Uutislistaukseen

Espoon seurakunnilta 20 000 euroa katastrofiapua Venezuelan pakolaisille

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt 20 000 euroa katastrofiapua venezuelalaisten pakolaisten auttamiseen Kolumbiassa. Apu toimitetaan perille Suomen Lähetysseuran kautta.

Espoon seurakuntien tuella autetaan mm. Venezuelasta lähtemään joutuneiden lasten koulunkäyntiä Kolumbiassa.

Espoon seurakuntien tuella autetaan Venezuelasta lähtemään joutuneiden lasten koulunkäyntiä Kolumbiassa. Kuva: Luterilainen maailmanliitto

Venezuelan pakolaistilanne on edelleen kriittinen Kolumbiassa. Pahentuneen poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen kriisin myötä Venezuelasta on lähtenyt jopa yli kaksi miljoonaa ihmistä, joista suuri osa on hakeutunut Suomen Lähetysseuran työalueelle Kolumbian Araucaan.

Pakolaisten elinolot Kolumbiassa ovat hyvin heikot, samoin pääsy terveydenhuollon ja muiden sosiaalipalveluiden pariin. Erityisen heikossa asemassa ovat naiset, lapset ja vammaiset. Kolumbian puolella syntyneillä vauvoilla on riski jäädä ilman minkään maan kansalaisuutta. Myös naisten määrä prostituutiossa on kasvanut ja sukupuolitautien leviäminen on kiihtynyt. Lasten oikeus koulunkäyntiin on uhattuna.

Lähetysseuran tuki alueelle on yhteensä 40 000 euroa. Sillä pystytään auttamaan 250 perhettä eli noin tuhatta ihmistä. Avun turvin muun muassa parannetaan raskaana olevien ja imettävien naisten hoitoon pääsyä sekä lasten mahdollisuutta koulunkäyntiin. Pakolaisille annetaan oikeuksiin liittyvää neuvontaa. Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa torjutaan ja ihmiskauppaa ehkäistään. Avustuksella vahvistetaan myös ruokaturvaa perustamalla puutarhoja ja viljelytiloja.

Lähetysseura sitoutuu kaikessa toiminnassaan kansainvälisesti hyväksyttyihin humanitaarisen avun normeihin ja standardeihin. Katastrofiapua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta.

Apua Venezuelan pakolaisille jo aiemmin

Espoon yhteinen kirkkoneuvosto myönsi vuosi sitten 40 000 euron avustuksen samaan kohteeseen. Lähetysseuran raportin mukaan Espoon seurakuntien apu hyödytti yhteensä suoraan 1890 ihmistä ja epäsuorasti satoja lisää.

Avustuksella annettiin mm. ruoka- ja tavarakuponkeja, ohjausta työnhakuun, koulutusta taloudenpidosta ja omista oikeuksista. Naisille oli työpajoja itsesuojeluun ja huolenpitoon liittyen. Kaikista haavoittuvaisimmassa tilanteessa oleville perheille annettiin lisäapua elinolojen kohentamiseen. Hankkeen arvioinnissa todettiin, että kaikkien hyödynsaajien elinolosuhteet paranivat huomattavasti hankeen myötä. He olivat voimaantuneempia, heillä oli enemmän tietoa ja taitoa oikeuksistaan ja käytännön tavoista, sekä heillä oli paremmat mahdollisuudet työllistyä tai muuten elää parempaa elämää.

Espoon seurakunnat ovat varanneet katastrofiapuun 80 000 euroa vuodelle 2019. Määrärahasta myönnettiin huhtikuussa 40 000 euroa Mosambikin luonnonkatastrofin uhrien auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.

8.10.2019 13.19