Uutislistaukseen

Diakonissa Minna Martiskainen on kuvattu Olarin kirkon sisäpihalla.

Etsivä vanhustyö helpottaa yksinäisyyttä

16.4.2019 08.06 Diakonissa Minna Martiskainen tekee etsivää vanhustyötä Olarin seurakunnan alueella. Kuva: Eija Harju

Diakonissa Minna Martiskainen tapaa Olarin seurakunnan alueella kotona asuvia, yksinäisiä ikäihmisiä.

Moni heistä on fyysisesti niin huonossa kunnossa, että ilman avustajaa he eivät pärjää eivätkä uskalla lähteä kotinsa ulkopuolelle.

Minna Martiskaisen havaintojen mukaan neljän seinän sisälle lukkiutuminen lisää syrjäytymistä. Yli 80-vuotiaiden sukupolviin kuuluvilla on halu ja tahto pärjätä itsenäisesti, vaikka edellytyksiä siihen ei aina olisi.

- Talven aikana moni huonokuntoinen vanhus on ollut kotinsa vanki, jos ulkoiluseuraa ei ole ollut.

Vanhusten arkea kaventavat myös vähävaraisuus sekä taitamattomuus käyttää verkkopalveluita.

- Osa vanhuksista käyttää nettiä sujuvasti, mutta osa ei ymmärrä sitä ollenkaan. Yhtälö on hankala, sillä yhä useammin viranomaispalvelut on keskitetty verkkoon, Minna Martiskainen sanoo.

Uusia kohtaamispaikkoja senioreille

Vuoden 2017 alussa Olarin seurakunnassa alkaneen etsivän vanhustyön projektin tarkoituksena on ollut kehittää uudenlaisia toimintamalleja yksinäisten ikäihmisten tavoittamiseksi. Projekti kestää tämän vuoden loppuun saakka.

Toimintaa on kehitetty ikääntyneiden tarpeiden mukaan. Projektin myötä alkunsa saaneita uusia, ikäihmisille avoimia kohtaamispaikkoja ovat Chapple-tilassa Isossa Omenassa viikoittain toimivat Neulekahvila ja juuri eläkkeelle jääneille tarkoitettu Miesten vuoro -ryhmä.

- Kummassakin ryhmässä on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole olleet aiemmin mukana seurakunnan toiminnassa, Minna Martiskainen sanoo.

Hän toteaa, että leskeksi jääneet miehet ovat yksi ryhmä, joita pitää tavoittaa nykyistä paremmin.

- Moni heistä tarvitsee konkreettista tukea ja apua arjen pyörittämiseen.

Kotikäynneillä tärkeä rooli

Minna Martiskainen käy tapaamassa vanhuksia noin kerran kuussa, puolitoista tuntia kerrallaan. Tällä hetkellä hän tekee kuukaudessa 20–25 kotikäyntiä. Vierailulle hän menee vanhuksen toiveesta. Pyyntö vierailusta tulee usein kotihoidon työntekijöiden välittämänä ja yhä useammin omaisten kautta. Tällä hetkellä Minna Martiskainen tapaa säännöllisesti noin 50 ikäihmistä.

Minna Martiskainen on huomannut, että jotkut vanhukset ovat aluksi arastelleet seurakunnan työntekijän tapaamista. Näin on käynyt, jos seniori ei ole aiemmin ollut tekemisissä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Tähän saakka mahdolliset ennakkoluulot ovat sulaneet ensimmäisen käyntikerran loppuun mennessä, kun seuraavaa tapaamista on ryhdytty sopimaan.

- Suurin osa kotikäynneillä tapaamistani vanhuksista on naisia. Usein he haluavat pohtia elämäänsä. Myös edessä oleva elämän päättyminen on yksi keskusteluiden teemoista.

Minna Martiskainen ymmärsi nopeasti, että hänen kohtaamansa yli 80-vuotiaat ovat pääsääntöisesti niin huonokuntoisia, että he eivät jaksa lähteä mihinkään kodin ulkopuolisiin ryhmiin. Siksi perinteiset kotikäynnit ovat nyt projektin tärkein työmuoto.

- Ikääntyneen kanssa keskustellessani, pystyn myös ohjaamaan hänet Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin pariin. Sen työntekijät arvioivat kotona asuvien ikäihmisten palvelutarpeita. Kotikäynneillä niin ikään kartoitan, millä tavalla seurakunnan vapaaehtoiset voisivat olla ikäihmisille avuksi, Minna Martiskainen kertoo.

Nyt esimerkiksi Virrenviejät ovat käyneet ilahduttamassa senioreita.

- Virrenviejät ovat seurakunnan vapaaehtoisia, jotka käyvät yksin tai toisen vapaaehtoisen kanssa laulamassa yhdessä vanhuksen luona virsiä ja muita tuttuja lauluja, Minna Martikainen kertoo.

Minna Martiskainen tekee yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. Näitä ovat muun muassa Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ja Espoon seurakuntien ikäihmisten tiimi sekä alueen kolmannen sektorin toimijat.

Tukea omaishoitajille

Projektin myötä on niin ikään startannut omaishoitajaverkosto. Sen tavoitteena on löytää yhteys erityisesti niihin omaishoitajiin, jotka eivät ole päässeet mukaan kaupungin omaishoitajille tarkoittamien palveluiden piiriin. Minna Martiskainen toteaa, että moni puolisoaan kotona auttava ei pidä itseään omaishoitajana.

- Verkosto on järjestänyt muun muassa omaishoitajien iltapäiviä. Niissä on jaettu tietoa omaishoitajuudesta, omaishoitajille suunnatuista palveluista sekä puhuttu jaksamisesta.

Verkostossa on edustaja SPR:n omaishoitajien tukitoiminnasta, Espoon kaupungin omaishoidon palveluohjauksesta, Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä, Tapiolan ja Olarin seurakunnista.


Neulekahvila
Maanantaisin klo 13–15, Chapple, Iso Omena. Ota mukaan oma käsityösi ja virkisty hyvässä seurassa iltapäiväkahveilla. Lisätietoja: Minna Martiskainen, 050 330 7129,  minna.martiskainen@evl.fi

Miesten vuoro
Maanantaisin klo 13–15, Chapple, Iso Omena. Tule viettämään aikaa ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista kahvikupin äärelle. Lisätietoja: Iisa Lehtinen p. 040 773 8715, iisa.lehtinen@evl.fi.

Teksti ja kuva:
Eija Harju