Uutislistaukseen

Tapiolan betonista rakennetun kirkon sisäänkäynnin kuva. Tapiolan kirkon peruskorjaus alkaa toukokuussa 2020. Kuva Jukka Granström.

Tapiolan kirkon peruskorjaus alkaa ensi keväänä

30.9.2019 11.50

Tapiolan kirkon remonttisuunnitelmista kerrotaan seurakuntalaisille sunnuntaina 6.10. klo 10 messun jälkeen noin klo 11.30 alkavilla kirkkokahveilla. Tapiolan kirkko, os. Kirkkopolku 6, Espoo.

Tapiolan kirkon peruskorjaushanke etenee. Tavoitteena on, että peruskorjaus pääsee alkamaan toukokuussa 2020 ja valmistuu jouluksi 2021. Seurakunnan toiminta siirtyy remontin ajaksi väistötiloihin, joista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Peruskorjaus toteutetaan projektiallianssina, jossa toteuttaja on mukana jo suunnitteluvaiheessa. Mallissa osapuolet sitoutuvat sovittuihin tavoitteisiin ja kustannusraamiin, mikä auttaa kustannusten hallinnassa. Tapiolan kirkon peruskorjauksessa suunnittelijana on ryhmittymä, jossa on kolme toimijaa:  AFKS (Architects Frondelius + Keppo + Salmenperä Ltd), Ideastructura Oy ja Granlund Oy. Peruskorjaushankkeen toteuttaa Peab Oy.

Aarno Ruusuvuoren suunnittelema kirkko on rakennettu vuonna 1965. Laajassa peruskorjauksessa kunnostetaan niin rakenteita, kiinteistötekniikkaa kuin kirkon aluetta. Kirkkorakennus on suojeltu asemakaavalla niin ulkosivun kuin sisätilojen osalta. Peruskorjaus suoritetaan vuoropuhelussa kaupunginmuseon kanssa.

Tapiolan seurakunnan keskeinen toiminnallinen tavoite peruskorjaushankkeessa on vahvistaa kirkkoa "matalan kynnyksen" kohtaamispaikkana. Suunnitelman mukaan kirkon aulan sisäraitista halutaan tehdä kulkuväylä avaamalla raitti ja kirkkorakennus myös Tapiolan keskustan suuntaan. Raitille rakennetaan kahvilatila ja muut kokoontumistilat kootaan sisäraitin ympärille.

Kirkon julkisivut korjataan, ikkunat kunnostetaan, kattoikkunat uusitaan ja laajennusosan tiiviysvauriot korjataan. Rakennusten sokkeleiden kosteuseristystä parannetaan ja samalla uusitaan salaojitus. Tekniset järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä, joten lämmitys-, viemäri-, vesijohto- ja ilmanvaihtojärjestelmät pääsääntöisesti uusitaan. Myös tonttivesijohto uusitaan. Valaistusta ja akustiikkaa niin ikään parannetaan. Peruskorjaus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein niin, että ympäristö- ja elinkaarinäkökohdat, taloudellisuus sekä sosiaalisuus huomioidaan.

Peruskorjauksen enimmäiskustannukset ovat 16,3 miljoonaa euroa sisältäen verot ja hankkeen riskivaraukset. Tapiolan kirkko laajuudeltaan 3226 kerrosneliömetriä. Tontilla on kirkkorakennuksen lisäksi asuinrakennus ja toimistorakennus sekä uurnalehto, Tapiolan kirkkotarha. Kirkon tontilla sijaitsevat asuntorakennukset on rajattu hankkeen ulkopuolelle. Tapiolan kirkon edellinen laajempi peruskorjaus ja rakennuksen laajennus on tehty vuonna 1992, jolloin suunnittelusta vastasi Anna Ruusuvuori.

Tapiolan seurakunnassa on noin 23 000 jäsentä ja seurakunta pyrkii palvelemaan kaikkia alueen asukkaita, joita on n. 40 000. Työntekijöitä on noin viisikymmentä. Tapiolan seurakunnan lisäksi myös Esbo svenska församling käyttää kirkon tiloja toiminnassaan.