Uutislistaukseen

Viherlaakson terveysasema Viherlaakson terveysasema. Kuva: Tony Hagerlund.

Vetoomus Viherlaakson terveysaseman puolesta

17.12.2019 08.58

Viherlaakson ja Laaksolahden alueen kappelineuvosto esittää vakavan huolensa Viherlaakson terveysaseman toiminnan siirtoon liittyvästä suunnitelmasta. Vetoomus on lähetetty Sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja asiaa valmisteleville virkamiehille.

Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan Viherlaakson ja Laaksolahden alueen kappelineuvosto esittää vakavan huolensa Viherlaakson terveysaseman toiminnan siirtoon liittyvästä suunnitelmasta.
Suunniteltu ratkaisu siirtää terveysasema Kiloon on asiakkaiden kannalta kestämätön ratkaisu: Kiloon ei ole Viherlaaksosta soveltuvia suoria liikenneyhteyksiä eikä tarjolla ole myöskään pysäköintipaikkoja.

Viherlaakson alueen asukkaista merkittävä osuus on vanhuksia ja lapsiperheitä, joille lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä. Pidämme tärkeänä, että Espoon kaupunki toimii tässä asiassa arvojensa ja toimintaperiaatteidensa, Espoo-tarinan mukaisesti:

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen.
Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

Asiaa tulee tarkastella kokonaisuutena eri hallinnonalojen yli: tarvitaan ratkaisu koskien niin terveysasemaa, kirjastoa kuin kerhotilojakin. Luoviakin ratkaisuja on mietittävä, jotta väistötilat löytyvät Viherlaakson alueelta.

Vetoamme sosiaali- ja terveyslautakuntaan, että Espoon kaupunki ratkaisee Viherlaakson terveysaseman siirtoon liittyvät kysymykset alueen asukkaita kunnioittavalla tavalla ja luo edellytykset lähipalvelujen tuottamiselle Viherlaaksossa ilman katkoja ja viivytystä.

Espoossa 16.12.2019
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Viherlaaksolahden alueen kappelineuvoston puolesta

Anne Elovaara, puheenjohtaja

Tuija Kuusinen, aluekappalainen