Uutislistaukseen

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston äänestyslippuja. Vaalit pidetään 11.2.2020. Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuustojen uudet jäsenet valitaan 11.2. Kuva: Kirkon kuvapankki/ Aarne Ormio

Kirkon ylimmät päättäjät valitaan 11.2.

15.1.2020 08.05

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit pidetään 11. helmikuuta. Äänioikeutettuja vaalissa ovat seurakuntien luottamushenkilöt ja papit. Nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.

Tutustu vaalien ehdokkaisiin Ehdokasgalleriassa. Vaaleista voi olla yhteydessä äänioikeutettuihin eli esimerkiksi oman seurakunnan luottamushenkilöihin.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, joka päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppia ja kirkon työtä koskevista keskeisistä linjauksista. Se päättää myös kirkon hallinnosta ja taloudesta.

Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat.

Espoon hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan 7 maallikkoa ja 3 pappia. Esbo svenska församling kuuluu Porvoon hiippakuntaan, josta valitaan 3 maallikkoa ja 2 pappia.

Kirkolliskokous vaikuttaa merkittävästi kirkon lainsäädäntöön. Se muokkaa kirkkolain sisällön ja tekee esitykset eduskunnalle, joka hyväksyy tai hylkää ne.

Kirkolliskokous kokoontuu Turun kristillisellä opistolla kahdesti vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Kokoukset kestävät 4-5 päivää. Kirkolliskokouksen koko toimikausi kestää neljä vuotta.

Hiippakuntavaltuusto

Jokaiseen hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Espoon suomenkielisten seurakuntien luottamushenkilöt äänestävät edustajia Espoon hiippakuntaan, Esbo svenska församlingin luottamushenkilöt Porvoon hiippakuntaan.

Hiippakuntavaltuusto on hiippakunnan toinen hallintoelin tuomiokapitulin ohella. Valtuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Sen toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunta voi lähettää aloitteen kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

 

Lisätietoja

Ehdokasesittelyt

Kirkko ja kaupunki: