulu tarjoaa väliaikaismajoitusta kotinsa menettäneille. Kuva: Natalia Jidovanu

Mosambikiin 40 000 euroa katastrofiapua

10.4.2019 07.34

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto myönsi 40 000 euroa Mosambikin luonnonkatastrofin uhrien auttamiseksi. Apu toimitetaan perille Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Hirmumyrsky Idai ja sitä seuranneet rankkasateet iskivät Mosambikin keski- ja pohjoisosiin 14.–16.3.2019. Humanitaariset tarpeet maassa ovat valtavat. Rannikolla sijaitseva Beiran kaupunki on 90 % tuhoutunut. Sähköt, tiet ja kommunikaatioyhteydet ovat katkenneet. YK:n hätäaputoimisto OCHA:n mukaan yli 89 000 ihmistä on sijoitettuna väliaikaisiin suojiin Mosambikissa. Yli 3 000 koulua on tuhoutunut ja yli 90 000 lasta on joutunut jäämään pois koulusta. Yli 34 000 taloa on tuhoutunut joko täysin tai osittain ja osa taloista on edelleen veden alla. 500 000 hehtaaria viljelysmaata on jäänyt tulvan alle ja sato on tuhoutunut.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tukee Mosambikin humanitaarista avustustyötä kirkkojen kansainvälisen avustusverkosto ACT-allianssin kanssa. Avustusohjelmassa jaetaan ruokatarvikkeita, puhdasta vettä, vedenpuhdistustabletteja ja hygieniatarvikkeita sekä annetaan hygieniavalistusta. Lisäksi katastrofissa traumatisoituneet ihmiset saavat psykososiaalista tukea.

Avustustyö kohdistuu erityisesti naisiin, lapsiin ja vanhuksiin, jotka ovat tilanteessa erityisen haavoittuvia. Akuuteimman hätäaputilanteen jälkeen ihmisille jaetaan työkaluja ja siemeniä, jotta maanviljelyksellä elävät ihmiset pääsevät aloittamaan viljelyn uudelleen. Lisäksi kotitalouksille toimitetaan väliaikaisten suojien rakennustarpeita, kuten pressuja. Myös mahdollisuuksia avustaa väliaikaisten koulujen rakentamisessa selvitetään.

Kirkon Ulkomaanapu raportoi avustuksen käytöstä ja alueen tilanteesta vuoden kuluessa. Espoon seurakunnat ovat varanneet 80 000 euroa vuodelle 2019 käytettäväksi katastrofiavustuksiin. Tämä on vuoden ensimmäinen päätös katastrofiavun käytöstä.