Uutislistaukseen

Velskolan sammalainen metsä tarjoaa hienot puitteet retkeilyyn ja ulkoiluun. Kuva: Esko Jämsä Velskolan alue tarjoaa hienot puitteet retkeilyyn ja ulkoiluun. Kuva: Esko Jämsä

Velskolassa suojellaan 50 hehtaaria monimuotoista metsää

28.5.2020 08.30

Espoon seurakunnat on päättänyt rauhoittaa Pohjois-Espoon Velskolasta 50 hehtaarin metsäalueen seuraavan 20 vuoden ajaksi. Rauhoittamisesta solmitaan sopimus ELY-keskuksen kanssa.

Rauhoitettava alue sijaitsee Nuuksion kansallispuiston ja seurakuntien Velskolan kurssikeskuksen läheisyydessä. Alue alkaa Velskolan Pitkäjärven pohjoisrannan tuntumasta, mutta sijoittuu kokonaisuudessaan Velskolantien itäpuolelle. Osa metsästä rajautuu Helsingin kaupungin omistamaan suojelualueeseen.

Metsäalue on luonnoltaan ja maastonmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa. Korkeuserot ovat suuria ja maastosta löytyy myös lähes pystysuoria kallioita. Alueelta löytyy useita kosteikkoja niin varjoisten kallioiden juurelta kuin luonnonpuron varrelta. Suurimmalla osalla rauhoitettavaa aluetta ei ole tehty lainkaan hakkuita 20-30 vuoteen. Tämän vuoksi maastosta löytyy vanhojen isojen puiden lisäksi myös maatuneita puita, jotka mahdollistavat osaltaan lajirikkautta. Sammalten ja jäkälien peittämä metsä tarjoaa espoolaisille hyvät mahdollisuudet retkeilyyn, sienestykseen ja marjastukseen.

ELY-keskuksen tarjouksen mukaan seurakunnat saavat määräaikaisesta rauhoittamisesta 103 400 euron korvauksen. Korvaukselle tulee viedä saada ympäristöministeriön valtuus. Määräaikaisen rauhoittamisen vaihtoehtona oli myös pysyvän yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen tai määräalan liittäminen Nuuksion kansallispuistoon.

Velskolan alueen suojeluvaihtoehtojen selvittämisestä päätettiin viime syksynä metsäsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Espoon seurakunnat omistaa 270 hehtaaria metsää Espoossa ja Kirkkonummella. Nyt rauhoitettu alue on noin viidennes siitä. Lisäksi seurakunnilla on 114 hehtaaria metsää Perniössä.