Uutislistaukseen

Sari Anetjärvi.jpg

Sari Anetjärvi Espoon seurakuntayhtymän hallintopäälliköksi

25.8.2020 12.35

Hallintopäällikkö johtaa Espoon seurakuntayhtymän viraston palvelukeskusta ja toimii aluekeskusrekisterin johtajana. 

Oikeustieteiden kandidaatti Sari Anetjärvi on valittu Espoon seurakuntayhtymän hallintopäällikön virkaan.

Hallintopäällikkö johtaa Espoon seurakuntayhtymän viraston palvelukeskusta ja toimii aluekeskusrekisterin johtajana. Hän hoitaa seurakuntayhtymän lainopillisia asioita, huolehtii henkilöstöjohtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten täytäntöönpanosta. Hallintopäällikön tehtäviin kuuluu myös toimia seurakuntayhtymän työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä sekä toteuttaa ja kehittää seurakuntayhtymän palvelustrategiaa. Seurakuntayhtymän palvelukeskuksen viisi toimintayksikköä vastaavat seurakuntayhtymän yleis- ja henkilöstöhallinnon lisäksi keskitetysti mm. Espoon seurakuntien jäsentietojen ylläpidosta, toimitusvarauksista sekä hautauksiin ja hautojenhoitoon liittyvistä asioista.

Anetjärvi toimii tällä hetkellä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorina. Aiemmin hän on toiminut useita vuosia Espoon seurakuntayhtymän hallintopäällikkönä. Anetjärvi on niin työnsä kuin luottamustehtäviensä kautta laajasti perehtynyt kirkon ja seurakuntien työhön ja hallintoon.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti virantäytöstä kokouksessaan 24.8.2020. Hallintopäällikön virka oli avoinna kesäkuussa edellisen viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen.